Teenuste kestvus on 60 min – 45 min teenus ja 15 min dokumentatsioon ning tagasiside!

TEENUS HIND
FÜSIOTERAAPIA INDIVIDUAALTEENUS 40€
FÜSIOTERAAPIA INDIVIDUAALTEENUS BASSEINIS 40€
FÜSIOTERAAPIA GRUPITEENUS 20€
SOTSIAALTÖÖTAJA INDIVIDUAALTEENUS 40€
SOTSIAALTÖÖTAJA GRUPITEENUS 20€
PSÜHHOLOOGI INDIVIDUAALTEENUS 40€
PSÜHHOLOOGI GRUPITEENUS 20€
ERIPEDAGOOGI INDIVIDUAALTEENUS 40€
ERIPEDAGOOGI GRUPITEENUS 20€
KOGEMUSNÕUSTAJA INDIVIDUAALTEENUS 40€
KOGEMUSNÕUSTAJA GRUPITEENUS 20€
TEGEVUSTERAPEUDI INDIVIDUAALTEENUS 40€
TEGEVUSTERAPEUDI GRUPITEENUS 20€
LOGOPEEDI INDIVIDUAALTEENUS 40€
LOGOPEEDI GRUPITEENUS 20€
ÕE INDIVIDUAALTEENUS 40€
ÕE GRUPITEENUS 20€
ARSTI TEENUS 55€
LOOVTERAAPIA 40€