Kadri Pill – tegevjuht/teenuse üldkoordinaator

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab pikaaegset rehabilitatsioonimeeskonnas töötamise ja selle juhtimise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

On täiskasvanute koolitaja aastast 2008, hetkel keskendunud rehabilitatsioonispetsialistide koolitamisele RFK valdkonnas üle Eesti.

Jelena Sljusartšuk – psühholoog

On lõpetanud S. M. Kirova nimelise Pedagoogilise Instituudi Venemaal psühholoogia erialal ning, mis on Eestis võrdsustatud magistrikraadiga psühholoogia erialal. Nõustamisalane töökogemus nii laste kui täiskasvanutega

Jakob Voll- psühholoog

On omandanud Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi psühholoogia erialal. Hetkel jätkab õpinguid Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi magistriõppes psühholoog-nõustaja suunal.

Merike Einer – kogemusnõustaja

On omandanud rakenduskõrghariduse Viljandi Kultuurikoolis suurürituste korraldajana.

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.

Valdkonnad: pikaaegne töötus, erivajadusega laps, diabeet, infarkt, lein ja lähisuhte vägivald (vaimne ja füüsiline).

Merike Einer

Merilin Lepik-Rätsep – eripedagoog 

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppekava klassiõpetajana inglise keele ning käsitöö ja kodunduse õpetaja lisaerialadega (haridusteaduse magister).

Töötanud pedagoogina peaaegu kaks aastakümmet. Poole sellest liitklassiõpetajana ning hetkel on Eesti Liitklassiõpetajate Kogukonna juhatuse liige.

Omandanud lisaks bakalaureusekraadi eripedagoogikas (haridusteaduse bakalaureus) ning õpib magistriõppes eripedagoogikat. Läbinud erinevaid erialaga seonduvaid koolitusi.

Vabal ajal tegeleb käsitööga ning veedab aega perega Eestimaad avastades.

Jarita Maaria Rintamäki – psühholoog

On lõpetanud psühholoogia bakalaureuseõppe Tartu Ülikoolis ja omab varasemat töökogemust nõustajana Lahendus.net-is ja SOS Lasteküla chatis.

Täiendab end iseseisvalt erialase kirjanduse ja koolituste kaudu, näiteks on läbinud koolitused konfliktijuhtimise ja kriisinõustamise teemadel.

Aneth Pokk – psühholoog

Bakalureusekraadi omandatud Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal. Praegu õpib TÜ psühholoogiainstituudis magistriõppes psühholoog-nõustaja suunal.

Oma töös tegeleb nii laste, nende lähivõrgustikuga kui ka täiskasvanutega.

Jana Laanemets – kogemusnõustaja

Lõpetanud 1997.aastal Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala, õppinud 2014-2019. aastal Tartu Ülikoolis õigusteadust. Lisaks huvihariduse pedagoogi ja haridusasutuse juhi kvalifikatsioon.

Viimase 2 aasta jooksul läbitud koolitused: kogemusnõustaja baaskoolitus; psüühikahäiretega töötajate ja klientide mõistmine, kaasamine ja toetamine; traumeeritud inimese maailm ja toetamise võimalused; lahenduskeskne nõustamine; kümme sammu kaotusega kohanemiseks; psühholoogia sissevaade; leinanõustamine ja tehnikad; kriis ja elu: toimetulek kriisiolukordadega; tegevusjuhendaja sissejuhatava koolituse e-õppe programm. Iseseisvalt õppinud motiveerivat intervjueerimist , CAR metoodikat, kriisinõustamist.

Kogemusnõustamise valdkonnad: läbipõlemine, depressioon, ärevushäire, pikaajaline töötus, keerulised töösuhted, elukriisid, kriisi- ja leinanõustamine.

Moto: Et igaüks saaks endaga hakkama

Ragne Margus – sotsiaaltöötaja

On omandanud rakendusliku kõrghariduse  sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis. Teadmisi rakendab Tarbatu Tervisepargi Valga üksuses rehabilitatsiooniplaane ja tegevuskavasid koostades ning sotsiaalnõustamisi läbi viies. Peamised nõustamisvaldkonnad on majanduslik toimetulek, eriala vahetamine, kooli astumine, sotsiaaltoetuste- ja teenuste taotlemine ning puudega lapse kasvatamisega toimetulek.
Varasemalt on sotsiaalvaldkonnaga kokku puutunud praktikatel hooldekodus ja noortekeskuses ning puudega last hooldades.

Madli Kuus – psühholoog

Bakalaureuseastme kõrghariduse omandas Tartu Ülikoolis, kus õppis peaerialana eripedagoogikat ja kõrvalerialana psühholoogiat.
Nüüd jätkab magistriastmes psühholoogia õpingutega.
Varasemalt on töötanud tugiisikuna mitmele erivajadusega lapsele. Sellega seoses on läbinud ka diabeedikoolituse.

Merle Karu – loovterapeut

Merle Karu on lõpetanud Tallinna Kunstikooli, Tallinna Ülikooli kunstiõpetuse õpetaja erialalal (magistrikraagiga võrdsustatud 5-aastase nominaalajaga õpe) lisaerialaga rakenduslik psühholoogia, on töötanud graafilise disaineri ja illustraatorina ning õpetajana kunstikoolis ning rehabilitatsioonimeeskondades loovterapeudina.

Loovteraapia meetodite õpe alagas Tallinna Ülikoolis 2020. aastal visuaalkunstiteraapia suunal. Läbitud on kogu õppekava ja neli mahukat praktikaprotsessi ning valmimas on magistritöö.

Läbitud täiendkoolituste peamised suunad on psühholoogiaga, loovate eneseväljenduse võimaluste toetamisega ning ettevõtluse alustamisega seonduvad koolitused.

Eesti Loovteraapiate Ühingu assotseerunud liige.

Annika Maarend – psühholoog

Annika on omandanud Tallinna Ülikoolis  kõrghariduse psühholoogias ja läbinud magistriõppe kava visuaalkunstiteraapia erialal. Psühholoogina on töötanud alates 2007.a.

Oma töös rakendab lahenduskeskset lühiteraapiat, visuaalkunstiteraapia meetodeid ja motiveerivat intervjueerimist.

Täiskasvanuid nõustab ka valuga toimetulekul ja uneprobleemide korral.

Alina Maksimova – füsioterapeut

On lõpetanud füsioteraapia eriala bakalaureuse astme Tartu Ülikoolis. 2023. aasta sügisest jätkab õpinguid magistriõppes.

Oma õpingute ja praktikate käigus on tegelenud erinevate probleemide ja vanuserühmade patsientidega.

Kristen Tšinakov – füsioterapeut 

On omandanud Tartu Ülikooli bakalaureusekraadi füsioteraapia erialal ja täiendanud ennast koolitustel kinesioteipimise, skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia ja motiveeriva intervjueerimise alal. Varem on töötanud nii ambulatoorse kui ka statsionaarse taastusravi osakonnas.

Alates 2020. aastast õpib ka Tartu Ülikoolis arstiteadust.