Teenuste kestvus on 60 min – 45 min teenus ja 15 min dokumentatsioon ning tagasiside!

TEENUS HIND
FÜSIOTERAAPIA INDIVIDUAALTEENUS 55€
FÜSIOTERAAPIA INDIVIDUAALTEENUS BASSEINIS 55€
FÜSIOTERAAPIA GRUPITEENUS 40€
SOTSIAALTÖÖTAJA INDIVIDUAALTEENUS 55€
SOTSIAALTÖÖTAJA GRUPITEENUS 40€
PSÜHHOLOOGI INDIVIDUAALTEENUS 55€
PSÜHHOLOOGI GRUPITEENUS 40€
ERIPEDAGOOGI INDIVIDUAALTEENUS 55€
ERIPEDAGOOGI GRUPITEENUS 40€
KOGEMUSNÕUSTAJA INDIVIDUAALTEENUS 55€
KOGEMUSNÕUSTAJA GRUPITEENUS 40€
ÕE INDIVIDUAALTEENUS 45€
ÕE GRUPITEENUS 40€
TEGEVUSTERAPEUDI INDIVIDUAALTEENUS 55€
TEGEVUSTERAPEUDI GRUPITEENUS 40€
LOOVTERAPEUDI INDIVIDUAALTEENUS 55€
LOOVTERAPEUDI GRUPITEENUS 40€
LOGOPEEDI INDIVIDUAALTEENUS 55€
LOGOPEEDI GRUPITEENUS 40€
ARSTI TEENUS 70€