Tarbatu Tervisepark osaleb ISTE projektis koostöös Tartu linna, Valga valla ja Sotsiaalkindlustusametiga.

Selle eesmärk on Tartu linna ja Valga valla psüühilise erivajadusega inimeste toetamine ja nendele vajalike toetavate teenuste korraldamise tõhustamine, mis loob eeldused psüühilise erivajadusega inimeste suuremale iseseisvusele ja parandab nende võimalusi ühiskonnaelus kaasa lüüa.

Tartu linn ja Valga vald osaleb 2022. aastal pilootprojektis, mille eesmärk on katsetada Sotsiaalkindlustusameti ja kohaliku omavalitsuse koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli kasutuselevõtmist omavalitsustes.

Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on omavalitsus.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Tarbatu Tervisepark osutab pilootprojekti raames Tartu linnavalitsuse ja Valga vallavalitsuse partnerina inimestele erinevaid teenuseid. Loe teenuste kohta rohkem siit!

Loe projekti kohta lisa siit!