Meil on hea meel anda teada, et alates augustist 2016 on Tarbatu Tervisepark Sotsiaalkindlustusameti koostööpartner – see tähendab, et act1meie ettevõte on nüüdsest rehabilitatsiooniasutus. Alates oktoobrist 2016 oleme ka Eesti Töötukassa koostööpartner, mis võimaldab meil pakkuda ka tööalast rehabilitatsiooni.

Mis on rehabilitatsioon ja kellele on see mõeldud?

Rehabilitatsiooniteenused jagunevad alates 1. jaanuarist 2016 sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks.

Sotsiaalset rehabilitatsiooni võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised
isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. Sotsiaalset rehabilitatsiooni rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Tööalast rehabilitatsiooni võivad saada tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele
võetud. Seda rahastab Töötukassa.

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut ja ühiskonnas toimimist, soodustades muuhulgas töötamist või töölesaamist, õppimist või õppima asumist.

Rehabilitatsiooniteenuse raames aitavad inimest sotsiaaltöötaja, psühholoog, tegevusterapeut, füsioterapeut, eripedagoog, logopeed jne.

Oluline on siinkohal märkida, et ravi, sealhulgas taastusravi ei ole sotsiaalne rehabilitatsioon. Ravi ja taastusravi vajaduse korral tuleb pöörduda oma perearsti või vajaliku eriarsti poole.

Kellele osutab rehabilitatsiooniteenust Tarbatu Tervisepark?

Meie ettevõte pakub sotsiaalset rehabilitatsiooni puuet taotlevatele ja puudega täiskasvanutele ja lastele.  Tööalast rehabilitatsiooni 16aastastele kuni pensioniealistele vähenenud töövõimega inimestele.  Tegeleme liikumis- ja tasakaalufunktsiooni parandamise ja säilitamisega,  aitame lahendada logopeedilisi, psühholoogilisi, sotsiaalseid ja toitumisalaseid probleeme, hindame abivahendi vajadust ning aitame õppida kasutama abivahendeid.. Vajadusel nõustame inimest, kuidas oma haiguse või puudega igapäevaselt toime tulla, kuidas õpingutesse või tööellu sisse elada, soovi korral nõustame tööandjat, kuidas isiku tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tasulisi taastusraviteenuseid pakume jätkuvalt ka teistele soovijatele.

Kuidas sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust taotleda?

Täpsema info leiad siit!

Kuidas tööalast rehabilitatsiooniteenust taotleda?

Täpsema info leia siit!