Kadri Pill – tegevjuht/rehabilitatsiooniteenuse üldkoordinaator

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab rehabilitatsioonimeeskonnas ja laste füsioterapeudina töötamise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

Omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Laura Põder – füsioterapeut

On lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduse ja Tartu Ülikooli magistriõppe füsioteraapia erialal. On täiendanud ennast erinevate erialaste koolitustega, sh kinesioteipimine ja Redcord ripplingsüsteemi kasutus.

Omab töökogemust nii sotsiaalses kui tööalases rehabilitatsioonimeeskonnas täiskasvanute kui ka lastega, ambulatoorses ja statsionaarses taastusravis, sisehaiguste, kirurgia ja õendusabi osakonnas.

Lisaks annab ergonoomika koolitusi, teostab kardioloogiliste haigete ”südametunde” ning viib läbi terapeutlist võimlemist basseinis. On olnud isiklik abistaja nägemispuudega inimestele.

Laura tegeleb ka rahvatantsu, jooksmise ja võrkpalliga ning vajadusel annab nende osas ka füsioterapeutilist nõu.

Merike Einer – kogemusnõustaja

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Nõustamisvaldkonnad: pikaaegne töötus, erivajadusega laps, diabeet, infarkt, lein ja lähisuhte vägivald (vaimne ja füüsiline).

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.

Anna Sidorenko – füsioterapeut 

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe füsioteraapia erialal ning hetkel jätkab õpinguid samas asutuses magistriõppes. Omab erialase praktika kogemust Tartu Ülikooli Kliinikumis, Pärnu Haiglas ja rehabilitatsioonikeskuses. On juhendanud grupitreeninguid nii saalis kui vesikeskkonnas ning omab kogemust massaaži teostamisel.

Merilin Lepik-Rätsep – eripedagoog

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppekava klassiõpetajana inglise keele ning käsitöö ja kodunduse õpetaja lisaerialadega (haridusteaduse magister).

Töötanud pedagoogina peaaegu kaks aastakümmet. Poole sellest liitklassiõpetajana ning hetkel on Eesti Liitklassiõpetajate Kogukonna juhatuse liige.

Omandanud lisaks bakalaureusekraadi eripedagoogikas (haridusteaduse bakalaureus) ning õpib magistriõppes eripedagoogikat. Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Jana Laanemets – kogemusnõustaja

Lõpetanud 1997.aastal Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala, õppinud 2014-2019. aastal Tartu Ülikoolis õigusteadust. Lisaks omab huvihariduse pedagoogi ja haridusasutuse juhi kvalifikatsioon.

Kogemusnõustamise valdkonnad: läbipõlemine, depressioon, ärevushäire, pikaajaline töötus, keerulised töösuhted, elukriisid, kriisi- ja leinanõustamine.

Läbitud koolitused: kogemusnõustaja baaskoolitus; psüühikahäiretega töötajate ja klientide mõistmine, kaasamine ja toetamine; traumeeritud inimese maailm ja toetamise võimalused; lahenduskeskne nõustamine; kümme sammu kaotusega kohanemiseks; psühholoogia sissevaade; leinanõustamine ja tehnikad; kriis ja elu: toimetulek kriisiolukordadega; tegevusjuhendaja sissejuhatava koolituse e-õppe programm. Iseseisvalt õppinud motiveerivat intervjueerimist , CAR metoodikat, kriisinõustamist.

Moto: Et igaüks saaks endaga hakkama

Ragne Margus – sotsiaaltöötaja

On omandanud rakendusliku kõrghariduse  sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis.
Teadmisi rakendab Tarbatu Tervisepargis rehabilitatsiooniplaane ja tegevuskavasid koostades ning sotsiaalnõustamisi läbi viies.
Peamised nõustamisvaldkonnad on majanduslik toimetulek, eriala vahetamine, kooli astumine, sotsiaaltoetuste- ja teenuste taotlemine ning puudega lapse kasvatamisega toimetulek.
Varasemalt on sotsiaalvaldkonnaga kokku puutunud praktikatel hooldekodus ja noortekeskuses ning puudega last hooldades.

Aime Kabanen – tugiisik/tegevusjuhendaja

On läbinud tegevusjuhendaja ja hooldaja kursused, lisaks kursuse sügava liitpuudega isikute hooldamiseks.

Lisaks töötab ta ka Valga Haiglas erihoolekandeosakonnas tegevusjuhendajana.

Helina Mändmets – psühholoog

On lõpetanud psühholoogia eriala Audentese Ülikoolis ja magistrikraadi kaitsnud Tartu Ülikoolis religiooniantropoloogia erialal.
On täiendanud ennast erinevatel koolitustel, on sertifitseeritud joogaõpetaja. Omab aastast 2017 erapraksist ning aastast 2021 töötab ka Viljandi Perepesas ja Kaare koolis.
On spetsialiseerunud stressiga toimetulekule. Töötab individuaalselt nii laste kui täiskasvanutega.

Madli Kuus – psühholoog

Bakalaureuseastme kõrghariduse omandas Tartu Ülikoolis, kus õppis peaerialana eripedagoogikat ja kõrvalerialana psühholoogiat.
Nüüd jätkab magistriastmes psühholoogia õpingutega.
Varasemalt on töötanud tugiisikuna mitmele erivajadusega lapsele. Sellega seoses on läbinud ka diabeedikoolituse.

Kätlin Toompuu – füsioterapeut

Omandanud terviseteaduste bakalaureusekraadi füsioteraapia erialal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning jätkab õpinguid füsioteraapia erialal Tartu Ülikooli magistriõppes.

Omab kogemusi kliinilises keskkonnas töötamisel täiskasvanutega. Samuti varasemalt juhendanud nii laste kui ka täiskasvanute grupitunde saalis ning vesikeskkonnas.

Kogemusi ka klassikalise massaaži valdkonnas ning omandanud lisateadmisi täiendkoolitustel kinesioteipimise, COVID-19 järgse füsioteraapia ning osteoartroosi alal.

Eike Tähnas – tegevusterapeut

Magistrikraad eripedagoogikas ja lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrgharidusõppe tegevusteraapia erialal.

Omab pikaajalist töökogemust Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses ja Tartu Ülikooli Kliinikumis neuroloogiliste, traumatoloogiliste ja arenguhäiretega laste ja täiskasvanutega.

On osalenud erinevates rehabilitatsiooni meeskondades ja läbinud mitmeid erialaga seonduvaid koolitusi.

Vabal ajal tegeleb käsitööga ja naudib looduses viibimist.

Ly Sova – kogemusnõustaja

Tartu Ülikoolis omandanud eripedagoogika alased teadmised ning täiendanud ennast loovteraapia, trauma ja kriisi valdkonnas. Kogemusnõustaja koolituse läbis 2018. aastal ja alates sellest ajast on töötanud kogemusnõustajana rehabilitatsioonimeeskonnas. Lapsevanemaid on nõustanud alates 2013. aastast ja on ka täiskasvanute koolitaja.

Kogemusnõustamise valdkonnad: psüühilise erivajadusega laps peres (ATH, käitumishäired, intellektipuue, suitsiidsus, toitumishäired); kaotus ja lein; läbipõlemine; unehäired, müalgia, migreen, ärevus, ATH täiskasvanutel.

Nele Kalf – kogemusnõustaja

Lõpetanud 2018 aastal Tallinna Ülikooli andragoogika eriala. Õppinud 2004- 2007 Mainori Kõrgkoolis psühholoogiat. Viimase kolme aasta jooksul läbinud koolitused: kogemusnõustaja baaskoolitus, psüühikahäiretega töötajate ja klientide mõistmine, kaasamine ja toetamine; traumeeritud inimese maailm ja toetamise võimalused; lahenduskeskne nõustamine; kümme sammu kaotusega kohanemiseks; psühholoogia sissevaade; leinanõustamine ja tehnikad; kriis ja elu: toimetulek kriisiolukordadega, lisaks on ta läbinud kogemusnõustaja baas- kui ka täiendkoolituse.

Kasutab oma töös CARe metoodikat ja loovteraapia elemente, mille põhioskused on omandanud Tallinna Ülikoolis.

Kogemusnõustamise valdkonnad: posttraumaatiline stressihäire, depression, ärevus-ja paanikahäire, kriisid, kaotus ja lein, sõltuvused, kroonilised haigusseisundid (sh bipolaarsus), keerulised töösuhted, läbipõlemine. Saab nõustada ka vene ja inglise keeles.