Kadri Pill – tegevjuht/rehabilitatsiooniteenuse üldkoordinaator

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab rehabilitatsioonimeeskonnas ja laste füsioterapeudina töötamise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

Omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Helene Lendok – füsioterapeut Tartus

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolist ning täiendanud ennast lisakoolitustega kinesioteipimise vallas.

Omab pikaaegset kogemust grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele ning valdab klassikalise massaaži tehnikaid. Lisaks omab kogemust rehabilitatsioonimeeskonna töös.

Nele Laurimaa – Tallinna üksuse juhataja/füsioterapeut

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe füsioteraapia erialal. On täiendanud ennast erinevate koolitustega, nt kinesioteipimise baaskoolituse ja rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitusega. On töötanud rehabilitatsioonimeeskonnas alates 2017. aastast. Lisaks Tarbatu Tervisepark OÜ-le töötab perearstikeskuses füsioterapeudina.

Omab kogemust ka spordifüsioteraapia valdkonnas – on olnud JK Tammeka naiskonna füsioterapeut ning erinevate korvpalli noortekoondiste ja ka naiste koondise füsioterapeut.

Maive Mõttus – toitumisnõustaja/füsioterapeut Tartus ja Valgas

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolis, terviseteaduste magistrantuuris, füsioteraapia erialal. Lisaks sellele on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toitumisterapeudi baaskoolituse ning täiendanud end erinevatel erialakoolitustel.

Omab pikaaegset kogemust liikumisõpetajana lasteasutuses ning grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele.

Vaike Raudava – sotsiaaltöötaja Tartus ja Valgas

Tartu Ülikooli magistrikraad sotsiaaltöös. Omab töökogemust kõikide sotsiaaltöö sihtrühmadegaja ja on pikaaegne koolitaja sotsiaaltöö valdkonnas. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

Jelena Sljusartšuk – psühholoog Valgas

On lõpetanud S. M. Kirova nimelise Pedagoogilise Instituudi Venemaal psühholoogia erialal ning, mis on Eestis võrdsustatud magistrikraadiga psühholoogia erialal. Nõustamisalane töökogemus nii laste kui täiskasvanutega

Egle Silluta – füsioterapeut Tartus ja Valgas

Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia erialal ning täiendanud ennast läbi erialaste lisakoolituste, sh ortopeedilise füsioteraapia ning abivahendite valdkonnas. Omab töökogemust füsioterapeudina Tartu Ülikooli Kliinikumis ning kogemust tervisepäevade ja erialaste töötubade läbiviimisel, grupitreeningute juhendamisel ning kodufüsioteraapias.

Merike Einer – kogemusnõustaja Tartus ja Valgas

On omandanud rakenduskõrghariduse Viljandi Kultuurikoolis suurürituste korraldajana.

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.

Marina Varjun – eripedagoog Valgas

On lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja eriala ning talle on omistatud magistrikraad. Omab pikaaegset töötamise kogemust erivajadusega lastega, sh autismispektrihäirega lastega ja ka õppenõustajana. On ennast hulgaliselt täiendanud nii eripedagoogika kui ka suhtlemispsühholoogia valdkonnas.

Ülle Veede – eripedagoog/logopeed Tartus

On lõpetanud 1989. aastal Tartu Ülikooli defektoloogia eriala. On omandanud tolleaegse nimetusega abikooli õpetaja ja logopeedi, koolieelsete lasteasutuste oligofrenopedagoogi kvalifikatsiooni. Töötanud nägemispuuetega laste erikoolis klassiõpetajana ja õppealajuhatajana, erilasteaias tasandusrühma logopeedina ning rehabilitatsiooniasutuses logopeedi/eripedagoogina.

Enely Lehtme – psühholoog Tartus ja Valgas

Psühholoogia eriala omandatud Tartu ülikoolis, kus jätkab õpinguid magistriõppes samal erialal.

On täiendanud ennast erinevate koolitustega psühholoogia ja juhtimise alal,

näiteks mentorluse, coachingu ja perenõustamise kursused.

On varasemalt töötanud ja tegelenud lastega, kuid mitte psühholoogina.

Spetsialiseerumine: täiskasvanute psühholoogiline nõustamine

Ele-Reet Ehelaid – sotsiaaltöötaja/kogemusnõustaja Tallinnas

Tallinna Ülikool bakalaureusekraad Cum Laude sotsiaaltöös. Kogemusnõustajate väljaõpe Arengukeskus Avituses. Kutseharidus trükiettevalmistuses.

On töötanud aspergeri sündroomiga noormehe tugiisikuna. Inimestega töötamise kogemused algasid internetifoorumist „Sa ei ole üksi”, kus oli kogemusnõustaja 11-aastat. On grupitöö entusiast ja juhib mitmendat aastat gruppi täiskasvanud nähtamatutele lastele. Lisaks on juhtinud loovuse arendamisega seotud gruppe ja noortegruppi Mure pooleks, mis tegeles vaimse tervise teemadega. Samuti tegeleb koolitamisega inimõiguste ja laste õiguste valdkonnas.

On läbinud mitmeid koolitusi eelkõige psühholoogiaga seotud teemadel, kuid ka näiteks seksuaaltervise teemadel, lisaks läbinud vabaainetena ülikoolis mitmeid psühholoogia aineid. Hetkel osaleb tantsu-ja liikumisteraapia täiendusõppes.

Kogemusnõustajana on teemadeks eelkõige depressioon, kaassõltuvus ja sotsiaalärevus.

Jaanika Alak – õde/kogemusnõustaja Tallinnas

On lõpetanud Tallinna tervishoiukõrkkooli õe erialal ja omab Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistri kraadi. 2019 lõpetasTallinna Kogemusnõustajate Kooli

Kogemusnõustajana spetsialiseerunud haigustele nagu:

suhkruhaigus ja sellega kaasnevad tüsistused

Krooniline neerupuudulikkus – predialüüs ning asendusravi (hemodialüüs, peritonealldialüüs, neerusiirdamine)

Külli Õiglane – kogemusnõustaja Tallinnas

Omab kõrgharidust majanduse valdkonnas. 2015. aastal lõpetas Arengukeskus Avitus kogemusnõustajate koolituse. Praktilist nõustamiskogemust on alates 2011 aastast kui lõpetas erakooli Tervilik Mina, kus õppis transpersonaalset psühholoogiat. On lõpetanud Imago suhteteraapia kliinilise baaskoolituse ja sissejuhatava kursuse süsteemsesse pereteraapiasse. Alates 2016. aastast on mentor ja grupinõustaja kasuperedele.

Kogemusnõustamise käigus pakub emotsionaalset ja praktilist tuge inimestele, kes vajavad kogemuslikke teadmiseid, motivatsiooni ja võimalust õppida toime tulema elus ettetulevate raskustega. Pakub abi kui:

– elus on kriis ja sellega on üksi raske toime tulla

– koged leina või kaotust (lahutus ja töökohast ilmajäämine on samuti kaotused)

– kasuperde toetamine

– keha annab märku elupingetest ja terviseprobleemidest

Spetsialiseerumine: individuaalne kogemusnõustamine Tallinnas

Pille Ude – kogemusnõustaja Tallinnas

“Inimene näeb maailmas seda, mida ta kannab oma südames” (Goethe) Kogemusnõustajana on Pille sinu jaoks olemas ja kuulab sind ära, saad ennast tühjaks rääkida. Tema tagataskus on ka palju praktilisi nõuandeid. Ta aitab sul näha, mis on sinu tugevused ja jõuallikad.

Valdkond: depressioon, krooniline valu, puudega laps peres, karpaalkanali sündroom, Parkinsoni tõbi.

Reiven Roos – kogemusnõustaja / enesearengu nõustaja Tallinnas

Omab kogemusnõustamis- ja üldnõustamisalast väljaõpet, ning on tegelenud nõustamisega alates 2017. aasta jaanuarist. Lisaks on oma teadmiseid täiendanud ja ka jätkab pidevalt enesetäiendamist erinevatel koolitustel ja kursustel.

(Kogemus)nõustajana saab Reiven aidata järgmistes teemades:

– kroonilised ja elu ohustavad füüsilised haigused: kuidas leppida saadud diagnoosiga ja elus edasi liikuda, mismoodi tulla toime haiguskriisidega;
– psühholoogiline tugi erinevates eluraskustes: millised on head toimetulekumehhanismid ja mismoodi vältida ennastkahjustavaid käitumisviise;
– paarisuhtevägivald ja suhtesõltuvus: vestlusteraapiline (soovi korral ka metafoorkaart-teraapiline) nõustamine ja jõustamine elumuutuste teostamiseks;
– enesearengu nõustamine: eneseväärtustamise, enesekindluse ja motivatsiooni leidmine, uute harjumuste kujundamine jpm.

Valdkond: täiskasvanute individuaalne (kogemus)nõustamine ja enesearengu nõustamine, nõustatava lähipere toetamine ja nõustamine.

Laura Pere – psühholoog Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe psühholoogia erialal nõustamispsühholoogia suunal.

On täiendanud end lisakoolitustega, sh kognitiiv-käitumusliku teraapia algkoolitus. Omab kogemust psühholoogina koolis.

Lysandra Reilson – eripedagoog Tallinnas

Lõpetanud 2019. aastal Tallinna Ülikooli haridusteaduste istituudi eripedagoogika bakalaureuse. Läbinud mitmekülgseid praktikaid. Töötanud ka tugisikuna koolis.

Hetkel töötab Tallinna Lotte Lasteias õpetajana liitrühmas. Peab tähtsaks varajast märkamist ja sellest tulenevalt pakkuda vajaminevat tuge.

 

Peeter – kogemusnõustaja Tallinnas

Bakalaureusekraad majanduses Estonian Business Schoolist.

On läbinud koggemusnõustaja koolituse ja praktika koolituskeskuses Loov Ruum. Nõustanud mitmeid inimesi vabatahtlikuna.

Läbinud mitmeid täiendkoolitusi alates ajajuhtimisest ja lõpetades vabatahtliku päästja koolitusega. Tegutsenud pikka aega kolmandas sektoris ning ajakirjanduses.

Valdkond: kogemusnõustamine individuaalselt ja grupis.

 Tõnu Valdre – kogemusnõustaja Tallinnas

On läbinud Kogemusnõustaja väljaõpoe, sealhulgas “Töö raskete klientidega” koolituse.

Pikaajaline psühholoogilise kriisiabi “Eluliin” vabatahtlik.

Hetkel omandab NLP praktiku ja Life coachi haridust

Valdkond: motivatsioonikriis, pikaajalisest terviserikkest paranemine ja sisemiste ressursside leidmine, depressioon.


Tatjana Neborjakina – psühholoog Tallinnas

Esimene omandatud kõrgharidus on tal lennundusvaldkonnas, teine kõrgharidus psühholoogia erialal on omandatud Tartu Ülikoolis (bakalaureuseõppe), magistriõpe aga Tallinna Ülikoolis spetsialiseerumisel nõustamispsühholoogiale. Lisaks sellele on tal läbitud mitmeid täiendkoolitusi psühholoogia ja suhte valdkonnas, nende hulgas on ka pereteraapia algkoolitus (Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses) ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitus (Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon).

Vabal ajal õpib vaimses koolis ja konsulteerib astroloogia alas. On tütre ema ning meeldib reisida.

Tema väärtused kliendiga töös: koostöö, ehtsus, lugupidavus.

Merike Mõttus – muusikaterapeut Valgas

On lõpetanud Tartu Ülikooli klassiõpetaja eriala ja Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht loovtegevuse õpetaja eriala. Täiendanud ennast eripedagoogika erialal.

Töötades erivajadustega lastega sai Merike kiiresti aru, et ainult pedagoogilistest teadmistest jääb nende lastega töötades väheks. Nii omandaski ta  muusikaterapeudi kutse Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Omab muusikaterapeudi kutsekvalifikatsiooni 6.taset.

Praegu täiendab oma teadmisi mänguteraapia alal.

Helen Kond – psühholoog Valgas

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe psühholoogia erialal. Magistritöö teema raames uuris teadveloleku (*Mindfulness*) efektiivsust ühe võimaliku kaalulangetuse strateegiana. 4 aastat on õppinud ja töötanud Kanadas, kus omandas ülikoolis rahvusvahelise äri diplomi.

Omab varasemat töökogemust Lahendust. net vabatahtliku nõustajana, Tugitelefoni telefoninõustajana ning karjäärinõustajana. On läbinud lahenduskeskse lühiteraapia algkursuse.

Usub, et igal inimesel on võimalik enda eluga rahulolu ja kogetavat õnnetunnet suurendada omandades uued efektiivsed strateegiad, mis aitavad igapäevaselt hoolitseda vaimse tervise eest ning stressirohketes olukordades paremini toime tulla.