Eripedagoogiline nõustamine on lapsele ja tema vanematele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õppevormi, õppematerjali ja õpistrateegiate soovitamine, lähtuvalt lapse vajadustest.

Eripedagoogilisel nõustamisel selgitatakse välja lapse õpitase ja õpivajadused. Lapsevanemale antakse soovitusi lapse arendamiseks ja räägitakse toimetuleku toetamiseks vajalikest tugiteenustest, samuti võimetekohase õppekava, õpikeskkonna ja õppevormide võimalustest.

Teenust osutatakse individuaalselt, pereteraapiana või grupis, Tarbatu Tervisepargi ruumides, Teenuse kestus 45 kuni 90 min, teenust viib läbi eripedagoog.

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on eripedagoogi indivdiuaalteenust, pereteenust või eripedagoogi grupiteenust.

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on eripedagoogi indivdiuaalteenuse, pereteenuse või eripedagoogi grupiteenuse vajalikkus.

Tasulise teenusena Tarbatu Tervisepark hinnakirja alusel. Broneeri aeg siin!

Soovi korral pakutakse lapsele õpiabi teenust. Õpiabi teenust pakutakse lastele vanuses 6 kuni 12 eluaastat. On olemas kaks võimalust:
a) last aidatakse järgi konkreetses ainevaldkonnas;
b) lapsel aidatakse õppida ja valmistuda järgmiseks koolipäevaks igapäevaselt.

Õpiabiteenust viib läbi eripedagoogilise ettevalmistusega pedagoog, teenuse kestus 45 min.

[bpscheduler_booking_form]