Kadri Pill – tegevjuht/teenuse üldkoordinaator

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab pikaaegset rehabilitatsioonimeeskonnas töötamise ja selle juhtimise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

On täiskasvanute koolitaja aastast 2008, hetkel keskendunud rehabilitatsioonispetsialistide koolitamisele RFK valdkonnas üle Eesti.

Helene Kajak – füsioterapeut

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolist ning täiendanud ennast lisakoolitustega kinesioteipimise vallas.

Omab pikaaegset kogemust grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele ning valdab klassikalise massaaži tehnikaid. Lisaks omab kogemust rehabilitatsioonimeeskonna töös.

Külli Raudsepp-Vihuri – kogemusnõustaja/toitumisnõustaja

On lõpetanud MTÜ Avitus Kogemusnõustajate koolitusprogrammi, Annely Sootsi Tervisekooli “Toitumis- ja tervisenõustaja eriala” ja samas koolis täiendõppe ”Välistamisdieetide, toiduallergia ja -talumatuse olemus ning testimine” ning lisaks Tallinna Ülikoolis täiendõppe “Erivajadustega inimeste toitumine ja liikumine”
On läbinud erinevaid täiendkoolitusi vaimse tervise ja toitumise valdkonnas ning täienab end pidevalt. On Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu ja Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse liige.
Nõustajana soovib aidata ja toetada inimesi nende keerulisel ja raskel eluetapil. Pakkudes tuge leidmaks tee tervist toetavate eluviiside juurde, mille alla kuulub nii tervislik toitumine, tervise probleemidega toimetulek ja vaimse tervise hoidmine.

Kogemusnõustamise valdkonnad:
* Füüsilisest haigusest tulenevalt vaimse tervise probleemid, stressiga toimetulek;
* Haigusest tingituna elu muudatustega kohanemine ja igapäevaeluga toimetulek ning elus uute väljvaadate otsimine, eneseväärtustamise, motivatsiooni ja enesekindluse leidmine;
* Töö kaotus seoses haigestumisega, sellest tulenevad vaimsed probleemid ja hirmud;
* Krooniline valu, pikaajalised liigeste haigused

Külli usub siiralt, et tasakaalustatud ja mitmekesine tervislik toitumine koos regulaarse liikumisega toetab üldist tervislikku seisundit, aitab ennetada
terviseprobleeme ja toetab juba olemasolevate probleemidega toimetulemist.

Toitumisnõustamise valdkonnad:
* Kaalu tervislik püsiv langetamine või tõstmine
* Tervist toetav toitumine
* Energia puudus, väsimus, jõuetus
* Menüü analüüs, -tasakaalustamine ja -korrigeerimine
* Kergemad seedevaevused, toidutalumatus/-tundlikkus

Ülle Tulp – kogemusnõustaja

On omandanud kõrghariduse Eesti Põllumajanduse Akadeemias. On lõpetanud Leoski kogemusnõustaja koolituse..

Valdkonnad:

-Kuidas eluraskustes toime tulla

-Lein ja sellega toimetulek

-Vanade inimeste hooldamine

-Haige lapse eest hoolitsemine

-Pikaajaline töötus

Hedvig Tammaru – sotsiaaltöötaja

On lõpetanud 2016. aastal Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialal.

Omab lastekaitse ja sotsiaaltöötaja töökogemust.

Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Loona Kaljumäe – füsioterapeut 

Merike Einer – kogemusnõustaja

On omandanud rakenduskõrghariduse Viljandi Kultuurikoolis suurürituste korraldajana.

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.

Valdkonnad: pikaaegne töötus, erivajadusega laps, diabeet, infarkt, lein ja lähisuhte vägivald (vaimne ja füüsiline).

Merike Einer

Kristen Tšinakov – füsioterapeut 

On omandanud Tartu Ülikooli bakalaureusekraadi füsioteraapia erialal ja täiendanud ennast koolitustel kinesioteipimise, skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia ja motiveeriva intervjueerimise alal. Varem on töötanud nii ambulatoorse kui ka statsionaarse taastusravi osakonnas.

Alates 2020. aastast õpib ka Tartu Ülikoolis arstiteadust.

Madli Kuus – psühholoog

Bakalaureuseastme kõrghariduse omandas Tartu Ülikoolis, kus õppis peaerialana eripedagoogikat ja kõrvalerialana psühholoogiat.
Nüüd jätkab magistriastmes psühholoogia õpingutega.
Varasemalt on töötanud tugiisikuna mitmele erivajadusega lapsele. Sellega seoses on läbinud ka diabeedikoolituse.

Jana Laanemets – kogemusnõustaja

Lõpetanud 1997.aastal Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala, õppinud 2014-2019. aastal Tartu Ülikoolis õigusteadust. Lisaks huvihariduse pedagoogi ja haridusasutuse juhi kvalifikatsioon.

Viimase 2 aasta jooksul läbitud koolitused: kogemusnõustaja baaskoolitus; psüühikahäiretega töötajate ja klientide mõistmine, kaasamine ja toetamine; traumeeritud inimese maailm ja toetamise võimalused; lahenduskeskne nõustamine; kümme sammu kaotusega kohanemiseks; psühholoogia sissevaade; leinanõustamine ja tehnikad; kriis ja elu: toimetulek kriisiolukordadega; tegevusjuhendaja sissejuhatava koolituse e-õppe programm. Iseseisvalt õppinud motiveerivat intervjueerimist , CAR metoodikat, kriisinõustamist.

Kogemusnõustamise valdkonnad: läbipõlemine, depressioon, ärevushäire, pikaajaline töötus, keerulised töösuhted, elukriisid, kriisi- ja leinanõustamine.

Moto: Et igaüks saaks endaga hakkama

Merilin Lepik-Rätsep – eripedagoog

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppekava klassiõpetajana inglise keele ning käsitöö ja kodunduse õpetaja lisaerialadega (haridusteaduse magister).

Töötanud pedagoogina peaaegu kaks aastakümmet. Poole sellest liitklassiõpetajana ning hetkel on Eesti Liitklassiõpetajate Kogukonna juhatuse liige.

Omandanud lisaks bakalaureusekraadi eripedagoogikas (haridusteaduse bakalaureus) ning õpib magistriõppes eripedagoogikat. Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Vabal ajal tegeleb käsitööga ning veedab aega perega Eestimaad avastades.

Nele Kalf – psühholoog 

Lõpetanud 2018 aastal Tallinna Ülikooli andragoogika eriala. Õppinud 2004- 2007 Mainori Kõrgkoolis psühholoogiat. Viimase kolme aasta jooksul läbinud koolitused: kogemusnõustaja baaskoolitus, psüühikahäiretega töötajate ja klientide mõistmine, kaasamine ja toetamine; traumeeritud inimese maailm ja toetamise võimalused; lahenduskeskne nõustamine; kümme sammu kaotusega kohanemiseks; psühholoogia sissevaade; leinanõustamine ja tehnikad; kriis ja elu: toimetulek kriisiolukordadega, lisaks on ta läbinud kogemusnõustaja baas- kui ka täiendkoolituse.

Kasutab oma töös CARe metoodikat ja loovteraapia elemente, mille põhioskused on omandanud Tallinna Ülikoolis.

Kogemusnõustamise valdkonnad: posttraumaatiline stressihäire, depression, ärevus-ja paanikahäire, kriisid, kaotus ja lein, sõltuvused, kroonilised haigusseisundid (sh bipolaarsus), keerulised töösuhted, läbipõlemine. Saab nõustada ka vene ja inglise keeles.

Ragne Margus – sotsiaaltöötaja

On omandanud rakendusliku kõrghariduse  sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis. Teadmisi rakendab Tarbatu Tervisepargi Valga üksuses rehabilitatsiooniplaane ja tegevuskavasid koostades ning sotsiaalnõustamisi läbi viies. Peamised nõustamisvaldkonnad on majanduslik toimetulek, eriala vahetamine, kooli astumine, sotsiaaltoetuste- ja teenuste taotlemine ning puudega lapse kasvatamisega toimetulek.
Varasemalt on sotsiaalvaldkonnaga kokku puutunud praktikatel hooldekodus ja noortekeskuses ning puudega last hooldades.

Jakob Voll – psühholoog 

On omandanud Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi psühholoogia erialal. Hetkel jätkab õpinguid Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi magistriõppes psühholoog-nõustaja suunal.

Ave Kool – sotsiaaltöötaja/võlanõustaja

On omandanud 2016 aastal rakendusliku kõrghariduse sotsiaaltöö erialal Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis. Lisaks osaleb ta erinevatel seminaridel ning on oma teadmisi ammutanud läbi erinevate täiendkoolituste nagu traumat arvestava praktika kasutamine. Hetkel on läbimas ohvriabi põhikoolitust.

2024 aastal on omandanud võlanõustamise baaskursuse ning soovib seeläbi pakkuda mõistmist ühes inimeste eripärade, eksimuste või elus seni tehtud kehvade valikutega ning otsida koos võlgnikuga võimalusi võlgnevuste vähendamiseks või likvideerimiseks.

Riina Rae – kogemusnõustaja

On nelja lapse ema ja tänu neile on ta täna see kes ta on. Emaks olemine on elus talle rohkem õpetanud kui mistahes kool.

On läbinud Loov Ruumi kogemusnõustamise koolituse 2021/22 aastal. Lisaks on läbinud Tegevusjuhendaja sissejuhatava koolituse e-õppe programmi 2022 ja leinanõustamise koolituse 2023 aastal.

Igapäevaselt töötab keskastmejuhina ning tal on ligi kümne aastane meeskonnatöö kogemus.

Kogemusnõustamise valdkonnad: autismispektrihäirega laps, epilepsia diagnoosiga laps ja nende vanemad.

Tema moto: Olen valmis Sind kuulama ja toetama. Koos on kergem.

Tiina Kurrik – kogemusnõustaja

On lõpetanud Leoski kogemusnõustaja koolituse. Igapäevaselt töötab ta erivajaduste lastega. Vajadusel aitab ka täiskasvanuid kes vajavad abi.
Valdkonnad:
1. Kasvaja- operatsioonijärgne taastumine
2. Raskete haigustega inimeste hooldamine- Parkinsoni tõbi, Alzheimeri tõbi koos dementsusega.
Vanade inimeste hooldus.
3. Erivajaduse lapse pere toetamine
Tiina kuulab Sind ja koos otsime küsimustele vastuseid. Erivajadustega inimeste sotsiaalsete oskuste motiveerimine.
Aitab leida motivatsiooni ja toetab õppimise otsingutel.

Kati Mõttus – eripedagoog

Kati alustas aastaid tagasi tööd erivajadustega inimestega ning see tegevus on teda saatnud juba 25 aastat. Alguses oli ta fookus suunatud sotsiaaltööle, kui lõpetas Rakvere Pedagoogikakooli ning omandas teadmised ja kogemused selles valdkonnas. Seejärel jätkas ta oma haridusteed Tartu Ülikoolis, kus lõpetas eripedagoogika bakalaureuseõpingud ning süvendas oma arusaama ja oskusi erivajadustega inimestega töötamisel.

Aastate jooksul on ta läbinud mitmeid erinevaid koolitusi, mis on täiendanud ja täpsustanud tema teadmisi ning oskusi erinevate inimestega töötamisel. Ta on osalenud koolitustel, mis käsitlevad erinevaid meetodeid ja lähenemisviise inimeste toetamisel, sealhulgas suhtlemisoskuste arendamist, käitumise juhtimist ja individuaalsete õppeplaanide koostamist.

Need aastad on olnud täis väljakutseid, õppimist ja kasvamist nii professionaalsel kui ka isiklikul tasandil. Igapäevane kokkupuude erinevate inimeste vajadustega on õpetanud talle empaatiat, kannatlikkust ning loonud tugeva soovi ja pühendumuse aidata neil, kellel on erivajadused, oma täielikku potentsiaali saavutada.

Nüüd, olles lõpetamas tööstusökoloogia eriala magistriõpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis soovib ta rakendada oma mitmekülgseid kogemusi ja teadmisi keskkonnasäästliku tööstuse ja ökoloogilise innovatsiooni valdkonnas. Tema eesmärk on jätkata tööd, mis toetab parema tuleviku loomist mitte ainult keskkonna, vaid ka inimeste jaoks, kes vajavad erilist tuge, toetust, suunamist ja mõistmist.

Alina Maksimova – füsioterapeut

On lõpetanud füsioteraapia eriala bakalaureuse astme Tartu Ülikoolis. 2023. aasta sügisest jätkab õpinguid magistriõppes.

Oma õpingute ja praktikate käigus on tegelenud erinevate probleemide ja vanuserühmade patsientidega.