Kogemusnõustamine on mõeldud eelkõige inimestele, kes vajavadkogemusteraapia oma probleemide lahendamiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese toetust.

Kogemusnõustamise eesmärk on kliendi puude või tervisehäirega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine ning ettevalmistamine tööotsinguteks ja tööeluks või töötamise jätkamiseks.

Kogemusnõustamine hõlmab:

  • kogemuslikku emotsionaalse, sotsiaalse ja praktilise toe pakkumist, kogemusnõustaja jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid temal sarnases olukorras toime tulla;
  • jõustamist ehk võimaluste ja lahenduste leidmist ja inimese suutlikkuse tugevdamist korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt.
  • nõustamist terviseprobleemiga toimetulemiseks;
  • töötamise kogemuse jagamist, kliendi julgustamist ja motiveerimist tööd otsima või töötamist jätkama
  • vajadusel abivahendi alast nõustamist, sobivate abivahendite soovitamist ning abivahendite kasutama õpetamist.

Teenust viib läbi kogemusnõustaja, teenuse kestus 45 min. Teenust pakutakse individuaalselt, pereteenusena või grupis, kas Tarbatu Tervisepark ruumides või kliendile sobilikus kohas.

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on kogemusnõustaja indivdiuaalteenust, pereteenust või kogemusnõustaja grupiteenust.

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on kogemusnõustaja indivdiuaalteenuse, kogemusnõustaja pereteenuse või kogemusnõustaja grupiteenuse vajalikkus.

Tasulise teenusena Tarbatu Tervisepark hinnakirja alusel. Broneeri aeg siin!

  • Tasulisele teenusele broneerimine

  • Teie andmed