• Teenuste kestvus 45 min.
  • Beebide ja väikelaste füsioteraapia, laste füsioteraapia, elektriravi ja kinesioteipimise teenuse kestvus on 30 – 45 min.
  • Koduteenusena lisandub hinnale 5€.
  • Väljaspool linna läbiviidavatele teraapiatele lisandub sõidukulu 30 senti/km.
TEENUS

HIND

FÜSIOTERAAPIA INDIVIDUAALTEENUS 35€
FÜSIOTERAAPIA INDIVIDUAALTEENUS BASSEINIS 40€
FÜSIOTERAAPIA INDIVIDUAALTEENUS 30min 20€
BEEBIDE JA VÄIKELASTE FÜSIOTERAAPIA 15€
BEEBIDE JA VÄIKELASTE FÜSIOTERAAPIA BASSEINIS 20€
LASTE FÜSIOTERAAPIA 20€
LASTE FÜSIOTERAAPIA BASSEINIS 25€
SOTSIAALTÖÖTAJA INDIVIDUAALTEENUS 35€
PSÜHHOLOOGI INDIVIDUAALTEENUS 40€
ERIPEDAGOOGI INDIVIDUAALTEENUS 35€
KOGEMUSNÕUSTAJA INDIVIDUAALTEENUS 35€
TOITUMISNÕUSTAMINE 40€
ELEKTRIRAVI 10€
KINESIOTEIPIMINE 15€
KLASSIKALNE MASSAAŽ 35€
VÕLANÕUSTAMINE 45€