Kadri Pill – tegevjuht/rehabilitatsiooniteenuse üldkoordinaator

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab rehabilitatsioonimeeskonnas ja laste füsioterapeudina töötamise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

Omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Nele Laurimaa – Tallinna üksuse juhataja/füsioterapeut

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe füsioteraapia erialal. On täiendanud ennast erinevate koolitustega, nt kinesioteipimise baaskoolituse ja rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitusega. On töötanud rehabilitatsioonimeeskonnas alates 2017. aastast. Lisaks Tarbatu Tervisepark OÜ-le töötab perearstikeskuses füsioterapeudina.

Omab kogemust ka spordifüsioteraapia valdkonnas – on olnud JK Tammeka naiskonna füsioterapeut ning erinevate korvpalli noortekoondiste ja ka naiste koondise füsioterapeut.

Zuljetta Hinto – tegevusterapeut

Oma haridustaustalt on ta nii füsioterapeut kui ka eripedagoog, kuid alates 2017 omandanud hariduse tegevusteraapias. Omab pikaaegset kogemust nii lastega, tööealistega kui ka eakatega töös.

On tegev erivajadusega laste/ õpilaste õpetajana, tegevusterapeudina, eripedagoogina Tallinna Heleni Koolis. Lisaks on aktiivne liige Eesti Pimekurtide Tugiliidus.

Tegevusteraapiat kui eriala aitab edendada Eesti Tegevusterapeutide Liidus juhatuse liikmena.

Ele-Reet Ehelaid – sotsiaaltöötaja/kogemusnõustaja Tallinnas

Tallinna Ülikool bakalaureusekraad Cum Laude sotsiaaltöös. Kogemusnõustajate väljaõpe Arengukeskus Avituses. Kutseharidus trükiettevalmistuses.

On töötanud aspergeri sündroomiga noormehe tugiisikuna. Inimestega töötamise kogemused algasid internetifoorumist „Sa ei ole üksi”, kus oli kogemusnõustaja 11-aastat. On grupitöö entusiast ja juhib mitmendat aastat gruppi täiskasvanud nähtamatutele lastele. Lisaks on juhtinud loovuse arendamisega seotud gruppe ja noortegruppi Mure pooleks, mis tegeles vaimse tervise teemadega. Samuti tegeleb koolitamisega inimõiguste ja laste õiguste valdkonnas.

On läbinud mitmeid koolitusi eelkõige psühholoogiaga seotud teemadel, kuid ka näiteks seksuaaltervise teemadel, lisaks läbinud vabaainetena ülikoolis mitmeid psühholoogia aineid. Hetkel osaleb tantsu-ja liikumisteraapia täiendusõppes.

Kogemusnõustajana on teemadeks eelkõige depressioon, kaassõltuvus ja sotsiaalärevus.

Valeria Liigsoo – eripedagoog Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikooli bakalaureuse ja Tallinna Ülikooli magistriõppe eripedagoogika erialal. Varasemalt on töötanud nii lasteaias kui ka koolis eripedagoogina.

Eripedagoogina on omandanud mitmekülgset kogemust erivajadustega lastega töötamisel. Töötab ka praegu igapäevaselt erivajadustega lastega. Omab eripedagoogi kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Lisaks õpib praegu juurde viipekeelt.

Pille Ude – kogemusnõustaja Tallinnas

“Inimene näeb maailmas seda, mida ta kannab oma südames” (Goethe) Kogemusnõustajana on Pille sinu jaoks olemas ja kuulab sind ära, saad ennast tühjaks rääkida. Tema tagataskus on ka palju praktilisi nõuandeid. Ta aitab sul näha, mis on sinu tugevused ja jõuallikad.

Valdkond: depressioon, krooniline valu, puudega laps peres, karpaalkanali sündroom, Parkinsoni tõbi.

Veronika Vahi – eripedagoog Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikoolis eripedagoogika eriala bakalaureusekraadiga ning eripedagoog-nõustaja eriala magistrikraadiga.

Omab mitmekülgset töötamise kogemust erivajadustega, sh autismispektri häiretega laste ja noortega. Töötab ka käesoleval ajal igapäevaselt erivajadustega laste õpetajana.

On oma lähenemist eripedagoogikale rikastanud laste jooga õpingutega..

Kristiina Kask – loovterapeut Tallinnas

On lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate magistriõppe õppekava. Magistritöö raames uuris kunstiteraapia mõju omastehooldaja toimetulekule stressiga. Praktiline kogemus on tööst nii laste kui ka täiskasvanutega (sh vanemaealistega).

Kunstiteraapia on väljendusrikas ja loominguline teraapia vorm, mis annab võimaluse tegeleda turvaliselt ja loovalt raskusi ja probleeme valmistavate teemadega. Kunstianne ja -oskus ei ole kunstiteraapias olulised. Ka kõigest juhuslik pintslitõmme või pliiatsikriips võib aidata luua selgust mõtetes ja emotsioonides, tõsta eneseteadlikkust.

Kunstiteraapia, võimaldades olla loov ja mänguline, sobib kõikidele vanuserühmadele, lastest vanavanemateni.

Külli Raudsepp-Vihuri – kogemusnõustaja/toitumisnõustaja Tallinnas

On lõpetanud MTÜ Avitus Kogemusnõustajate koolituse ja Annely Sootsi koolitused Tervisekool toitumisnõustaja eriala. Lisaks on ta läbinud mitmeid täiendkoolitusi vaimse tervise alal ning täiendanud oma teadmisi erinevatel tervise- ja toitumise teemalistel koolitustel. On Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu arendustiimi liige.
Kogemusnõustajana soovib aidata ja toetada inimesi nende keerulisel ja raskel eluetapil, pakkudes tuge leidmaks tee positiivsema ning täisväärtuslikuma tuleviku suunas.

Kogemusnõustamise valdkonnad: füüsilisest haigusest tulenevalt vaimse tervise probleemid, stressiga toimetulek; haigusest tingituna elu muudatustega kohanemine ja igapäevaeluga toimetulek ning elus uute väljvaadate otsimine, eneseväärtustamise, motivatsiooni ja enesekindluse leidmine; töö kaotus seoses haigestumisega, sellest tulenevad vaimsed probleemid ja hirmud; krooniline valu.

Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise ning liikumisega on võimalik ennetada terviseprobleemide tekkimist, samuti aidata ka siis, kui need on juba tekkinud.
Toitumisnõustamise valdkonnad: kaalu tervislik püsiv langetamine või tõstmine; tervist toetav toitumine; energia puudus, väsimus, jõuetus; menüü analüüs, -tasakaalustamine ja -korrigeerimine; kergemad seedevaevused.

Ivan Prihhodko – psühholoog Tallinnas

On lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal. Hetkel jätkab õpinguid Tallinna Ülikoolis koolipsühholoogia erialal. On täiendanud ennast erialaste koolitustega, näiteks motivatsiooni valdkonnas. Omab nõustamiskogemust nii laste kui ka täiskasvanutega, sealhulgas viinud läbi ka grupinõustamisi.

Darja Predbannikova – füsioterapeut Tallinnas

On lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe füsioteraapia erialal ning jätkab enesetäiendamist sama ülikooli magistrantuuris. Lisaks sellele täiendab end erialaselt pidevalt ka täiendkoolitusel (nt omab väljaõpet nii spordi- kui ka kinesioteipimise valdkonnas) ning on muuhulgas ka kvalifitseeritud liikumisharrastuse abitreener. Omab kogemust töö- ja spordifüsioteraapia valdkonnas.

Sander Jõgi- sotsiaaltöötaja Tallinnas

On lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala. Omab töökogemust asendushooldusteenuse sotsiaaltöötajana laste ja noortega. Omandatud kogemused on andnud laiad teadmised töötamiseks erineva tausta ja käitumise eripäradega laste ja noorukitega. Lisaks on kogemus kinnise lasteasutuse teenusega, mis on näidanud, et ka probleemsemaid lapsi ja noori on võimalik suunata paremale teele kui leida individuaalne lähenemine. Erinevate erialaste koolituste kõrval on omandanud ka laagrikasvataja ja juhataja kutsetunnistuse ning osaleb suvel erinevates laagrites, töötades noortega.

Oksana Knjaz – psühholoog

On lõpetanud bakalaureuse psühholoogia erialal ja on täiendanud ennast erinevate sotsiaalpsühholoogiliste koolitustega (traumateadlikkus töös laste ja noortega ja muud täiendkoolitused). 

Psühholoogina on omandanud nõustamiskogemust nii alaealiste kui ka täiskasvanutega töös, sealhulgas grupinõustamise kogemust. Töötab praegu lasteasutuses psühholoogina riskikäitumisega laste ja noortega.

Marge Ulla Arusoo – psühholoog

Oma hariduselt on ta psühholoog-praktik. On töötanud ja on ka praegu tegev mitmes rehabilitatsiooni meeskonnas ning omab suurt kogemust töötamiseks täiskasvanutega, lastega ja puuetega inimestega. Üle 20 aasta on ta tegutsenud lastekodu valdkonnas. Talle meeldib ja saab hakkama raskete probleemide lahendamisega. Soov on toetada lapsi ja täiskasvanuid, et elu oleks elamist väärt ja aidata klientide lähedasi, kes on jõudnud olukorda, et rohkem ei suuda. Tahab olla tugisambaks perele kel on raskusi ja vajavad abi.

Lisaks õpib ka mänguterapeudiks ning polüterapeudiks, et olla oma oskustes veel tõhusam.