Alates 01.10.2023 on rehabilitatsioonimeeskondadel üle Eesti võimalik tellida RFK koolitust oma rehabilitatsioonimeeskonna juurde.

Koolituse eesmärgiks on pakkuda meeskondadele lisateadmisi ja praktilist oskust RFK kasutamiseks tegevuskavade koostamisel ja tegevuskava koostamisprotsessi planeerimisel.
Koolituse maht on 25 akadeemilist tundi. Koolituse õpiväljundite saavutamisel väljastatakse koolitusel osalejale tunnistus.

Koolituse õpiväljundid on järgmised:
– mõistab inimese biopsühhosotsiaalset käsitlust ja saab aru RFK ülesehitusest;
– oskab leida kliendi taustainfost seostamiskohad ja valib asjakohased RFK kategooriad ja määrajad;
– oskab sõnastada mõõdetavad eesmärgid konkreetsele kliendile;
– osaleb aktiivselt meeskonnatöös tegevuskava koostamise protsessis;
– dokumenteerib tegevuskava, mis põhineb RFK ja TRT põhimõtetel.

Koolituse mudel on järgmine:
1) 10.00 kuni 17.00 auditoorne töö rehabilitatsioonimeeskonna tegevuskohas;
2) iseseisev töö etteantud kliendi taustainfoga;
3) kohtumine reaalse kliendiga (kestus 45 min, toimub veebis)
4) iseseisev töö meeskonnas, tegevuskava koostamine;
5) iseseisvate tööde esitamine koolitajale (etteantud tähtajal);
6) iseseisvate tööde arutelu veebis 10.00 kuni 13.00.

Täpne ajakava lepitakse kokku koolitaja ja konkreetse rehabilitatsioonimeeskonna vahel.


Koolituse maksumus sõltub meeskonna suurusest ja sellest, kuhu piirkonda koolitus kutsutakse.

Koolitusgrupi maksimaalne suurus saab olla 15 inimest.

Koolitajaks on Kadri Pill (MSc), kes on kauaaegne täiskasvanute koolitaja (alates 2008. a) ning alates 2021 on spetsialiseerunud koolitamisele RFK valdkonnas. Sellest ajast alates on ta koolitanud rehabilitatsioonispetsialiste üle Eesti. Kadri omab ka pikaaegset töökogemust rehabilitatsioonimeeskonnas töötamisel ja meeskonnatöö koordineerimisel.

Hea rehabilitatsioonimeeskond, kui oled huvitatud oma meekonnatöö viimisest järgmisele tasemele, siis kirjuta info@tervisepark.ee või täida vastav ankeet siin!