Kadri Pill – tegevjuht/teenuse üldkoordinaator

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab pikaaegset rehabilitatsioonimeeskonnas töötamise ja selle juhtimise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

On täiskasvanute koolitaja aastast 2008, hetkel keskendunud rehabilitatsioonispetsialistide koolitamisele RFK valdkonnas üle Eesti.

Helene Kajak – füsioterapeut

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolist ning täiendanud ennast lisakoolitustega kinesioteipimise vallas.

Omab pikaaegset kogemust grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele ning valdab klassikalise massaaži tehnikaid. Lisaks omab kogemust rehabilitatsioonimeeskonna töös.

Aneth Pokk – psühholoog

Bakalureusekraadi omandatud Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal. Praegu õpib TÜ psühholoogiainstituudis magistriõppes psühholoog-nõustaja suunal.

Oma töös tegeleb nii laste, nende lähivõrgustikuga kui ka täiskasvanutega.

Ülle Tulp – kogemusnõustaja

On omandanud kõrghariduse Eesti Põllumajanduse Akadeemias. On lõpetanud Leoski kogemusnõustaja koolituse..

Valdkonnad:

-Kuidas eluraskustes toime tulla

-Lein ja sellega toimetulek

-Vanade inimeste hooldamine

-Haige lapse eest hoolitsemine

-Pikaajaline töötus

Hedvig Tammaru – sotsiaaltöötaja

On lõpetanud 2016. aastal Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialal.

Omab lastekaitse ja sotsiaaltöötaja töökogemust.

Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Jelena Sljusartšuk – psühholoog 

On lõpetanud S. M. Kirova nimelise Pedagoogilise Instituudi Venemaal psühholoogia erialal ning, mis on Eestis võrdsustatud magistrikraadiga psühholoogia erialal. Nõustamisalane töökogemus nii laste kui täiskasvanutega

Merike Einer – kogemusnõustaja

On omandanud rakenduskõrghariduse Viljandi Kultuurikoolis suurürituste korraldajana.

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.

Valdkonnad: pikaaegne töötus, erivajadusega laps, diabeet, infarkt, lein ja lähisuhte vägivald (vaimne ja füüsiline).

Merike Einer

Kristen Tšinakov – füsioterapeut 

On omandanud Tartu Ülikooli bakalaureusekraadi füsioteraapia erialal ja täiendanud ennast koolitustel kinesioteipimise, skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia ja motiveeriva intervjueerimise alal. Varem on töötanud nii ambulatoorse kui ka statsionaarse taastusravi osakonnas.

Alates 2020. aastast õpib ka Tartu Ülikoolis arstiteadust.

Madli Kuus – psühholoog

Bakalaureuseastme kõrghariduse omandas Tartu Ülikoolis, kus õppis peaerialana eripedagoogikat ja kõrvalerialana psühholoogiat.
Nüüd jätkab magistriastmes psühholoogia õpingutega.
Varasemalt on töötanud tugiisikuna mitmele erivajadusega lapsele. Sellega seoses on läbinud ka diabeedikoolituse.

Jana Laanemets – kogemusnõustaja

Lõpetanud 1997.aastal Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala, õppinud 2014-2019. aastal Tartu Ülikoolis õigusteadust. Lisaks huvihariduse pedagoogi ja haridusasutuse juhi kvalifikatsioon.

Viimase 2 aasta jooksul läbitud koolitused: kogemusnõustaja baaskoolitus; psüühikahäiretega töötajate ja klientide mõistmine, kaasamine ja toetamine; traumeeritud inimese maailm ja toetamise võimalused; lahenduskeskne nõustamine; kümme sammu kaotusega kohanemiseks; psühholoogia sissevaade; leinanõustamine ja tehnikad; kriis ja elu: toimetulek kriisiolukordadega; tegevusjuhendaja sissejuhatava koolituse e-õppe programm. Iseseisvalt õppinud motiveerivat intervjueerimist , CAR metoodikat, kriisinõustamist.

Kogemusnõustamise valdkonnad: läbipõlemine, depressioon, ärevushäire, pikaajaline töötus, keerulised töösuhted, elukriisid, kriisi- ja leinanõustamine.

Moto: Et igaüks saaks endaga hakkama

Merilin Lepik-Rätsep – eripedagoog

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppekava klassiõpetajana inglise keele ning käsitöö ja kodunduse õpetaja lisaerialadega (haridusteaduse magister).

Töötanud pedagoogina peaaegu kaks aastakümmet. Poole sellest liitklassiõpetajana ning hetkel on Eesti Liitklassiõpetajate Kogukonna juhatuse liige.

Omandanud lisaks bakalaureusekraadi eripedagoogikas (haridusteaduse bakalaureus) ning õpib magistriõppes eripedagoogikat. Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Vabal ajal tegeleb käsitööga ning veedab aega perega Eestimaad avastades.

Jarita Maaria Rintamäki – psühholoog 

On lõpetanud psühholoogia bakalaureuseõppe Tartu Ülikoolis ja omab varasemat töökogemust nõustajana Lahendus.net-is ja SOS Lasteküla chatis.

Täiendab end iseseisvalt erialase kirjanduse ja koolituste kaudu, näiteks on läbinud koolitused konfliktijuhtimise ja kriisinõustamise teemadel.

Ragne Margus – sotsiaaltöötaja

On omandanud rakendusliku kõrghariduse  sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis. Teadmisi rakendab Tarbatu Tervisepargi Valga üksuses rehabilitatsiooniplaane ja tegevuskavasid koostades ning sotsiaalnõustamisi läbi viies. Peamised nõustamisvaldkonnad on majanduslik toimetulek, eriala vahetamine, kooli astumine, sotsiaaltoetuste- ja teenuste taotlemine ning puudega lapse kasvatamisega toimetulek.
Varasemalt on sotsiaalvaldkonnaga kokku puutunud praktikatel hooldekodus ja noortekeskuses ning puudega last hooldades.

Jakob Voll – psühholoog 

On omandanud Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi psühholoogia erialal. Hetkel jätkab õpinguid Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi magistriõppes psühholoog-nõustaja suunal.

Annika Maarend – psühholoog

Annika on omandanud Tallinna Ülikoolis  kõrghariduse psühholoogias ja läbinud magistriõppe kava visuaalkunstiteraapia erialal. Psühholoogina on töötanud alates 2007.a.

Oma töös rakendab lahenduskeskset lühiteraapiat, visuaalkunstiteraapia meetodeid ja motiveerivat intervjueerimist.

Täiskasvanuid nõustab ka valuga toimetulekul ja uneprobleemide korral.

Alina Maksimova – füsioterapeut

On lõpetanud füsioteraapia eriala bakalaureuse astme Tartu Ülikoolis. 2023. aasta sügisest jätkab õpinguid magistriõppes.

Oma õpingute ja praktikate käigus on tegelenud erinevate probleemide ja vanuserühmade patsientidega.