Loovteraapia on loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate psühhoteraapiline rakendamine tervist toetava muutuse ja heaolu soodustamiseks. Loovteraapia teenuseks võib olla visuaalkunstiteraapia, muusikateraapia, draamateraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia, sõltuvalt terapeudi ettevalmistusest võib erinevaid kunstimeediaid loovteraapias integreerida.

Tarbatu Tervisepargis pakume loovteraapiat muusikateraapia kujul Valgas ning kunstiteraapia kujul Tallinnas.

Milleks muusikateraapia?

Muusika aitab meil jõuda iga inimeseni, olgu selleks laps või täiskasvanu. Muusika viib meid kujutlustesse, aitab vaadata oma sisemaailma. Muusika rahustab, aga ka ergutab. Pillimäng vabastab pingetest ja aitab kaasa dialoogi loomisele kliendi ja terapeudi vahel. Muusikateraapia ei ole ainult muusika. Muusikateraapias me joonistame, voolime, kirjutame….

Muusikateraapias saab abi kui oled stressis või depressioonis, kui sul on ärevushäired, sa ei leia oma kohta elus. Lapsed saavad abi kognitiivsete võimete arendamisel, suhtlemisprobleemide korral. Muusikateraapiast saavad abi autismispektri häirega lapsed ja noored ning ka aktiivsus-tähelepanuhäirega lapsed. Teraapiasse saavad tulla nii lapsed kui ka täiskasvanud.