• Teenuste kestvus 45 min.
  • Beebide ja väikelaste füsioteraapia, laste füsioteraapia, elektriravi ja kinesioteipimise teenuse kestvus on 30 – 45 min.
  • Koduteenusena lisandub hinnale 5€.
  • Väljaspool linna läbiviidavatele teraapiatele lisandub sõidukulu 30 senti/km.
TEENUS HIND
FÜSIOTERAAPIA INDIVIDUAALTEENUS 35€
FÜSIOTERAAPIA INDIVIDUAALTEENUS 30min 20€
KLASSIKALINE MASSAAŽ 35€
BEEBIDE JA VÄIKELASTE FÜSIOTERAAPIA 15€
LASTE FÜSIOTERAAPIA 20€
SOTSIAALTÖÖTAJA INDIVIDUAALTEENUS 30€
PSÜHHOLOOGI INDIVIDUAALTEENUS 40€
ERIPEDAGOOGI INDIVIDUAALTEENUS 30€
KOGEMUSNÕUSTAJA INDIVIDUAALTEENUS 30€
LOOVTERAAPIA 30€
TOITUMISNÕUSTAMINE 40€
ELEKTRIRAVI 8€
KINESIOTEIPIMINE 10€
VÕLANÕUSTAMINE 45€