Kadri Pill – tegevjuht/teenuse üldkoordinaator

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab pikaaegset rehabilitatsioonimeeskonnas töötamise ja selle juhtimise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

On täiskasvanute koolitaja aastast 2008, hetkel keskendunud rehabilitatsioonispetsialistide koolitamisele RFK valdkonnas üle Eesti.

Nele Laurimaa – Tallinna üksuse juhataja/füsioterapeut

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe füsioteraapia erialal. On täiendanud ennast erinevate koolitustega, nt kinesioteipimise baaskoolituse ja rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitusega. On töötanud rehabilitatsioonimeeskonnas alates 2017. aastast. Lisaks Tarbatu Tervisepark OÜ-le töötab perearstikeskuses füsioterapeudina.

Omab kogemust ka spordifüsioteraapia valdkonnas – on olnud JK Tammeka naiskonna füsioterapeut ning erinevate korvpalli noortekoondiste ja ka naiste koondise füsioterapeut.

Maarja-Liis Mölder – kogemusnõustaja

Maarja-Liis Mölder on läbinud kogemusnõustamise baaskursuse ja täiendõppe Tallinna Kogemusnõustajate Koolis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli veebikursuse “Sissevaade psühholoogiasse” ning Naatan Haameri koolituse “Lapse hingehoid gruppides”.

Maarja-Liis on Sinu jaoks olemas, kui Sul või Su lähedasel on liikumispuue või muu püsiv tervisekahjustus. Aitab orienteeruda praktilises infos nagu puudetaotluste täitmine, toetused, kodu kohandamine vmt. Toetab eneseusu leidmise, jõustamise ja aktiivse ärakuulamisega, et erivajadus võimalikult vähe elamist segaks ja piiraks. Ta pakub tuge ka depessiooni ja selle raviga seotud hirmude ja eelarvamuste teemal.

“Olen kogenud, et puudega elamine on elukestev kohanemise meistriklass ja just sellel teel tahaksingi inimeste jaoks olemas olla,” ütleb Maarja-Liis.

Maarja-Liis Mölder

Kersti Ojasu – psühholoog

On töötanud psühholoogina 19 aastat erinevates rehabilitatsioonimeeskondades, koolis, vanglas ning erapraksises.
Teeb teraapiaid nii laste kui täiskasvanutega. Igapäevaselt juhib erivajadustega inimeste erihooldekodu.

Viimati läbitud koolitused on: “Psühholoogiline esmaabi, argumenteeritud tööalane suhtlemine ja töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek.

Kersti on veendunud, et elus edasi minna on vaja minevikuga rahu sõlmida, et tulevik saaks tulla, kui me ei taha, et minevik meid jälle kätte saaks.

Pille Ude – kogemusnõustaja

“Inimene näeb maailmas seda, mida ta kannab oma südames” (Goethe) Kogemusnõustajana on Pille sinu jaoks olemas ja kuulab sind ära, saad ennast tühjaks rääkida. Tema tagataskus on ka palju praktilisi nõuandeid. Ta aitab sul näha, mis on sinu tugevused ja jõuallikad.

Valdkond: depressioon, krooniline valu, puudega laps peres, karpaalkanali sündroom, Parkinsoni tõbi.

Veronika Vahi – eripedagoog 

On lõpetanud Tallinna Ülikoolis eripedagoogika eriala bakalaureusekraadiga ning eripedagoog-nõustaja eriala magistrikraadiga.

Omab mitmekülgset töötamise kogemust erivajadustega, sh autismispektri häiretega laste ja noortega. Töötab ka käesoleval ajal igapäevaselt erivajadustega laste õpetajana.

On oma lähenemist eripedagoogikale rikastanud laste jooga õpingutega..

Kristiina Kask – loovterapeut

On lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate magistriõppe õppekava. Magistritöö raames uuris kunstiteraapia mõju omastehooldaja toimetulekule stressiga. Praktiline kogemus on tööst nii laste kui ka täiskasvanutega (sh vanemaealistega).

Kunstiteraapia on väljendusrikas ja loominguline teraapia vorm, mis annab võimaluse tegeleda turvaliselt ja loovalt raskusi ja probleeme valmistavate teemadega. Kunstianne ja -oskus ei ole kunstiteraapias olulised. Ka kõigest juhuslik pintslitõmme või pliiatsikriips võib aidata luua selgust mõtetes ja emotsioonides, tõsta eneseteadlikkust.

Kunstiteraapia, võimaldades olla loov ja mänguline, sobib kõikidele vanuserühmadele, lastest vanavanemateni.

Külli Raudsepp-Vihuri – kogemusnõustaja/toitumisnõustaja

On lõpetanud MTÜ Avitus Kogemusnõustajate koolituse ja Annely Sootsi koolitused Tervisekool toitumisnõustaja eriala. Lisaks on ta läbinud mitmeid täiendkoolitusi vaimse tervise alal ning täiendanud oma teadmisi erinevatel tervise- ja toitumise teemalistel koolitustel. On Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu arendustiimi liige.
Kogemusnõustajana soovib aidata ja toetada inimesi nende keerulisel ja raskel eluetapil, pakkudes tuge leidmaks tee positiivsema ning täisväärtuslikuma tuleviku suunas.

Kogemusnõustamise valdkonnad: füüsilisest haigusest tulenevalt vaimse tervise probleemid, stressiga toimetulek; haigusest tingituna elu muudatustega kohanemine ja igapäevaeluga toimetulek ning elus uute väljvaadate otsimine, eneseväärtustamise, motivatsiooni ja enesekindluse leidmine; töö kaotus seoses haigestumisega, sellest tulenevad vaimsed probleemid ja hirmud; krooniline valu.

Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise ning liikumisega on võimalik ennetada terviseprobleemide tekkimist, samuti aidata ka siis, kui need on juba tekkinud.
Toitumisnõustamise valdkonnad: kaalu tervislik püsiv langetamine või tõstmine; tervist toetav toitumine; energia puudus, väsimus, jõuetus; menüü analüüs, -tasakaalustamine ja -korrigeerimine; kergemad seedevaevused.

Robert Aljabjev – psühholoog

On lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal ja täiendanud ennast erinevate koolitustega. Töökogemust omab nii laste kui täiskasvanute
nõustamisel. Tema peamine eesmärk on luua kliendiga turvaline ja usalduslik suhe, kus saab avameelselt jagada oma muresid ja väljakutseid. Ta on veendunud, et iga inimene on ainulaadne ja seetõttu väärib individuaalset lähenemist. Seetõttu kohandab ta oma teraapia lähenemist vastavalt kliendi vajadustele, võttes arvesse isiklikku tausta, eesmärke ja eelistusi.
Oluline osa tema tööst on ka teadmiste ja oskuste jagamine, et anda inimestele vajalikke tööriistu eneseabiks ja jätkusuutlike muutuste saavutamiseks.
Usub, et igal inimesel on võime oma elu juhtida ja oma heaolu suunas liikuda.

Ivan Prihhodko – psühholoog

On lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal. Hetkel jätkab õpinguid Tallinna Ülikoolis koolipsühholoogia erialal. On täiendanud ennast erialaste koolitustega, näiteks motivatsiooni valdkonnas. Omab nõustamiskogemust nii laste kui ka täiskasvanutega, sealhulgas viinud läbi ka grupinõustamisi.

Kirke Möllits- eripedagoog

On lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuse ning lõpetamas Tartu Ülikooli eripedagoogika magistrantuuri. Varasemalt on ta töötanud lasteaias, tugiisikuna ning perekodus perevanemana. Töötamise käigus on omandanud kogemusi autismispektri häire, aktiivsus- ja tähelepanu häire, emotsionaalsete ja käitumisraskustega ning intellektipuudega laste ja noortega. Oma töös väärtustab ta koostööd ning ühiselt lahenduste leidmist, sest mitme pea mõtted jõuavad kaugemale kui ühe pea omad.
Kirke Möllits

Triin Voodla – sotsiaaltöötaja

On lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö eriala, omab tase 6. sotsiaaltöötaja kutsetunnistust spetsialiseerumisega  tööle erivajadustega inimestega ning lastekaitsele. On töötanud kohalikus omavalitsuses lastekaitsetöötajana ja sotsiaaltöötajana ning koordineerinud psüühikahäiretega inimestele suunatud projekti „Isikukeskse erihoolekande mudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“.

Lisaks sotsiaalnõustamisele viib läbi lastega peredele suunatud sekkumist „Räägime lastest“ ning taastava õiguse aruteluringi. 

Triin Voodla

Zuljetta Hinto – tegevusterapeut

Oma haridustaustalt on ta nii füsioterapeut kui ka eripedagoog, kuid alates 2017 omandanud hariduse tegevusteraapias. Omab pikaaegset kogemust nii lastega, tööealistega kui ka eakatega töös.

On tegev erivajadusega laste/ õpilaste õpetajana, tegevusterapeudina, eripedagoogina Tallinna Heleni Koolis. Lisaks on aktiivne liige Eesti Pimekurtide Tugiliidus.

Tegevusteraapiat kui eriala aitab edendada Eesti Tegevusterapeutide Liidus juhatuse liikmena.

Marge Ulla Arusoo – psühholoog

Oma hariduselt on ta psühholoog-praktik. On töötanud ja on ka praegu tegev mitmes rehabilitatsiooni meeskonnas ning omab suurt kogemust töötamiseks täiskasvanutega, lastega ja puuetega inimestega. Üle 20 aasta on ta tegutsenud lastekodu valdkonnas. Talle meeldib ja saab hakkama raskete probleemide lahendamisega. Soov on toetada lapsi ja täiskasvanuid, et elu oleks elamist väärt ja aidata klientide lähedasi, kes on jõudnud olukorda, et rohkem ei suuda. Tahab olla tugisambaks perele kel on raskusi ja vajavad abi.

Lisaks õpib ka mänguterapeudiks ning polüterapeudiks, et olla oma oskustes veel tõhusam.

Irina Kolk – logopeed

Omab Peterburi pedagoogilise kraadiõppe akadeemia logopeedilise ümberõppe tunnistust ja  on lõpetanud logopeedia magistriõppe Moskva Riiklikus Pedagoogikaülikoolis. Samuti on lõpetanud Tallinna Ülikooli pedagoogika (spetsialistina).

Omab aastatepikkust kogemust (umbes 20 aastat) logopeedina lasteaias, koolis ja rehabilitatsiooniasutuses. On töötanud taastusravi valdkonnas 8 aastat.
Samuti omandab kliinilise logopeedi pädevust.

Julia Proniagina – füsioterapeut

Julia lõpetas Tartu Ülikooli füsioterapeudi erialal aastal 2021 ning alates 2022. aastast õpib e-tervise magistriõppes TalTechis. Tema kogemuste hulka kuulub ka töö lastega ning füsioteraapia juhendamine rehabilitatsioonikeskuses Haapsalus, kus on aidanud inimesi, kellel on ajukahjustus.

On omandanud mitmekülgse kogemuse töötades täiskasvanute ja eakatega nii ambulatoorses üksuses kui ka füsioterapeudina psühhiaatriakliinikus. Lisaks sellele on juhendanud rühmatreeninguid depressiooni ja ärevushäiretega inimestele ning korraldanud jooga töötubasid rahvusvahelistele üliõpilastele. Tema erialased huvid on kaasa toonud osalemise koolitustel kunstiteraapia ning vaagnapõhja füsioteraapia valdkondades.

Julia on empaatiline ja teaduspõhine professionaal, kes usub, et liikumine ja treeningud on võti heaolu saavutamiseks.