Laste füsioteraapia teenust pakume alates teisest eluaastast kuni 15. eluaastani. Väikelastel ja titadel on võimalik osaleda beebide ja väikelaste füsioteraapias, mis on natukene teistsuguse lähenemise, teraapiameetoditega ja ka eesmärkidega.

Laste füsioteraapia peamine eesmärk on arendada, parandada või säilitada lapse eakohast funktsionaalset seisundit. Oluline märksõna on saavutada lapse iseseisev ja kvaliteetne võimekus osaleda eakohastes mängulistes tegevustes ja õppetegevuses.

Eelkõige hindab füsioterapeut lapse motoorset sooritusvõimet ja kõrvalekaldeid, lähtudes laste normarengu ja normsoorituse komponentidest.

Teenus sisaldab lapse füsioterapeutilist hindamist, lapsevanema nõustamist, harjutusvara koostamist ja selle selgeks õpetamist nii lapsele kui ka lapsevanemale, et viimane saaks oma last aidata ka kodus. Teenus on mõeldud 7-15.a (k.a.) lastele.

Teenust viib läbi füsioterapeut, teenuse kestus 45 min. Teenust osutatakse individuaalselt või perenõustamisena Tarbatu Tervisepark ruumides.

Teenus on tasuta, kui laps on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on füsioteraapia indivdiuaalteenust või füsioteraapia pereteenust

Tasulise teenusena Tarbatu Tervisepark hinnakirja alusel.