Teenuste kestvus on 60 min – 45 min teenus ja 15 min dokumentatsioon ning tagasiside!

TEENUS HIND
FÜSIOTERAAPIA INDIVIDUAALTEENUS 45€
FÜSIOTERAAPIA INDIVIDUAALTEENUS BASSEINIS 45€
FÜSIOTERAAPIA GRUPITEENUS 30€
SOTSIAALTÖÖTAJA INDIVIDUAALTEENUS 45€
SOTSIAALTÖÖTAJA GRUPITEENUS 30€
PSÜHHOLOOGI INDIVIDUAALTEENUS 45€
PSÜHHOLOOGI GRUPITEENUS 30€
ERIPEDAGOOGI INDIVIDUAALTEENUS 45€
ERIPEDAGOOGI GRUPITEENUS 30€
KOGEMUSNÕUSTAJA INDIVIDUAALTEENUS 45€
KOGEMUSNÕUSTAJA GRUPITEENUS 30€
TEGEVUSTERAPEUDI INDIVIDUAALTEENUS 45€
TEGEVUSTERAPEUDI GRUPITEENUS 30€
LOGOPEEDI INDIVIDUAALTEENUS 45€
LOGOPEEDI GRUPITEENUS 30€
ÕE INDIVIDUAALTEENUS 45€
ÕE GRUPITEENUS 30€
ARSTI TEENUS 60€
LOOVTERAAPIA 45€