Töötukassa pakub teile erinevaid nõustamisteenuseid.
Nõustamisteenused on mõeldud inimesele, kes on töötuna arvelevõetud või koondamisteate saanud töötajale.

Kui soovite tulla nõustaja vastuvõtule, siis rääkige sellest oma töötukassa konsultandile, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab.

Töötukassa üksteenuste kohta täpsemalt saad lugeda siit!

TEENUS HIND
PSÜHHOLOOGI INDIVIDUAALTEENUS 70€
KOGEMUSNÕUSTAJA INDIVIDUAALTEENUS 50€
VÕLANÕUSTAMINE 50€