5

Sotsiaalnõustamine on suunatud isikule või tema lähedastele, kelle iseseisev toimetulek on psühholoogiliste, sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel häirunud ja mille eesmärgiks on inimese iseseisva psühhosotsiaalse toimetuleku kujundamine või taastamine.

Sotsiaalnõustamise käigus aitab sotsiaaltöötaja/nõustaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse.

Ta teavitab klienti tema õigustest ja ühiskonna võimalustest ning vahendab või korraldab sotsiaaltoetusi, -teenuseid ja abi. Lisaks nõustatakse inimest elukoha leidmisel, dokumentide vormistamisel, erinevate ametkondadega suhtlemisel, töö ja õppimisvõimaluste ning vabaaja tegevuste leidmisel.

Sotsiaalnõustamise teenust viib läbi sotsiaalnõustaja, teenuse kestus 45 min.

Teenust osutatakse individuaalselt, pereteraapiana või grupis, kas Tarbatu Tervisepargi ruumides või kliendi kodus.

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on sotsiaaltöötaja indivdiuaalteenust või sotsiaaltöötaja pereteenust või sotsiaalnõustamise grupiteenust.

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on sotsiaaltöötaja indivdiuaalteenuse, sotsiaaltöötaja pereteenuse või sotsiaalnõustamise grupiteenuse vajalikkus.

Tasulise teenusena Tarbatu Tervisepark hinnakirja alusel.