31.08.2017 toimus Tartus, Küüni tänaval Tarbatu Tervisepargi korraldatud heategevusüritus “Esimese koolikella jooks”! Ürituse avas Tartu linnapea Urmas Klaas, oma kõnega esines Eesti Invaspordi Liidu president Rainer Vakra.

Tantsulise poole eest seisid hea JJ Street Tantsukooli kasvandikud, kontserdiga astusid üles Lauri Liiv ja Olav Ehala. Päeva juhtis Arvi Suurpere.

Ürituse eesmärgiks oli koguda raha Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt Tartusse avatava treeningsaali tarbeks, eelkõige liikumispuudega lastele ja noortele. Ürituse juhtmõte oligi: “Aitame liikumispuudega lapsed KA sportima! Sinu panus loeb!”

Üritusel osales ca 180 jooksjat ning annetusena koguti 834 eurot, mis anti üle Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidule Tartusse rajatava treeningsaali tarbeks.

Heategevusüritus ei oleks saanud toimuda, kui Tarbatu Tervisepargil ei oleks olnud tugevat taustajõudu.

Suur aplaus Tarbatu Tervisepargi ägedale tiimile, mille koosseisus olid: Keidi Oras, Helene Lendok ja Nele Laurimaa!!! Kõik nad on ühtlasi ka Tervisepargi füsioterapeudid.

Ürituse korraldamisele aitasid kaasa tublid ja aktiivsed vabatahtlikud, kelleks olid: Sharlote-Marleen Kõverik, Kadri Kiiker, Heigo Kure, Marii Mugra, Kelli Järvemägi, Kadi Kals, Merly Teder, Marta Vals, Birgit Peedmann, Joosep Varusk, Lausa Veel, Erki Viirpalu, Riina Lempu, Kaur Laurimaa. Ürituse jäädvustas Madli Viigimaa. Suur-suur tänu!

Ürituse õnnestumisse panustasid oma kohalolekuga järgmised ettevõtted:

Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Kõrgem Sõjakool, Maiasmoka Varakamber, Motohunt Autokool, Itak OÜ, Eesti Invaspordi Liit, Õnneleid Autokool, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet

Lisaks eelmainitule uskusid ürituse kordaminekusse ja panid toetava õla alla järgmised:

Tartu Linn, Garisson Trükikoda, TrisSmile, Maanteeamet, Estiko Plastar AS

Loositavad auhinnad pani välja Sportland!

Kõige väiksematele kõrrejoogid Loodusvägi OÜ-lt ja šokomedaljonid Kommipommilt.

Suur-suur AITÄH kõikidele toetajatele!!!!

SINU PANUS LOEB!