Kadri Pill – tegevjuht/teenuste üldkoordinaator

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab pikaaegset rehabilitatsioonimeeskonnas töötamise ja selle juhtimise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

On täiskasvanute koolitaja aastast 2008, hetkel keskendunud rehabilitatsioonispetsialistide koolitamisele RFK valdkonnas üle Eesti.

Merike Einer – kogemusnõustaja

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Nõustamisvaldkonnad: pikaaegne töötus, erivajadusega laps, diabeet, infarkt, lein ja lähisuhte vägivald (vaimne ja füüsiline).

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.

Merike Einer

Laura Põder – füsioterapeut

On lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduse ja Tartu Ülikooli magistriõppe füsioteraapia erialal. On täiendanud ennast erinevate erialaste koolitustega, sh kinesioteipimine ja Redcord ripplingsüsteemi kasutus.

Omab töökogemust nii sotsiaalses kui tööalases rehabilitatsioonimeeskonnas täiskasvanute kui ka lastega, ambulatoorses ja statsionaarses taastusravis, sisehaiguste, kirurgia ja õendusabi osakonnas.

Lisaks annab ergonoomika koolitusi, teostab kardioloogiliste haigete ”südametunde” ning viib läbi terapeutlist võimlemist basseinis. On olnud isiklik abistaja nägemispuudega inimestele.

Laura tegeleb ka rahvatantsu, jooksmise ja võrkpalliga ning vajadusel annab nende osas ka füsioterapeutilist nõu.

Pille Lestmann – kogemusnõustaja

Kogemusnõustajana on Pille inimene, kes vaatab maailma läbi teise inimese silmade, kuuleb maailma läbi teise inimese kõrvade ja tunnetab maailma läbi teise inimese südame ja hinge.

Kogemusnõustamise valdkonnad: töövõime vähenemine, pikaajaline töötus, tööstress, tööalane läbipõlemine, depressioon, ärevushäire, keerulised peresuhted, vaimne ja füüsiline perevägivald, noorte suitsiid-, sõltuvus-, söömishäired, lähedase inimese ATH-ga toimetulek, üksikvanemana toimetulek nii füüsiliselt, vaimselt kui ka materiaalselt.

Moto: “Sinu kogemused ja läbielatu on sinu väärtus”

Kaiti Kuiv – kliiniline psühholoog

Jana Laanemets – kogemusnõustaja

Lõpetanud 1997.aastal Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala, õppinud 2014-2019. aastal Tartu Ülikoolis õigusteadust. Lisaks omab huvihariduse pedagoogi ja haridusasutuse juhi kvalifikatsioon.

Kogemusnõustamise valdkonnad: läbipõlemine, depressioon, ärevushäire, pikaajaline töötus, keerulised töösuhted, elukriisid, kriisi- ja leinanõustamine.

Läbitud koolitused: kogemusnõustaja baaskoolitus; psüühikahäiretega töötajate ja klientide mõistmine, kaasamine ja toetamine; traumeeritud inimese maailm ja toetamise võimalused; lahenduskeskne nõustamine; kümme sammu kaotusega kohanemiseks; psühholoogia sissevaade; leinanõustamine ja tehnikad; kriis ja elu: toimetulek kriisiolukordadega; tegevusjuhendaja sissejuhatava koolituse e-õppe programm. Iseseisvalt õppinud motiveerivat intervjueerimist , CAR metoodikat, kriisinõustamist.

Moto: Et igaüks saaks endaga hakkama

Merilin Lepik-Rätsep – eripedagoog

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppekava klassiõpetajana inglise keele ning käsitöö ja kodunduse õpetaja lisaerialadega (haridusteaduse magister).

Töötanud pedagoogina peaaegu kaks aastakümmet. Poole sellest liitklassiõpetajana ning hetkel on Eesti Liitklassiõpetajate Kogukonna juhatuse liige.

Omandanud lisaks bakalaureusekraadi eripedagoogikas (haridusteaduse bakalaureus) ning õpib magistriõppes eripedagoogikat. Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Ragne Margus – sotsiaaltöötaja

On omandanud rakendusliku kõrghariduse  sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis.
Teadmisi rakendab Tarbatu Tervisepargis rehabilitatsiooniplaane ja tegevuskavasid koostades ning sotsiaalnõustamisi läbi viies.
Peamised nõustamisvaldkonnad on majanduslik toimetulek, eriala vahetamine, kooli astumine, sotsiaaltoetuste- ja teenuste taotlemine ning puudega lapse kasvatamisega toimetulek.
Varasemalt on sotsiaalvaldkonnaga kokku puutunud praktikatel hooldekodus ja noortekeskuses ning puudega last hooldades.

Merle Karu – loovterapeut 

Merle Karu on lõpetanud Tallinna Kunstikooli, Tallinna Ülikooli kunstiõpetuse õpetaja erialalal (magistrikraagiga võrdsustatud 5-aastase nominaalajaga õpe) lisaerialaga rakenduslik psühholoogia, on töötanud graafilise disaineri ja illustraatorina ning õpetajana kunstikoolis ning rehabilitatsioonimeeskondades loovterapeudina.

Loovteraapia meetodite õpe alagas Tallinna Ülikoolis 2020. aastal visuaalkunstiteraapia suunal. Läbitud on kogu õppekava ja neli mahukat praktikaprotsessi ning valmimas on magistritöö.

Läbitud täiendkoolituste peamised suunad on psühholoogiaga, loovate eneseväljenduse võimaluste toetamisega ning ettevõtluse alustamisega seonduvad koolitused.

Eesti Loovteraapiate Ühingu assotseerunud liige.

Helina Mändmets – psühholoog

On lõpetanud psühholoogia eriala Audentese Ülikoolis ja magistrikraadi kaitsnud Tartu Ülikoolis religiooniantropoloogia erialal.
On täiendanud ennast erinevatel koolitustel, on sertifitseeritud joogaõpetaja. Omab aastast 2017 erapraksist ning aastast 2021 töötab ka Viljandi Perepesas ja Kaare koolis.
On spetsialiseerunud stressiga toimetulekule. Töötab individuaalselt nii laste kui täiskasvanutega.

Madli Kuus – psühholoog

Bakalaureuseastme kõrghariduse omandas Tartu Ülikoolis, kus õppis peaerialana eripedagoogikat ja kõrvalerialana psühholoogiat.
Nüüd jätkab magistriastmes psühholoogia õpingutega.
Varasemalt on töötanud tugiisikuna mitmele erivajadusega lapsele. Sellega seoses on läbinud ka diabeedikoolituse.

Helen Zeisig – füsioterapeut

Bakalaureusekraad füsioteraapia erialal European School of Physioterapy nimelises allüksuses Amsterdam University of Applied Sciences ülikoolis Hollandis. 

Kogemus beebide, laste ja täiskasvanutega, praktiseerinud ambulatoorses ja statsionaarses taastusravis, nii erapraksises, rehabilitatsioonikeskuses kui riiklikus haiglas. Teostab basseiniteraapiaid igas vanuses patsientidele.
Lisaks läbinud põhjaliku koolituse rasedate ja sünnitusjärgsete naiste treenimise põhimõtetest ja praktikatest (Pre- & Postnatal Coaching Certificate) ning on omandamas mikrokraadi spordi- ja soorituspsühholoogias Tartu Ülikoolis.

Ly Sova – kogemusnõustaja

Tartu Ülikoolis omandanud eripedagoogika alased teadmised ning täiendanud ennast loovteraapia, trauma ja kriisi valdkonnas. Kogemusnõustaja koolituse läbis 2018. aastal ja alates sellest ajast on töötanud kogemusnõustajana rehabilitatsioonimeeskonnas. Lapsevanemaid on nõustanud alates 2013. aastast ja on ka täiskasvanute koolitaja.

Kogemusnõustamise valdkonnad: psüühilise erivajadusega laps peres (ATH, käitumishäired, intellektipuue, suitsiidsus, toitumishäired); kaotus ja lein; läbipõlemine; unehäired, müalgia, migreen, ärevus, ATH täiskasvanutel.

Nele Kalf – kogemusnõustaja

Lõpetanud 2018 aastal Tallinna Ülikooli andragoogika eriala. Õppinud 2004- 2007 Mainori Kõrgkoolis psühholoogiat. Viimase kolme aasta jooksul läbinud koolitused: kogemusnõustaja baaskoolitus, psüühikahäiretega töötajate ja klientide mõistmine, kaasamine ja toetamine; traumeeritud inimese maailm ja toetamise võimalused; lahenduskeskne nõustamine; kümme sammu kaotusega kohanemiseks; psühholoogia sissevaade; leinanõustamine ja tehnikad; kriis ja elu: toimetulek kriisiolukordadega, lisaks on ta läbinud kogemusnõustaja baas- kui ka täiendkoolituse.

Kasutab oma töös CARe metoodikat ja loovteraapia elemente, mille põhioskused on omandanud Tallinna Ülikoolis.

Kogemusnõustamise valdkonnad: posttraumaatiline stressihäire, depression, ärevus-ja paanikahäire, kriisid, kaotus ja lein, sõltuvused, kroonilised haigusseisundid (sh bipolaarsus), keerulised töösuhted, läbipõlemine. Saab nõustada ka vene ja inglise keeles.

Riina Rae – kogemusnõustaja

On nelja lapse ema ja tänu neile on ta täna see kes ta on. Emaks olemine on elus talle rohkem õpetanud kui mistahes kool.

On läbinud Loov Ruumi kogemusnõustamise koolituse 2021/22 aastal. Lisaks on läbinud Tegevusjuhendaja sissejuhatava koolituse e-õppe programmi 2022 ja leinanõustamise koolituse 2023 aastal.

Igapäevaselt töötab keskastmejuhina ning tal on ligi kümne aastane meeskonnatöö kogemus.

Kogemusnõustamise valdkonnad: autismispektrihäirega laps, epilepsia diagnoosiga laps ja nende vanemad.

Tema moto: Olen valmis Sind kuulama ja toetama. Koos on kergem.