Valgas on alates juulikuust taas võimalik saada sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid nii lastele kui täiskasvanutele. Tartus tegutsev Tarbatu Tervisepark laiendas oma tegevust Valga linna ja hakkab koos oma meeskonnaga osutama rehabilitatsiooniteenuseid Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas, Kungla 15. Teenuste hulgas on olemas füsioteraapia ja tegevusteraapia, sotsiaal-, võla-, psühholoogiline ja eripedagoogiline nõustamine. Rehabilitatsiooniteenuseid saavad tööealised taotleda Töötukassa kaudu ning lapsed ja pensioniealised Sotsiaalkindlustusameti kaudu.
„Rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus Valgas katkes paar aastat tagasi, mistõttu on valgalased pidanud teenuste järele pidanud sõitma Otepääle ja Tartusse. On hea meel, et Tarbatu Tervisepargil jätkus sotsiaalses mõõtes ettevõtlikkust hakata oma spetsialistidega Valga linna sõitma, et seda tühimikku täita“, märkis sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel.

Tarbatu Tervisepargi tegevjuhi Kadri Pilli sõnul hakkavad nende meeskonnaliikmed esialgu kahel korral kuus reedeti Valga linnas teenuseid osutama. „Osad spetsialistidest on juba praegu Valgast, kuid ootame meile tööle ka teisi tublisid kohapealseid spetsialiste“, innustas tegevjuht. Riigi poolt finantseeritavate rehabilitatsiooniteenuste kõrval ollakse valmis pakkuma ka tasulisi teenuseid nagu massaaž, toitumisnõustamine ja spetsialistide olemasolul uusi välja arendama. „Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks palume praegu sõita Tartusse, asume raudteejaama kõrval ja arvestame igati sõidugraafikutega“, rääkis Kadri Pill esialgsetest plaanidest, kinnitades, et teenusevajajate huvi suurenemise korral avarduvad ka võimalused tulla rehabilitatsiooniplaanide koostamiseks kogu meeskonnaga korraga Valka.

Info ja registreerumine meiliaadressil info@tervisepark.ee või telefonil 53 420 760.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta saab infot siit!

Tööalase rehabiliattsiooni kohta saab infot siit!