Kadri Pill – tegevjuht/teenuse üldkoordinaator

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab pikaaegset rehabilitatsioonimeeskonnas töötamise ja selle juhtimise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

On täiskasvanute koolitaja aastast 2008, hetkel keskendunud rehabilitatsioonispetsialistide koolitamisele RFK valdkonnas üle Eesti.

Nele Laurimaa – Tallinna üksuse juhataja/füsioterapeut

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe füsioteraapia erialal. On täiendanud ennast erinevate koolitustega, nt kinesioteipimise baaskoolituse ja rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitusega. On töötanud rehabilitatsioonimeeskonnas alates 2017. aastast. Lisaks Tarbatu Tervisepark OÜ-le töötab perearstikeskuses füsioterapeudina.

Omab kogemust ka spordifüsioteraapia valdkonnas – on olnud JK Tammeka naiskonna füsioterapeut ning erinevate korvpalli noortekoondiste ja ka naiste koondise füsioterapeut.

Maarja-Liis Mölder – kogemusnõustaja

Maarja-Liis Mölder on läbinud kogemusnõustamise baaskursuse ja täiendõppe Tallinna Kogemusnõustajate Koolis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli veebikursuse “Sissevaade psühholoogiasse” ning Naatan Haameri koolituse “Lapse hingehoid gruppides”.

Maarja-Liis on Sinu jaoks olemas, kui Sul või Su lähedasel on liikumispuue või muu püsiv tervisekahjustus. Aitab orienteeruda praktilises infos nagu puudetaotluste täitmine, toetused, kodu kohandamine vmt. Toetab eneseusu leidmise, jõustamise ja aktiivse ärakuulamisega, et erivajadus võimalikult vähe elamist segaks ja piiraks. Ta pakub tuge ka depessiooni ja selle raviga seotud hirmude ja eelarvamuste teemal.

“Olen kogenud, et puudega elamine on elukestev kohanemise meistriklass ja just sellel teel tahaksingi inimeste jaoks olemas olla,” ütleb Maarja-Liis.

Maarja-Liis Mölder

Kersti Ojasu – psühholoog

On töötanud psühholoogina 19 aastat erinevates rehabilitatsioonimeeskondades, koolis, vanglas ning erapraksises.
Teeb teraapiaid nii laste kui täiskasvanutega. Igapäevaselt juhib erivajadustega inimeste erihooldekodu.

Viimati läbitud koolitused on: “Psühholoogiline esmaabi, argumenteeritud tööalane suhtlemine ja töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek.

Kersti on veendunud, et elus edasi minna on vaja minevikuga rahu sõlmida, et tulevik saaks tulla, kui me ei taha, et minevik meid jälle kätte saaks.

Pille Ude – kogemusnõustaja

On lõpetanud Loov Ruum kogemusnõustamise baaskoolituse ja täiendõppe 2019 aastal. Alates 2021 aastast õpib Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusteraapiat. On läbinud erinevaid koolitusi: psühholoogilise esmaabi koolitus; vaimse tervise esmaabi; kroonilise mittespetsiifilise valu käsitlus ja patsiendi nõustamine; kaasaegse kroonilise valu interdistsiplinaarne käsitlus; suitsiidiriskide hindamine; kinesioteipimine.
Nõustamise valdkonnad: krooniline  valu, fibromüalgia, Parkinsoni tõbi, karpaalkanali sündroom, puudega laps peres, ATH, Autism, kodu ja töökoha kohandus ning vaimse tervise probleemid.
Pille ütleb: “Olen iseendaga palju tööd teinud ja tean, mis mind aitab. Olen nüüd valmis, kuulama ja toetama enda kogemuste ja teadmiste põhjal Sind, kes Sa oled  sarnasesse  olukorda sattunud. Aitan Sul näha, mis on Sinu tugevused ja jõuallikad. Minu tagataskus on palju praktilisi nõuandeid.”
“Inimene näeb maailmas seda, mida ta kannab oma südames” (Goethe)

Veronika Vahi – eripedagoog 

On lõpetanud Tallinna Ülikoolis eripedagoogika eriala bakalaureusekraadiga ning eripedagoog-nõustaja eriala magistrikraadiga.

Omab mitmekülgset töötamise kogemust erivajadustega, sh autismispektri häiretega laste ja noortega. Töötab ka käesoleval ajal igapäevaselt erivajadustega laste õpetajana.

On oma lähenemist eripedagoogikale rikastanud laste jooga õpingutega..

Kristiina Kask – loovterapeut

On lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate magistriõppe õppekava. Magistritöö raames uuris kunstiteraapia mõju omastehooldaja toimetulekule stressiga. Praktiline kogemus on tööst nii laste kui ka täiskasvanutega (sh vanemaealistega).

Kunstiteraapia on väljendusrikas ja loominguline teraapia vorm, mis annab võimaluse tegeleda turvaliselt ja loovalt raskusi ja probleeme valmistavate teemadega. Kunstianne ja -oskus ei ole kunstiteraapias olulised. Ka kõigest juhuslik pintslitõmme või pliiatsikriips võib aidata luua selgust mõtetes ja emotsioonides, tõsta eneseteadlikkust.

Kunstiteraapia, võimaldades olla loov ja mänguline, sobib kõikidele vanuserühmadele, lastest vanavanemateni.

Külli Raudsepp-Vihuri – kogemusnõustaja/toitumisnõustaja

On lõpetanud MTÜ Avitus Kogemusnõustajate koolitusprogrammi, Annely Sootsi Tervisekooli “Toitumis- ja tervisenõustaja eriala” ja samas koolis täiendõppe ”Välistamisdieetide, toiduallergia ja -talumatuse olemus ning testimine” ning lisaks Tallinna Ülikoolis täiendõppe “Erivajadustega inimeste toitumine ja liikumine”
On läbinud erinevaid täiendkoolitusi vaimse tervise ja toitumise valdkonnas ning täienab end pidevalt. On Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu ja Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse liige.
Nõustajana soovib aidata ja toetada inimesi nende keerulisel ja raskel eluetapil. Pakkudes tuge leidmaks tee tervist toetavate eluviiside juurde, mille alla kuulub nii tervislik toitumine, tervise probleemidega toimetulek ja vaimse tervise hoidmine.

Kogemusnõustamise valdkonnad:
* Füüsilisest haigusest tulenevalt vaimse tervise probleemid, stressiga toimetulek;
* Haigusest tingituna elu muudatustega kohanemine ja igapäevaeluga toimetulek ning elus uute väljvaadate otsimine, eneseväärtustamise, motivatsiooni ja enesekindluse leidmine;
* Töö kaotus seoses haigestumisega, sellest tulenevad vaimsed probleemid ja hirmud;
* Krooniline valu, pikaajalised liigeste haigused

Külli usub siiralt, et tasakaalustatud ja mitmekesine tervislik toitumine koos regulaarse liikumisega toetab üldist tervislikku seisundit, aitab ennetada
terviseprobleeme ja toetab juba olemasolevate probleemidega toimetulemist.

Toitumisnõustamise valdkonnad:
* Kaalu tervislik püsiv langetamine või tõstmine
* Tervist toetav toitumine
* Energia puudus, väsimus, jõuetus
* Menüü analüüs, -tasakaalustamine ja -korrigeerimine
* Kergemad seedevaevused, toidutalumatus/-tundlikkus

Antonina Kiseleva – psühholoog (venekeelne)

Antonina on lõpetanud Moskva Psühhoanalüüsi Instituudi nõustamispsühholoogia eriala. Ta jätkas õpinguid positiivse psühhoteraapia õppes Higher School of Practical Psychology koolis (Läti). Ta on läbinud erinevaid täiendavaid koolitusi, sh süü- ja häbitunde, traumajärgse stressihäirega toimetuleku teemadel ja palju muud. Töökogemust omab nii täiskasvanute, kui laste nõustamisel.
Antonina eesmärk on luua klientidega kõige turvalisem ja mugavam ruum, kus klient ei pea kartma, et teda mõistetakse valesti ega muretsema, et tema eksimuste või käitumise pärast mõistetakse kohut. Psühholoogi ja kliendi koostöö on suunatud inimese sisemiste ressursside vabastamisele, probleemidele lahenduste leidmisele ja vaimse tervise toetamisele.
Tema töös on oluline panus psühholoogilisel harimisel, pakkudes inimestele vajalikke tööriistu eneseabiks ja positiivsete muutuste saavutamiseks. Antonina usub, et igaühel on võime oma elu juhtida ning liikuda oma heaolu suunas.

Maarika Lundver – kogemusnõustaja

Kirke Möllits- eripedagoog

On lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuse ning lõpetamas Tartu Ülikooli eripedagoogika magistrantuuri. Varasemalt on ta töötanud lasteaias, tugiisikuna ning perekodus perevanemana. Töötamise käigus on omandanud kogemusi autismispektri häire, aktiivsus- ja tähelepanu häire, emotsionaalsete ja käitumisraskustega ning intellektipuudega laste ja noortega. Oma töös väärtustab ta koostööd ning ühiselt lahenduste leidmist, sest mitme pea mõtted jõuavad kaugemale kui ühe pea omad.
Kirke Möllits

Triin Voodla – sotsiaaltöötaja

On lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö eriala, omab tase 6. sotsiaaltöötaja kutsetunnistust spetsialiseerumisega  tööle erivajadustega inimestega ning lastekaitsele. On töötanud kohalikus omavalitsuses lastekaitsetöötajana ja sotsiaaltöötajana ning koordineerinud psüühikahäiretega inimestele suunatud projekti „Isikukeskse erihoolekande mudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“.

Lisaks sotsiaalnõustamisele viib läbi lastega peredele suunatud sekkumist „Räägime lastest“ ning taastava õiguse aruteluringi. 

Triin Voodla

Zuljetta Hinto – tegevusterapeut

Oma haridustaustalt on ta nii füsioterapeut kui ka eripedagoog, kuid alates 2017 omandanud hariduse tegevusteraapias. Omab pikaaegset kogemust nii lastega, tööealistega kui ka eakatega töös.

On tegev erivajadusega laste/ õpilaste õpetajana, tegevusterapeudina, eripedagoogina Tallinna Heleni Koolis. Lisaks on aktiivne liige Eesti Pimekurtide Tugiliidus.

Tegevusteraapiat kui eriala aitab edendada Eesti Tegevusterapeutide Liidus juhatuse liikmena.

Kaja Kutser – kogemusnõustaja

On läbinud kogemusnõustaja baaskoolituse, tugiisiku baaskoolituse, kriisi- ja leinakoolituse ning veel mitmeid koolitusi, mis on seotud tema nõustamisteemadega. On kogemusnõustajana pidevalt tegev olnud 3 aastat.

Valdkonnad: raske haigus ja sellega toimetulek (onkoloogilised haigused), raske haigusega inimese lähedase toetamine, põetamine; depressioon, stress, ärevushäired, madal enesehinnang, motivatsioonipuudus, läbipõlemine tööl ja/või eraelus, töökius, alkohol ja vägivald lapsepõlveperekonnas, vaimne ja füüsiline vägivald suhtes, kaassõltuvus (alkoholiprobleem perekonnas), lahutus, lein, eellein (valmistumine lähedase lahkumiseks), pikaaegne töötus

Kaja kirjeldab oma põhimõtteid: “Kogemusnõustajana pakun Sulle ärakuulamist ja mõistmist, Sinu muredele lahenduste otsimist ja leidmist. Aga otsused oma elu suhtes võtad vastu ainult Sina, mina toetan ja julgustan Sind, olen Sinu jaoks olemas viisil, mis Sulle sobib. Me räägime Sinule sobivas tempos ja teemadel, mis on Sinu jaoks olulised. Kui on asju, millest Sa pole valmis mulle rääkima, siis nii jäägugi. Meil on sarnane kogemus, see ühendab meid ja aitab mul Sind paremini mõista. Mina olen selle kogemusega juba rahu teinud ja elus edasi liikunud. Nüüd saan aidata Sinul sama teha. Aga ma ei ole Sinust targem ega tähtsam, ka minul on midagi õppida Sinu kogemusest. Sest iga lugu on siiski ka erinev. Olen Sinu jaoks olemas avatud südame ja eelarvamusteta!”

Irina Kolk – logopeed/eripedagoog (eesti/venekeelne)

Omab Peterburi pedagoogilise kraadiõppe akadeemia logopeedilise ümberõppe tunnistust ja  on lõpetanud logopeedia magistriõppe Moskva Riiklikus Pedagoogikaülikoolis. Samuti on lõpetanud Tallinna Ülikooli pedagoogika (spetsialistina).

Omab aastatepikkust kogemust (umbes 20 aastat) logopeedina lasteaias, koolis ja rehabilitatsiooniasutuses. On töötanud taastusravi valdkonnas 8 aastat.
Samuti omandab kliinilise logopeedi pädevust.

Julia Proniagina – füsioterapeut

Julia lõpetas Tartu Ülikooli füsioterapeudi erialal aastal 2021 ning alates 2022. aastast õpib e-tervise magistriõppes TalTechis. Tema kogemuste hulka kuulub ka töö lastega ning füsioteraapia juhendamine rehabilitatsioonikeskuses Haapsalus, kus on aidanud inimesi, kellel on ajukahjustus.

On omandanud mitmekülgse kogemuse töötades täiskasvanute ja eakatega nii ambulatoorses üksuses kui ka füsioterapeudina psühhiaatriakliinikus. Lisaks sellele on juhendanud rühmatreeninguid depressiooni ja ärevushäiretega inimestele ning korraldanud jooga töötubasid rahvusvahelistele üliõpilastele. Tema erialased huvid on kaasa toonud osalemise koolitustel kunstiteraapia ning vaagnapõhja füsioteraapia valdkondades.

Julia on empaatiline ja teaduspõhine professionaal, kes usub, et liikumine ja treeningud on võti heaolu saavutamiseks.

Liisa Koppel – psühholoog

On omandanud Tallinna Ülikoolis bakalaureuse kraadi psühholoogia erialal ning läbinud mitmeid täiendkoolitusi psühholoogia, rehabilitatsiooni ning sotsiaaltöö valdkonnas. Sealhulgas täiendanud end rahvatervisealaselt Hollandis Utrechti ülikoolis.
Varasemalt on töötanud psühholoogina Tallinna Vanglas, tegevusjuhendajana psüühikahäiretega inimestele Haabersti Klubimajas ning hooldajana nii erakliendile kui hooldekodudes. Mitmekülgne töökogemus on võimaldanud toeks olla igas vanuses inimestele.

Elly Eilart – kogemusnõustaja

On lõpetanud kogemusnõustajate baaskoolituse ja läbinud täiendava hindamise Kogemusnõustajate Kojas. Elly on inimestega töötanud 11 aastat, nõustaja ja terapeudina viimased 3 aastat oma erapraksises. Viimaste aastate jooksul on ta ennast pidevalt täiendanud erinevatel erialastel koolitustel.

Tema peamised teemad kogemusnõustajana on kaassõltuvus (enda ära kaotamine), lahkuminek, toimetulek üksikvanemana ja võitlus oma kodu pärast, samuti ei ole talle võõrad stress, depressioon ja läbipõlemine.

Iga Muutus Algab Sinust Endast…

Oled Tähtis!

Jäppe Johanson – eripedagoog

Omab eripedagoog-nõustaja magistrikraadi Tallinna Ülikoolist ja on töötanud 4 aastat eripedagoogi ja HEV koordinaatorina põhikooli astmes spetsiifilise õpiraskusega õpilastega. Hetkel töötab eripedagoogina ka lasteaias. Omab ka haridusteaduste magistrit TÜst kunstiõpetuse erialal ja täiendanud ennast kunstiteraapia ja eripedagoogika alaste täienduskoolitustega.
Varasemalt on ta pikaajaliselt töötanud kinnises erihoolekande asutuses tugiisiku/tegevusjuhendajana ning õpetajana koolis ja lasteaias.
Töös väärtustab Jäppe individuaalset lähenemist õpilastele ning üksmeelset meeskonnatööd.

Tiina Kurrik – kogemusnõustaja

On lõpetanud Leoski kogemusnõustaja koolituse. Igapäevaselt töötab ta erivajaduste lastega. Vajadusel aitab ka täiskasvanuid kes vajavad abi.
Valdkonnad:
1. Kasvaja- operatsioonijärgne taastumine
2. Raskete haigustega inimeste hooldamine- Parkinsoni tõbi, Alzheimeri tõbi koos dementsusega.
Vanade inimeste hooldus.
3. Erivajaduse lapse pere toetamine
Tiina kuulab Sind ja koos otsime küsimustele vastuseid. Erivajadustega inimeste sotsiaalsete oskuste motiveerimine.
Aitab leida motivatsiooni ja toetab õppimise otsingutel.