Kadri Pill – tegevjuht/rehabilitatsiooniteenuse üldkoordinaator

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab rehabilitatsioonimeeskonnas ja laste füsioterapeudina töötamise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

Omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Helene Kajak – füsioterapeut Tartus

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolist ning täiendanud ennast lisakoolitustega kinesioteipimise vallas.

Omab pikaaegset kogemust grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele ning valdab klassikalise massaaži tehnikaid. Lisaks omab kogemust rehabilitatsioonimeeskonna töös.

Nele Laurimaa – Tallinna üksuse juhataja/füsioterapeut

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe füsioteraapia erialal. On täiendanud ennast erinevate koolitustega, nt kinesioteipimise baaskoolituse ja rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitusega. On töötanud rehabilitatsioonimeeskonnas alates 2017. aastast. Lisaks Tarbatu Tervisepark OÜ-le töötab perearstikeskuses füsioterapeudina.

Omab kogemust ka spordifüsioteraapia valdkonnas – on olnud JK Tammeka naiskonna füsioterapeut ning erinevate korvpalli noortekoondiste ja ka naiste koondise füsioterapeut.

Ülle Tulp – kogemusnõustaja Tartus

On omandanud kõrghariduse Eesti Põllumajanduse Akadeemias. On lõpetanud Leoski kogemusnõustaja koolituse..

Valdkonnad:

-Kuidas eluraskustes toime tulla

-Lein ja sellega toimetulek

-Vanade inimeste hooldamine

-Haige lapse eest hoolitsemine

-Pikaajaline töötus

Hedvig Tammaru – sotsiaaltöötaja Tartus

On lõpetanud 2016. aastal Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialal.

Omab lastekaitse ja sotsiaaltöötaja töökogemust.

Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Jelena Sljusartšuk – psühholoog Valgas

On lõpetanud S. M. Kirova nimelise Pedagoogilise Instituudi Venemaal psühholoogia erialal ning, mis on Eestis võrdsustatud magistrikraadiga psühholoogia erialal. Nõustamisalane töökogemus nii laste kui täiskasvanutega

Egle Silluta – füsioterapeut Tartus ja Valgas

Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia erialal ning täiendanud ennast läbi erialaste lisakoolituste, sh ortopeedilise füsioteraapia ning abivahendite valdkonnas. Omab töökogemust füsioterapeudina Tartu Ülikooli Kliinikumis ning kogemust tervisepäevade ja erialaste töötubade läbiviimisel, grupitreeningute juhendamisel ning kodufüsioteraapias.

Merike Einer – kogemusnõustaja Tartus ja Valgas

On omandanud rakenduskõrghariduse Viljandi Kultuurikoolis suurürituste korraldajana.

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.

Valdkonnad: pikaaegne töötus, erivajadusega laps, diabeet, infarkt, lein ja lähisuhte vägivald (vaimne ja füüsiline).

Aet Olle – võlanõustaja Tartus, Valgas, Tallinnas

Bakalaureusekraad sotsiaaltöö erialal. Omab töökogemust võlanõustajana, rehabilitatsioonimeeskonnas sotsiaaltöötajana, psüühiliste erivajadustega inimeste töökonsultant–sotsiaaltöötajana, tööharjutuse ja tööklubi individuaal- ja grupinõustajana. Lisaks on töötanud pikaajaliste töötute sotsiaalse kaasatuse nõustajana, kelle tööülesanded olid järgmised: tegevuste korraldamine, teoreetiliste ja praktiliste tööde organiseerimine ning läbiviimine, tööõigusalane nõustamine, vajadusel nõustamine võlgadega seonduvas.

Lisaks erialasele õppele on läbinud rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide ja juhtumipõhise võrgustikutöö koolituse ning võlanõustamise koolituse.

Spetsialiseerumine: võlanõustamine ja sotsiaalnõustamine

Ülle Veede – eripedagoog/logopeed Tartus

On lõpetanud 1989. aastal Tartu Ülikooli defektoloogia eriala. On omandanud tolleaegse nimetusega abikooli õpetaja ja logopeedi, koolieelsete lasteasutuste oligofrenopedagoogi kvalifikatsiooni. Töötanud nägemispuuetega laste erikoolis klassiõpetajana ja õppealajuhatajana, erilasteaias tasandusrühma logopeedina ning rehabilitatsiooniasutuses logopeedi/eripedagoogina.

Enely Lehtme – psühholoog Tartus ja Valgas

Psühholoogia eriala omandatud Tartu ülikoolis, kus jätkab õpinguid magistriõppes samal erialal.

On täiendanud ennast erinevate koolitustega psühholoogia ja juhtimise alal,

näiteks mentorluse, coachingu ja perenõustamise kursused.

On varasemalt töötanud ja tegelenud lastega, kuid mitte psühholoogina.

Spetsialiseerumine: täiskasvanute psühholoogiline nõustamine

Ele-Reet Ehelaid – sotsiaaltöötaja/kogemusnõustaja Tallinnas

Tallinna Ülikool bakalaureusekraad Cum Laude sotsiaaltöös. Kogemusnõustajate väljaõpe Arengukeskus Avituses. Kutseharidus trükiettevalmistuses.

On töötanud aspergeri sündroomiga noormehe tugiisikuna. Inimestega töötamise kogemused algasid internetifoorumist „Sa ei ole üksi”, kus oli kogemusnõustaja 11-aastat. On grupitöö entusiast ja juhib mitmendat aastat gruppi täiskasvanud nähtamatutele lastele. Lisaks on juhtinud loovuse arendamisega seotud gruppe ja noortegruppi Mure pooleks, mis tegeles vaimse tervise teemadega. Samuti tegeleb koolitamisega inimõiguste ja laste õiguste valdkonnas.

On läbinud mitmeid koolitusi eelkõige psühholoogiaga seotud teemadel, kuid ka näiteks seksuaaltervise teemadel, lisaks läbinud vabaainetena ülikoolis mitmeid psühholoogia aineid. Hetkel osaleb tantsu-ja liikumisteraapia täiendusõppes.

Kogemusnõustajana on teemadeks eelkõige depressioon, kaassõltuvus ja sotsiaalärevus.

Kristi Neeme – füsioterapeut Tallinnas

On füsioteraapia alase hariduse omandanud Tartu Ülikoolis, kus lõpetanud nii bakalaureuse- kui magistriõppe, omab magistrikraadi terviseteaduses. On täiendanud end mitmetel erinevatel erialakoolitustel nii Eestis kui välismaal. Lisaks on lõpetanud kaheaastase kehatajuteraapia (vaimse tervise füsioteraapia valdkond) alase õppe Norras. Hetkel täiendab end Tartu Tervishoiukõrgkoolis, õppides toitumisterapeudiks.

Töötanud aastaid taastusravi- ja rehabilitatsiooniasutustes, nii laste (sh imikute) kui ka täiskasvanute ja eakatega. Samuti omab kogemust spordifüsioteraapia valdkonnas, olles töötanud peamiselt jalgpallurite ja iluuisutajatega.

Külli Õiglane – kogemusnõustaja Tallinnas

Omab kõrgharidust majanduse valdkonnas. 2015. aastal lõpetas Arengukeskus Avitus kogemusnõustajate koolituse. Praktilist nõustamiskogemust on alates 2011 aastast kui lõpetas erakooli Tervilik Mina, kus õppis transpersonaalset psühholoogiat. On lõpetanud Imago suhteteraapia kliinilise baaskoolituse ja sissejuhatava kursuse süsteemsesse pereteraapiasse. Alates 2016. aastast on mentor ja grupinõustaja kasuperedele.

Kogemusnõustamise käigus pakub emotsionaalset ja praktilist tuge inimestele, kes vajavad kogemuslikke teadmiseid, motivatsiooni ja võimalust õppida toime tulema elus ettetulevate raskustega. Pakub abi kui:

– elus on kriis ja sellega on üksi raske toime tulla

– koged leina või kaotust (lahutus ja töökohast ilmajäämine on samuti kaotused)

– kasuperde toetamine

– keha annab märku elupingetest ja terviseprobleemidest

Spetsialiseerumine: individuaalne kogemusnõustamine Tallinnas

Pille Ude – kogemusnõustaja Tallinnas

“Inimene näeb maailmas seda, mida ta kannab oma südames” (Goethe) Kogemusnõustajana on Pille sinu jaoks olemas ja kuulab sind ära, saad ennast tühjaks rääkida. Tema tagataskus on ka palju praktilisi nõuandeid. Ta aitab sul näha, mis on sinu tugevused ja jõuallikad.

Valdkond: depressioon, krooniline valu, puudega laps peres, karpaalkanali sündroom, Parkinsoni tõbi.

Reiven Roos – kogemusnõustaja / enesearengu nõustaja Tallinnas

Omab kogemusnõustamis- ja üldnõustamisalast väljaõpet, ning on tegelenud nõustamisega alates 2017. aasta jaanuarist. Lisaks on oma teadmiseid täiendanud ja ka jätkab pidevalt enesetäiendamist erinevatel koolitustel ja kursustel.

(Kogemus)nõustajana saab Reiven aidata järgmistes teemades:

– kroonilised ja elu ohustavad füüsilised haigused: kuidas leppida saadud diagnoosiga ja elus edasi liikuda, mismoodi tulla toime haiguskriisidega;
– psühholoogiline tugi erinevates eluraskustes: millised on head toimetulekumehhanismid ja mismoodi vältida ennastkahjustavaid käitumisviise;
– paarisuhtevägivald ja suhtesõltuvus: vestlusteraapiline (soovi korral ka metafoorkaart-teraapiline) nõustamine ja jõustamine elumuutuste teostamiseks;
– enesearengu nõustamine: eneseväärtustamise, enesekindluse ja motivatsiooni leidmine, uute harjumuste kujundamine jpm.

Valdkond: täiskasvanute individuaalne (kogemus)nõustamine ja enesearengu nõustamine, nõustatava lähipere toetamine ja nõustamine.

Laura Eldemeel – psühholoog Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe psühholoogia erialal nõustamispsühholoogia suunal.

On täiendanud end lisakoolitustega, sh kognitiiv-käitumusliku teraapia algkoolitus. Omab kogemust psühholoogina koolis.

Merilin Lepik-Rätsep – eripedagoog Tartus ja Valgas

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppekava klassiõpetajana inglise keele ning käsitöö ja kodunduse õpetaja lisaerialadega (haridusteaduse magister).

Töötanud pedagoogina peaaegu kaks aastakümmet. Poole sellest liitklassiõpetajana ning hetkel on Eesti Liitklassiõpetajate Kogukonna juhatuse liige.

Omandanud lisaks bakalaureusekraadi eripedagoogikas (haridusteaduse bakalaureus) ning õpib magistriõppes eripedagoogikat. Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Vabal ajal tegeleb käsitööga ning veedab aega perega Eestimaad avastades.

 

Peeter – kogemusnõustaja Tallinnas

Bakalaureusekraad majanduses Estonian Business Schoolist.

On läbinud koggemusnõustaja koolituse ja praktika koolituskeskuses Loov Ruum. Nõustanud mitmeid inimesi vabatahtlikuna.

Läbinud mitmeid täiendkoolitusi alates ajajuhtimisest ja lõpetades vabatahtliku päästja koolitusega. Tegutsenud pikka aega kolmandas sektoris ning ajakirjanduses.

Valdkond: kogemusnõustamine individuaalselt ja grupis.

 Tõnu Valdre – kogemusnõustaja Tallinnas

On läbinud Kogemusnõustaja väljaõpoe, sealhulgas “Töö raskete klientidega” koolituse.

Pikaajaline psühholoogilise kriisiabi “Eluliin” vabatahtlik.

Hetkel omandab NLP praktiku ja Life coachi haridust

Valdkond: motivatsioonikriis, pikaajalisest terviserikkest paranemine ja sisemiste ressursside leidmine, depressioon.

Veronika Vahi – eripedagoog Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikoolis eripedagoogika eriala bakalaureusekraadiga ning eripedagoog-nõustaja eriala magistrikraadiga.

Omab mitmekülgset töötamise kogemust erivajadustega, sh autismispektri häiretega laste ja noortega. Töötab ka käesoleval ajal igapäevaselt erivajadustega laste õpetajana.

On oma lähenemist eripedagoogikale rikastanud laste jooga õpingutega..

Merike Mõttus – muusikaterapeut Valgas

On lõpetanud Tartu Ülikooli klassiõpetaja eriala ja Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht loovtegevuse õpetaja eriala. Täiendanud ennast eripedagoogika erialal.

Töötades erivajadustega lastega sai Merike kiiresti aru, et ainult pedagoogilistest teadmistest jääb nende lastega töötades väheks. Nii omandaski ta  muusikaterapeudi kutse Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Omab muusikaterapeudi kutsekvalifikatsiooni 6.taset.

Praegu täiendab oma teadmisi mänguteraapia alal.

Helen Kond – psühholoog Valgas

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe psühholoogia erialal. Magistritöö teema raames uuris teadveloleku (*Mindfulness*) efektiivsust ühe võimaliku kaalulangetuse strateegiana. 4 aastat on õppinud ja töötanud Kanadas, kus omandas ülikoolis rahvusvahelise äri diplomi.

Omab varasemat töökogemust Lahendust. net vabatahtliku nõustajana, Tugitelefoni telefoninõustajana ning karjäärinõustajana. On läbinud lahenduskeskse lühiteraapia algkursuse.

Usub, et igal inimesel on võimalik enda eluga rahulolu ja kogetavat õnnetunnet suurendada omandades uued efektiivsed strateegiad, mis aitavad igapäevaselt hoolitseda vaimse tervise eest ning stressirohketes olukordades paremini toime tulla.

Martin Tooming – kogemusnõustaja Tartus

Omab magistrikraadi Eesti Maaülikoolist ja teinud läbi tegevusjuhendaja koolituse Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Martin on töötanud Tartu Vaimse Tervise hooldekeskuses 4 aastat ning 2020 aastal tegi läbi kogemusnõustaja koolituse.

2013-2018 viis läbi Sclerosis Multiplexi suvepäevi ja Tartu linnas SM päeva.

Valdkonnad: Liikumisraskused, Sclerosis Multipleks, kuidas leppida saadud diagnoosiga ja kuidas elus edasi liikuda, lahutus, enese väärtustamine

Moto: igas halvas katsu leida midagi positiivset.

Joonas Kattai – kogemusnõustaja Tartus ja Valgas

On kogemusnõustaja 2020 aasta algusest, Leoski Tööõigusabi OÜ. Vabal ajal tegeleb spordiga.

Valdkonnad: pikaajaline töötus; võitlemine erinevate psüühika häiretega; lein, millest on tekkinud kriis (depressioon); alkoholisõltuvus; ärevushäired; söömishäired.

Moto: Iga inimese mure on unikaalne.

Kristiina Kask – loovterapeut Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate magistriõppe õppekava. Magistritöö raames uuris kunstiteraapia mõju omastehooldaja toimetulekule stressiga. Praktiline kogemus on tööst nii laste kui ka täiskasvanutega (sh vanemaealistega).

Kunstiteraapia on väljendusrikas ja loominguline teraapia vorm, mis annab võimaluse tegeleda turvaliselt ja loovalt raskusi ja probleeme valmistavate teemadega. Kunstianne ja -oskus ei ole kunstiteraapias olulised. Ka kõigest juhuslik pintslitõmme või pliiatsikriips võib aidata luua selgust mõtetes ja emotsioonides, tõsta eneseteadlikkust.

Kunstiteraapia, võimaldades olla loov ja mänguline, sobib kõikidele vanuserühmadele, lastest vanavanemateni.

Külli Raudsepp-Vihuri – kogemusnõustaja Tallinnas

On lõpetanud MTÜ Avitus Kogemusnõustajate koolituse. Lisaks sellele on ta läbinud mitmeid täiendkoolitusi vaimse tervise alal ja osalenud psühholoogilise esmaabi koolitusel.

Hetkel õpib tervise- ja toitumisnõustajaks Annely Sootsi Tervisekoolis. Eelnevalt on oma teadmisi täiendanud erinevatel tervise- ja toitumise teemalistel koolitustel.

On Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu arendustiimi liige. Tervisliku elustiili edendaja.

Kogemusnõustajana soovib aidata ja toetada inimesi nende keerulisel ja raskel eluetapil, pakkudes tuge leidmaks tee positiivsema ning täisväärtuslikuma tuleviku suunas.

Valdkonnad:

füüsilisest haigusest tulenevalt vaimse tervise probleemid, stressiga toimetulek;

-haigusest tingituna elu muudatustega kohanemine ja toimetulek igapäevaelus ning uute väljundite otsimine, eneseväärtustamise, motivatsiooni ja enesekindluse leidmine;

-töö kaotus seoses haigestumisega, sellest tulenevad vaimsed probleemid ja hirmud;

-tervislik elustiili nõustamine, toitumis- ja kaaluprobleemid;

-krooniline valu;

-pikaajalise füüsilise haigusega kaasnev psühholoogiline elukriis;

-sünnitusjärgne depression.

Elise Lillemägi – psühholoog Tallinnas

On lõpetanud magistriõppe Tallinna Ülikoolis nõustamispsühholoogia suunal. On liikumas kliinilise psühholoogi kutse omandamise poole ning omab töökogemust nii laste, noorte kui täiskasvanutega.
Oma töös kasutab teaduslikult tõestatud meetodeid ning peamiselt KKT tehnikaid. Lisaks peab väga oluliseks empaatiat ja klientide mõistmist inimlikul tasemel.
Tegeleb teemadega nagu emotsioonide regulatsioon, ärevushäired, depressioon, obsessiiv-kompulsiivhäired, käitumishäired jt.
Elise püüab pidevalt juurde õppida, käies koolitustel ja konverentsidel ning peab oluliseks vaimse tervise teemade arendamist ning kvaliteetse abi pakkumist.
Lisaks töötab psühholoogina koolis ning vabatahtlikuna kriisiabi nõustajana.

Ivan Prihhodko – psühholoog Tallinnas

On lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal. Hetkel jätkab õpinguid Tallinna Ülikoolis koolipsühholoogia erialal. On täiendanud ennast erialaste koolitustega, näiteks motivatsiooni valdkonnas. Omab nõustamiskogemust nii laste kui ka täiskasvanutega, sealhulgas viinud läbi ka grupinõustamisi.