Psühholoogiline nõustamine on nii täiskasvanutele kui lastele abi osutamine erinevate elus ettetulevate probleemide ja murede lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks ja isiksuse arenemisvõimaluste väljaselgitamiseks. Nõustamise aluseks on nõustaja ja kliendi koostöös toimuv aktiivne protsess, kus usalduslikus ja hinnanguvabas õhkkonnas julgustatakse klienti end vabalt väljendama ning võimaldatakse tal läbi vestluse näha oma probleeme senisest erinevatest vaatenurkadest.

Psühholoogilist nõustamist viib läbi psühholoog, kohtumise kestus 45 kuni 90 min.

Teenust pakutakse individuaalselt, pereteenusena või grupis Tarbatu Tervisepark ruumides.

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on psühholoogi individuaalteenust, pereteenust või psühholoogi grupiteenust.

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on psühholoogi individuaalteenuse, psühholoogi pereteenuse või psühholoogi grupiteenuse vajalikkus.

Tasulise teenusena Tarbatu Tervisepark hinnakirja alusel.