Kadri Pill – tegevjuht/rehabilitatsiooniteenuse üldkoordinaator

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab rehabilitatsioonimeeskonnas ja laste füsioterapeudina töötamise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

Omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Helene Kajak – füsioterapeut Tartus

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolist ning täiendanud ennast lisakoolitustega kinesioteipimise vallas.

Omab pikaaegset kogemust grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele ning valdab klassikalise massaaži tehnikaid. Lisaks omab kogemust rehabilitatsioonimeeskonna töös.

Nele Laurimaa – Tallinna üksuse juhataja/füsioterapeut

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe füsioteraapia erialal. On täiendanud ennast erinevate koolitustega, nt kinesioteipimise baaskoolituse ja rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitusega. On töötanud rehabilitatsioonimeeskonnas alates 2017. aastast. Lisaks Tarbatu Tervisepark OÜ-le töötab perearstikeskuses füsioterapeudina.

Omab kogemust ka spordifüsioteraapia valdkonnas – on olnud JK Tammeka naiskonna füsioterapeut ning erinevate korvpalli noortekoondiste ja ka naiste koondise füsioterapeut.

Ülle Tulp – kogemusnõustaja Tartus

On omandanud kõrghariduse Eesti Põllumajanduse Akadeemias. On lõpetanud Leoski kogemusnõustaja koolituse..

Valdkonnad:

-Kuidas eluraskustes toime tulla

-Lein ja sellega toimetulek

-Vanade inimeste hooldamine

-Haige lapse eest hoolitsemine

-Pikaajaline töötus

Hedvig Tammaru – sotsiaaltöötaja Tartus

On lõpetanud 2016. aastal Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialal.

Omab lastekaitse ja sotsiaaltöötaja töökogemust.

Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Jelena Sljusartšuk – psühholoog Valgas

On lõpetanud S. M. Kirova nimelise Pedagoogilise Instituudi Venemaal psühholoogia erialal ning, mis on Eestis võrdsustatud magistrikraadiga psühholoogia erialal. Nõustamisalane töökogemus nii laste kui täiskasvanutega

Eveli Post – füsioterapeut Tartus ja Valgas

On lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bakalaureuseõppe ja Tartu Ülikooli magistriõppe füsioteraapia erialal. Omab eelnevat töökogemust tuge vajavate lastega lasteaia keskkonnas. On täiendanud ennast erinevate koolitustega, eelkõige laste ja noorukite füsioteraapia valdkonnas.

Teraapiad on ülesehitatud mänguliselt ja arvestades iga kliendi eripärasid, et oleks alati meeldiv tagasi tulla.

Merike Einer – kogemusnõustaja Tartus ja Valgas

On omandanud rakenduskõrghariduse Viljandi Kultuurikoolis suurürituste korraldajana.

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.

Valdkonnad: pikaaegne töötus, erivajadusega laps, diabeet, infarkt, lein ja lähisuhte vägivald (vaimne ja füüsiline).

Aet Olle – võlanõustaja Tartus, Valgas, Tallinnas

Bakalaureusekraad sotsiaaltöö erialal. Omab töökogemust võlanõustajana, rehabilitatsioonimeeskonnas sotsiaaltöötajana, psüühiliste erivajadustega inimeste töökonsultant–sotsiaaltöötajana, tööharjutuse ja tööklubi individuaal- ja grupinõustajana. Lisaks on töötanud pikaajaliste töötute sotsiaalse kaasatuse nõustajana, kelle tööülesanded olid järgmised: tegevuste korraldamine, teoreetiliste ja praktiliste tööde organiseerimine ning läbiviimine, tööõigusalane nõustamine, vajadusel nõustamine võlgadega seonduvas.

Lisaks erialasele õppele on läbinud rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide ja juhtumipõhise võrgustikutöö koolituse ning võlanõustamise koolituse.

Spetsialiseerumine: võlanõustamine ja sotsiaalnõustamine

Ülle Veede – eripedagoog/logopeed Tartus

On lõpetanud 1989. aastal Tartu Ülikooli defektoloogia eriala. On omandanud tolleaegse nimetusega abikooli õpetaja ja logopeedi, koolieelsete lasteasutuste oligofrenopedagoogi kvalifikatsiooni. Töötanud nägemispuuetega laste erikoolis klassiõpetajana ja õppealajuhatajana, erilasteaias tasandusrühma logopeedina ning rehabilitatsiooniasutuses logopeedi/eripedagoogina.

Enely Lehtme – psühholoog Tartus ja Valgas

Psühholoogia eriala omandatud Tartu ülikoolis, kus jätkab õpinguid magistriõppes samal erialal.

On täiendanud ennast erinevate koolitustega psühholoogia ja juhtimise alal,

näiteks mentorluse, coachingu ja perenõustamise kursused.

On varasemalt töötanud ja tegelenud lastega, kuid mitte psühholoogina.

Spetsialiseerumine: täiskasvanute psühholoogiline nõustamine

Ele-Reet Ehelaid – sotsiaaltöötaja/kogemusnõustaja Tallinnas

Tallinna Ülikool bakalaureusekraad Cum Laude sotsiaaltöös. Kogemusnõustajate väljaõpe Arengukeskus Avituses. Kutseharidus trükiettevalmistuses.

On töötanud aspergeri sündroomiga noormehe tugiisikuna. Inimestega töötamise kogemused algasid internetifoorumist „Sa ei ole üksi”, kus oli kogemusnõustaja 11-aastat. On grupitöö entusiast ja juhib mitmendat aastat gruppi täiskasvanud nähtamatutele lastele. Lisaks on juhtinud loovuse arendamisega seotud gruppe ja noortegruppi Mure pooleks, mis tegeles vaimse tervise teemadega. Samuti tegeleb koolitamisega inimõiguste ja laste õiguste valdkonnas.

On läbinud mitmeid koolitusi eelkõige psühholoogiaga seotud teemadel, kuid ka näiteks seksuaaltervise teemadel, lisaks läbinud vabaainetena ülikoolis mitmeid psühholoogia aineid. Hetkel osaleb tantsu-ja liikumisteraapia täiendusõppes.

Kogemusnõustajana on teemadeks eelkõige depressioon, kaassõltuvus ja sotsiaalärevus.

Anna Sidorenko – füsioterapeut Tartus ja Valgas

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe füsioteraapia erialal ning hetkel jätkab õpinguid samas asutuses magistriõppes. Omab erialase praktika kogemust Tartu Ülikooli Kliinikumis, Pärnu Haiglas ja rehabilitatsioonikeskuses. On juhendanud grupitreeninguid nii saalis kui vesikeskkonnas ning omab kogemust massaaži teostamisel.

Valeria Liigsoo – eripedagoog Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikooli bakalaureuse ja Tallinna Ülikooli magistriõppe eripedagoogika erialal. Varasemalt on töötanud nii lasteaias kui ka koolis eripedagoogina.

Eripedagoogina on omandanud mitmekülgset kogemust erivajadustega lastega töötamisel. Töötab ka praegu igapäevaselt erivajadustega lastega. Omab eripedagoogi kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Lisaks õpib praegu juurde viipekeelt.

Pille Ude – kogemusnõustaja Tallinnas

“Inimene näeb maailmas seda, mida ta kannab oma südames” (Goethe) Kogemusnõustajana on Pille sinu jaoks olemas ja kuulab sind ära, saad ennast tühjaks rääkida. Tema tagataskus on ka palju praktilisi nõuandeid. Ta aitab sul näha, mis on sinu tugevused ja jõuallikad.

Valdkond: depressioon, krooniline valu, puudega laps peres, karpaalkanali sündroom, Parkinsoni tõbi.

Reiven Roos – kogemusnõustaja / enesearengu nõustaja Tallinnas

Omab kogemusnõustamis- ja üldnõustamisalast väljaõpet, ning on tegelenud nõustamisega alates 2017. aasta jaanuarist. Lisaks on oma teadmiseid täiendanud ja ka jätkab pidevalt enesetäiendamist erinevatel koolitustel ja kursustel.

(Kogemus)nõustajana saab Reiven aidata järgmistes teemades:

– kroonilised ja elu ohustavad füüsilised haigused: kuidas leppida saadud diagnoosiga ja elus edasi liikuda, mismoodi tulla toime haiguskriisidega;
– psühholoogiline tugi erinevates eluraskustes: millised on head toimetulekumehhanismid ja mismoodi vältida ennastkahjustavaid käitumisviise;
– paarisuhtevägivald ja suhtesõltuvus: vestlusteraapiline (soovi korral ka metafoorkaart-teraapiline) nõustamine ja jõustamine elumuutuste teostamiseks;
– enesearengu nõustamine: eneseväärtustamise, enesekindluse ja motivatsiooni leidmine, uute harjumuste kujundamine jpm.

Valdkond: täiskasvanute individuaalne (kogemus)nõustamine ja enesearengu nõustamine, nõustatava lähipere toetamine ja nõustamine.

Merilin Lepik-Rätsep – eripedagoog Tartus ja Valgas

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppekava klassiõpetajana inglise keele ning käsitöö ja kodunduse õpetaja lisaerialadega (haridusteaduse magister).

Töötanud pedagoogina peaaegu kaks aastakümmet. Poole sellest liitklassiõpetajana ning hetkel on Eesti Liitklassiõpetajate Kogukonna juhatuse liige.

Omandanud lisaks bakalaureusekraadi eripedagoogikas (haridusteaduse bakalaureus) ning õpib magistriõppes eripedagoogikat. Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Vabal ajal tegeleb käsitööga ning veedab aega perega Eestimaad avastades.

Veronika Vahi – eripedagoog Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikoolis eripedagoogika eriala bakalaureusekraadiga ning eripedagoog-nõustaja eriala magistrikraadiga.

Omab mitmekülgset töötamise kogemust erivajadustega, sh autismispektri häiretega laste ja noortega. Töötab ka käesoleval ajal igapäevaselt erivajadustega laste õpetajana.

On oma lähenemist eripedagoogikale rikastanud laste jooga õpingutega..

Merike Mõttus – muusikaterapeut Valgas

On lõpetanud Tartu Ülikooli klassiõpetaja eriala ja Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht loovtegevuse õpetaja eriala. Täiendanud ennast eripedagoogika erialal.

Töötades erivajadustega lastega sai Merike kiiresti aru, et ainult pedagoogilistest teadmistest jääb nende lastega töötades väheks. Nii omandaski ta  muusikaterapeudi kutse Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Omab muusikaterapeudi kutsekvalifikatsiooni 6.taset.

Praegu täiendab oma teadmisi mänguteraapia alal.

Helen Kond – psühholoog Valgas

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe psühholoogia erialal. Magistritöö teema raames uuris teadveloleku (*Mindfulness*) efektiivsust ühe võimaliku kaalulangetuse strateegiana. 4 aastat on õppinud ja töötanud Kanadas, kus omandas ülikoolis rahvusvahelise äri diplomi.

Omab varasemat töökogemust Lahendust. net vabatahtliku nõustajana, Tugitelefoni telefoninõustajana ning karjäärinõustajana. On läbinud lahenduskeskse lühiteraapia algkursuse.

Usub, et igal inimesel on võimalik enda eluga rahulolu ja kogetavat õnnetunnet suurendada omandades uued efektiivsed strateegiad, mis aitavad igapäevaselt hoolitseda vaimse tervise eest ning stressirohketes olukordades paremini toime tulla.

Martin Tooming – kogemusnõustaja Tartus

Omab magistrikraadi Eesti Maaülikoolist ja teinud läbi tegevusjuhendaja koolituse Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Martin on töötanud Tartu Vaimse Tervise hooldekeskuses 4 aastat ning 2020 aastal tegi läbi kogemusnõustaja koolituse.

2013-2018 viis läbi Sclerosis Multiplexi suvepäevi ja Tartu linnas SM päeva.

Valdkonnad: Liikumisraskused, Sclerosis Multipleks, kuidas leppida saadud diagnoosiga ja kuidas elus edasi liikuda, lahutus, enese väärtustamine

Moto: igas halvas katsu leida midagi positiivset.

Joonas Kattai – kogemusnõustaja Tartus ja Valgas

On kogemusnõustaja 2020 aasta algusest, Leoski Tööõigusabi OÜ. Vabal ajal tegeleb spordiga.

Valdkonnad: pikaajaline töötus; võitlemine erinevate psüühika häiretega; lein, millest on tekkinud kriis (depressioon); alkoholisõltuvus; ärevushäired; söömishäired.

Moto: Iga inimese mure on unikaalne.

Kristiina Kask – loovterapeut Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate magistriõppe õppekava. Magistritöö raames uuris kunstiteraapia mõju omastehooldaja toimetulekule stressiga. Praktiline kogemus on tööst nii laste kui ka täiskasvanutega (sh vanemaealistega).

Kunstiteraapia on väljendusrikas ja loominguline teraapia vorm, mis annab võimaluse tegeleda turvaliselt ja loovalt raskusi ja probleeme valmistavate teemadega. Kunstianne ja -oskus ei ole kunstiteraapias olulised. Ka kõigest juhuslik pintslitõmme või pliiatsikriips võib aidata luua selgust mõtetes ja emotsioonides, tõsta eneseteadlikkust.

Kunstiteraapia, võimaldades olla loov ja mänguline, sobib kõikidele vanuserühmadele, lastest vanavanemateni.

Külli Raudsepp-Vihuri – kogemusnõustaja Tallinnas

On lõpetanud MTÜ Avitus Kogemusnõustajate koolituse. Lisaks sellele on ta läbinud mitmeid täiendkoolitusi vaimse tervise alal ja osalenud psühholoogilise esmaabi koolitusel.

Hetkel õpib tervise- ja toitumisnõustajaks Annely Sootsi Tervisekoolis. Eelnevalt on oma teadmisi täiendanud erinevatel tervise- ja toitumise teemalistel koolitustel.

On Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu arendustiimi liige. Tervisliku elustiili edendaja.

Kogemusnõustajana soovib aidata ja toetada inimesi nende keerulisel ja raskel eluetapil, pakkudes tuge leidmaks tee positiivsema ning täisväärtuslikuma tuleviku suunas.

Valdkonnad:

füüsilisest haigusest tulenevalt vaimse tervise probleemid, stressiga toimetulek;

-haigusest tingituna elu muudatustega kohanemine ja toimetulek igapäevaelus ning uute väljundite otsimine, eneseväärtustamise, motivatsiooni ja enesekindluse leidmine;

-töö kaotus seoses haigestumisega, sellest tulenevad vaimsed probleemid ja hirmud;

-tervislik elustiili nõustamine, toitumis- ja kaaluprobleemid;

-krooniline valu;

-pikaajalise füüsilise haigusega kaasnev psühholoogiline elukriis;

-sünnitusjärgne depression.

Elise Lillemägi – psühholoog Tallinnas

On lõpetanud magistriõppe Tallinna Ülikoolis nõustamispsühholoogia suunal. On liikumas kliinilise psühholoogi kutse omandamise poole ning omab töökogemust nii laste, noorte kui täiskasvanutega.
Oma töös kasutab teaduslikult tõestatud meetodeid ning peamiselt KKT tehnikaid. Lisaks peab väga oluliseks empaatiat ja klientide mõistmist inimlikul tasemel.
Tegeleb teemadega nagu emotsioonide regulatsioon, ärevushäired, depressioon, obsessiiv-kompulsiivhäired, käitumishäired jt.
Elise püüab pidevalt juurde õppida, käies koolitustel ja konverentsidel ning peab oluliseks vaimse tervise teemade arendamist ning kvaliteetse abi pakkumist.
Lisaks töötab psühholoogina koolis ning vabatahtlikuna kriisiabi nõustajana.

Ivan Prihhodko – psühholoog Tallinnas

On lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal. Hetkel jätkab õpinguid Tallinna Ülikoolis koolipsühholoogia erialal. On täiendanud ennast erialaste koolitustega, näiteks motivatsiooni valdkonnas. Omab nõustamiskogemust nii laste kui ka täiskasvanutega, sealhulgas viinud läbi ka grupinõustamisi.

Saskia Tõugjas – füsioterapeut Tallinnas

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe füsioteraapia erialal ning hetkel jätkab õpinguid samas asutuses magistriõppes. Täiendavalt õppinud aasta Ameerika Ühendriikides ja palju töötanud tippsportlastega.
Omab erialast lastega töötamise praktikat Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikust ja Haapsalu Neuroloogilisest Rehabilitatsioonikeskusest.

Jana Laanemets – kogemusnõustaja ja kogumesnõustajate koolitaja Tartus

Töökogemus haridus- ja sotsiaalvaldkonnas: õpetaja ja huvijuht, keskkonnahariduse edendaja, töötute noorte toetamise projekti juhtumikorraldaja, kriminaalhooldusametnik,  erihoolekande projekti koordinaator.

Lõpetanud 1997.aastal Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala, õppinud 2014-2019. aastal Tartu Ülikoolis õigusteadust. Lisaks huvihariduse pedagoogi ja haridusasutuse juhi kvalifikatsioon

Viimase 2 aasta jooksul läbinud koolitused: kogemusnõustaja baaskoolitus; psüühikahäiretega töötajate ja klientide mõistmine, kaasamine ja toetamine; traumeeritud inimese maailm ja toetamise võimalused; lahenduskeskne nõustamine; kümme sammu kaotusega kohanemiseks; psühholoogia sissevaade; leinanõustamine ja tehnikad. Iseseisvalt õppinud motiveerivat intervjueerimist , CAR metoodikat, kriisinõustamist.

Kogemusnõustajana saab toeks olla eelkõige vaimse tervise teemadel.

Moto: Et igaüks saaks endaga hakkama

Grete Kutsar – füsioterapeut Tartus ja Valgas

On omandanud erialased teadmised Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning täiendanud ennast erinevate lisakoolitustega näiteks kinesioteipimise, amputatsioonijärgse taastusravi ja insuldijärgse taastusravi valdkondades.

 

On füsioterapeut olnud nii Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses, Viljandi Haiglas kui ka Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Peamiselt on spetsialiseerunud neuroloogilisele taastusravile, kuid omab kogemust ka kõigi teiste probleemidega tegelemisel.

Lisaks omab ka kogemust grupitreeningute läbiviimisel ja valdab klassikalise massaaži tehnikaid.