Osaleme pilootprojektis, mille eesmärk on katsetada Sotsiaalkindlustusameti ja kohaliku omavalitsuse koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli kasutuselevõtmist omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on omavalitsus.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Tarbatu Tervisepark osutab pilootprojekti raames Tartu ja Valga linnavalitsuse ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti partnerina inimestele erinevaid teenuseid. Loe teenuste kohta rohkem siit!

Projekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“
Toetuste andmise tingimused “Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine”
Tegevus 1.4 “Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine