Alates 2016. aastast on Tarbatu Tervisepark Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa koostööpartner, mis võimaldab meil pakkuda sotsiaalset ja tööalast rehabilitatsiooni. Lisaks pakume erinevaid tasulisi teenuseid. Teenuste kohta loe lisa siit!

Kellele on mõeldud rehabilitatsioon?

Rehabilitatsiooniteenused jagunevad alates 1. jaanuarist 2016 sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks.

Sotsiaalset rehabilitatsiooni võivad taotleda alla 16-aastased erivajadusega lapsed, vanaduspensioniealised isikud ja tööealised puuduva töövõimega täiskasvanud. Sotsiaalne rehabilitatsioon on inimesele tasuta ning seda rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Kuidas seda taotleda, loe lähemalt siit!

Tööalast rehabilitatsiooni võivad taotleda vähenenud töövõimega tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud. Tööalane rehabilitatsioon on inimesele tasuta ning seda rahastab Eesti Töötukassa.

Kuidas seda taotleda, loe lähemalt siit!

Mida pakume rehabilitatsooni raames?

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut ja ühiskonnas toimimist, soodustades muuhulgas töötamist või töölesaamist, õppimist või õppima asumist.

Seoses sellega tegeleme liikumis- ja tasakaalufunktsiooni parandamise ja säilitamisega, aitame lahendada logopeedilisi, psühholoogilisi, sotsiaalseid ja toitumisalaseid probleeme, hindame abivahendi vajadust ning aitame õppida kasutama abivahendeid. Vajadusel nõustame inimest või ka tema lähedasi, kuidas oma haiguse või puudega igapäevaselt toime tulla, kuidas õpingutesse või tööellu sisse elada, soovi korral nõustame tööandjat, kuidas isiku tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Lisainfo ja rehabilitatsiooniteenusele registreerimine E-R kell 9.00 – 17.00 tel: +372 555 64662