Kadri Pill – tegevjuht/rehabilitatsiooniteenuse üldkoordinaator

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab rehabilitatsioonimeeskonnas ja laste füsioterapeudina töötamise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

Omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Helene Kajak – füsioterapeut Tartus

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolist ning täiendanud ennast lisakoolitustega kinesioteipimise vallas.

Omab pikaaegset kogemust grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele ning valdab klassikalise massaaži tehnikaid. Lisaks omab kogemust rehabilitatsioonimeeskonna töös.

Nele Laurimaa – Tallinna üksuse juhataja/füsioterapeut

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe füsioteraapia erialal. On täiendanud ennast erinevate koolitustega, nt kinesioteipimise baaskoolituse ja rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitusega. On töötanud rehabilitatsioonimeeskonnas alates 2017. aastast. Lisaks Tarbatu Tervisepark OÜ-le töötab perearstikeskuses füsioterapeudina.

Omab kogemust ka spordifüsioteraapia valdkonnas – on olnud JK Tammeka naiskonna füsioterapeut ning erinevate korvpalli noortekoondiste ja ka naiste koondise füsioterapeut.

Ülle Tulp – kogemusnõustaja Tartus

On omandanud kõrghariduse Eesti Põllumajanduse Akadeemias. On lõpetanud Leoski kogemusnõustaja koolituse..

Valdkonnad:

-Kuidas eluraskustes toime tulla

-Lein ja sellega toimetulek

-Vanade inimeste hooldamine

-Haige lapse eest hoolitsemine

-Pikaajaline töötus

Hedvig Tammaru – sotsiaaltöötaja Tartus

On lõpetanud 2016. aastal Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialal.

Omab lastekaitse ja sotsiaaltöötaja töökogemust.

Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Jelena Sljusartšuk – psühholoog Valgas

On lõpetanud S. M. Kirova nimelise Pedagoogilise Instituudi Venemaal psühholoogia erialal ning, mis on Eestis võrdsustatud magistrikraadiga psühholoogia erialal. Nõustamisalane töökogemus nii laste kui täiskasvanutega

Eve Limbach-Pirn – psühholoog Tallinnas

On lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal ja jätkab õpinguid Tallinna Ülikooli magistriõppes kunstiteraapia erialal. On täiendanud end erinevatel psühholoogia ja juhtimisalastel koolitustel, s.h. läbinud neurolingvistilise coaching`u programmi. Omab pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitamisel ja nõustamisel.

Eve on spetsialiseerunud peamiselt täiskasvanute nõustamisele, s.h. enese- ja ajajuhtimise temaatika, toimetuleks stressi ja läbipõlemisega, keeruliste elusituatsioonide lahendamine ja karjäärivalikute tegemine.

Merike Einer – kogemusnõustaja Tartus ja Valgas

On omandanud rakenduskõrghariduse Viljandi Kultuurikoolis suurürituste korraldajana.

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.

Valdkonnad: pikaaegne töötus, erivajadusega laps, diabeet, infarkt, lein ja lähisuhte vägivald (vaimne ja füüsiline).

Aet Olle – võlanõustaja Tartus, Valgas, Tallinnas

Bakalaureusekraad sotsiaaltöö erialal. Omab töökogemust võlanõustajana, rehabilitatsioonimeeskonnas sotsiaaltöötajana, psüühiliste erivajadustega inimeste töökonsultant–sotsiaaltöötajana, tööharjutuse ja tööklubi individuaal- ja grupinõustajana. Lisaks on töötanud pikaajaliste töötute sotsiaalse kaasatuse nõustajana, kelle tööülesanded olid järgmised: tegevuste korraldamine, teoreetiliste ja praktiliste tööde organiseerimine ning läbiviimine, tööõigusalane nõustamine, vajadusel nõustamine võlgadega seonduvas.

Lisaks erialasele õppele on läbinud rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide ja juhtumipõhise võrgustikutöö koolituse ning võlanõustamise koolituse.

Spetsialiseerumine: võlanõustamine ja sotsiaalnõustamine

Ülle Veede – eripedagoog/logopeed Tartus

On lõpetanud 1989. aastal Tartu Ülikooli defektoloogia eriala. On omandanud tolleaegse nimetusega abikooli õpetaja ja logopeedi, koolieelsete lasteasutuste oligofrenopedagoogi kvalifikatsiooni. Töötanud nägemispuuetega laste erikoolis klassiõpetajana ja õppealajuhatajana, erilasteaias tasandusrühma logopeedina ning rehabilitatsiooniasutuses logopeedi/eripedagoogina.

Enely Lehtme – psühholoog Tartus ja Valgas

Psühholoogia eriala omandatud Tartu ülikoolis, kus jätkab õpinguid magistriõppes samal erialal.

On täiendanud ennast erinevate koolitustega psühholoogia ja juhtimise alal,

näiteks mentorluse, coachingu ja perenõustamise kursused.

On varasemalt töötanud ja tegelenud lastega, kuid mitte psühholoogina.

Spetsialiseerumine: täiskasvanute psühholoogiline nõustamine

Ele-Reet Ehelaid – sotsiaaltöötaja/kogemusnõustaja Tallinnas

Tallinna Ülikool bakalaureusekraad Cum Laude sotsiaaltöös. Kogemusnõustajate väljaõpe Arengukeskus Avituses. Kutseharidus trükiettevalmistuses.

On töötanud aspergeri sündroomiga noormehe tugiisikuna. Inimestega töötamise kogemused algasid internetifoorumist „Sa ei ole üksi”, kus oli kogemusnõustaja 11-aastat. On grupitöö entusiast ja juhib mitmendat aastat gruppi täiskasvanud nähtamatutele lastele. Lisaks on juhtinud loovuse arendamisega seotud gruppe ja noortegruppi Mure pooleks, mis tegeles vaimse tervise teemadega. Samuti tegeleb koolitamisega inimõiguste ja laste õiguste valdkonnas.

On läbinud mitmeid koolitusi eelkõige psühholoogiaga seotud teemadel, kuid ka näiteks seksuaaltervise teemadel, lisaks läbinud vabaainetena ülikoolis mitmeid psühholoogia aineid. Hetkel osaleb tantsu-ja liikumisteraapia täiendusõppes.

Kogemusnõustajana on teemadeks eelkõige depressioon, kaassõltuvus ja sotsiaalärevus.

Anna Sidorenko – füsioterapeut Tartus ja Valgas

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe füsioteraapia erialal ning hetkel jätkab õpinguid samas asutuses magistriõppes. Omab erialase praktika kogemust Tartu Ülikooli Kliinikumis, Pärnu Haiglas ja rehabilitatsioonikeskuses. On juhendanud grupitreeninguid nii saalis kui vesikeskkonnas ning omab kogemust massaaži teostamisel.

Valeria Liigsoo – eripedagoog Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikooli bakalaureuse ja Tallinna Ülikooli magistriõppe eripedagoogika erialal. Varasemalt on töötanud nii lasteaias kui ka koolis eripedagoogina.

Eripedagoogina on omandanud mitmekülgset kogemust erivajadustega lastega töötamisel. Töötab ka praegu igapäevaselt erivajadustega lastega. Omab eripedagoogi kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Lisaks õpib praegu juurde viipekeelt.

Pille Ude – kogemusnõustaja Tallinnas

“Inimene näeb maailmas seda, mida ta kannab oma südames” (Goethe) Kogemusnõustajana on Pille sinu jaoks olemas ja kuulab sind ära, saad ennast tühjaks rääkida. Tema tagataskus on ka palju praktilisi nõuandeid. Ta aitab sul näha, mis on sinu tugevused ja jõuallikad.

Valdkond: depressioon, krooniline valu, puudega laps peres, karpaalkanali sündroom, Parkinsoni tõbi.

Reiven Roos – kogemusnõustaja / enesearengu nõustaja Tallinnas

Omab kogemusnõustamis- ja üldnõustamisalast väljaõpet, ning on tegelenud nõustamisega alates 2017. aasta jaanuarist. Lisaks on oma teadmiseid täiendanud ja ka jätkab pidevalt enesetäiendamist erinevatel koolitustel ja kursustel.

(Kogemus)nõustajana saab Reiven aidata järgmistes teemades:

– kroonilised ja elu ohustavad füüsilised haigused: kuidas leppida saadud diagnoosiga ja elus edasi liikuda, mismoodi tulla toime haiguskriisidega;
– psühholoogiline tugi erinevates eluraskustes: millised on head toimetulekumehhanismid ja mismoodi vältida ennastkahjustavaid käitumisviise;
– paarisuhtevägivald ja suhtesõltuvus: vestlusteraapiline (soovi korral ka metafoorkaart-teraapiline) nõustamine ja jõustamine elumuutuste teostamiseks;
– enesearengu nõustamine: eneseväärtustamise, enesekindluse ja motivatsiooni leidmine, uute harjumuste kujundamine jpm.

Valdkond: täiskasvanute individuaalne (kogemus)nõustamine ja enesearengu nõustamine, nõustatava lähipere toetamine ja nõustamine.

Merilin Lepik-Rätsep – eripedagoog Tartus ja Valgas

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppekava klassiõpetajana inglise keele ning käsitöö ja kodunduse õpetaja lisaerialadega (haridusteaduse magister).

Töötanud pedagoogina peaaegu kaks aastakümmet. Poole sellest liitklassiõpetajana ning hetkel on Eesti Liitklassiõpetajate Kogukonna juhatuse liige.

Omandanud lisaks bakalaureusekraadi eripedagoogikas (haridusteaduse bakalaureus) ning õpib magistriõppes eripedagoogikat. Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Vabal ajal tegeleb käsitööga ning veedab aega perega Eestimaad avastades.

Veronika Vahi – eripedagoog Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikoolis eripedagoogika eriala bakalaureusekraadiga ning eripedagoog-nõustaja eriala magistrikraadiga.

Omab mitmekülgset töötamise kogemust erivajadustega, sh autismispektri häiretega laste ja noortega. Töötab ka käesoleval ajal igapäevaselt erivajadustega laste õpetajana.

On oma lähenemist eripedagoogikale rikastanud laste jooga õpingutega..

Merike Mõttus – muusikaterapeut Valgas

On lõpetanud Tartu Ülikooli klassiõpetaja eriala ja Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht loovtegevuse õpetaja eriala. Täiendanud ennast eripedagoogika erialal.

Töötades erivajadustega lastega sai Merike kiiresti aru, et ainult pedagoogilistest teadmistest jääb nende lastega töötades väheks. Nii omandaski ta  muusikaterapeudi kutse Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Omab muusikaterapeudi kutsekvalifikatsiooni 6.taset.

Praegu täiendab oma teadmisi mänguteraapia alal.

Jarita Maaria Rintamäki – psühholoog Tartus ja Valgas 

On lõpetanud psühholoogia bakalaureuseõppe Tartu Ülikoolis ja omab varasemat töökogemust nõustajana Lahendus.net-is ja SOS Lasteküla chatis.

Täiendab end iseseisvalt erialase kirjanduse ja koolituste kaudu, näiteks on läbinud koolitused konfliktijuhtimise ja kriisinõustamise teemadel.

Kristiina Kask – loovterapeut Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate magistriõppe õppekava. Magistritöö raames uuris kunstiteraapia mõju omastehooldaja toimetulekule stressiga. Praktiline kogemus on tööst nii laste kui ka täiskasvanutega (sh vanemaealistega).

Kunstiteraapia on väljendusrikas ja loominguline teraapia vorm, mis annab võimaluse tegeleda turvaliselt ja loovalt raskusi ja probleeme valmistavate teemadega. Kunstianne ja -oskus ei ole kunstiteraapias olulised. Ka kõigest juhuslik pintslitõmme või pliiatsikriips võib aidata luua selgust mõtetes ja emotsioonides, tõsta eneseteadlikkust.

Kunstiteraapia, võimaldades olla loov ja mänguline, sobib kõikidele vanuserühmadele, lastest vanavanemateni.

Külli Raudsepp-Vihuri – kogemusnõustaja/toitumisnõustaja Tallinnas

On lõpetanud MTÜ Avitus Kogemusnõustajate koolituse ja Annely Sootsi koolitused Tervisekool toitumisnõustaja eriala. Lisaks on ta läbinud mitmeid täiendkoolitusi vaimse tervise alal ning täiendanud oma teadmisi erinevatel tervise- ja toitumise teemalistel koolitustel. On Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu arendustiimi liige.
Kogemusnõustajana soovib aidata ja toetada inimesi nende keerulisel ja raskel eluetapil, pakkudes tuge leidmaks tee positiivsema ning täisväärtuslikuma tuleviku suunas.

Kogemusnõustamise valdkonnad: füüsilisest haigusest tulenevalt vaimse tervise probleemid, stressiga toimetulek; haigusest tingituna elu muudatustega kohanemine ja igapäevaeluga toimetulek ning elus uute väljvaadate otsimine, eneseväärtustamise, motivatsiooni ja enesekindluse leidmine; töö kaotus seoses haigestumisega, sellest tulenevad vaimsed probleemid ja hirmud; krooniline valu.

Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise ning liikumisega on võimalik ennetada terviseprobleemide tekkimist, samuti aidata ka siis, kui need on juba tekkinud.
Toitumisnõustamise valdkonnad: kaalu tervislik püsiv langetamine või tõstmine; tervist toetav toitumine; energia puudus, väsimus, jõuetus; menüü analüüs, -tasakaalustamine ja -korrigeerimine; kergemad seedevaevused.

Liisa Tappo – psühholoog Tallinnas

Omandab kliinilise psühholoogia eriala Tartu Ülikooli magistriõppes. Väärtustab pidevat enesetäiendust ning on õpingute ajal läbinud erinevaid
nõustamisoskuste kursuseid. Usub, et edukas koostöö kliendi ja psühholoogi vahel tugineb turvalisel ja usalduslikul suhtel.
Lisaks töötab psühholoogina koolis ning vabatahtlikuna kriisiabi nõustajana.

Ivan Prihhodko – psühholoog Tallinnas

On lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal. Hetkel jätkab õpinguid Tallinna Ülikoolis koolipsühholoogia erialal. On täiendanud ennast erialaste koolitustega, näiteks motivatsiooni valdkonnas. Omab nõustamiskogemust nii laste kui ka täiskasvanutega, sealhulgas viinud läbi ka grupinõustamisi.

Darja Predbannikova – füsioterapeut Tallinnas

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe füsioteraapia erialal ning jätkab enesetäiendamist sama ülikooli magistrantuuris. Lisaks sellele täiendab end erialaselt pidevalt ka täiendkoolitusel (nt omab väljaõpet nii spordi- kui ka kinesioteipimise valdkonnas) ning on muuhulgas ka kvalifitseeritud liikumisharrastuse abitreener. Omab kogemust töö- ja spordifüsioteraapia valdkonnas.

Jana Laanemets – kogemusnõustaja Tartus, Valgas ja Tallinnas

Lõpetanud 1997.aastal Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala, õppinud 2014-2019. aastal Tartu Ülikoolis õigusteadust. Lisaks huvihariduse pedagoogi ja haridusasutuse juhi kvalifikatsioon.

Viimase 2 aasta jooksul läbitud koolitused: kogemusnõustaja baaskoolitus; psüühikahäiretega töötajate ja klientide mõistmine, kaasamine ja toetamine; traumeeritud inimese maailm ja toetamise võimalused; lahenduskeskne nõustamine; kümme sammu kaotusega kohanemiseks; psühholoogia sissevaade; leinanõustamine ja tehnikad; kriis ja elu: toimetulek kriisiolukordadega; tegevusjuhendaja sissejuhatava koolituse e-õppe programm. Iseseisvalt õppinud motiveerivat intervjueerimist , CAR metoodikat, kriisinõustamist.

Kogemusnõustamise valdkonnad: läbipõlemine, depressioon, ärevushäire, pikaajaline töötus, keerulised töösuhted, elukriisid, kriisi- ja leinanõustamine.

Moto: Et igaüks saaks endaga hakkama