Kadri Pill

tegevjuht

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab rehabilitatsioonimeeskonnas ja laste füsioterapeudina töötamise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. 2013 omistas Tartu Ülikool teenete aumärgi füsioteraapia eriala õppekavade arendamise ja juhtimise eest. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

Omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Spetsialiseerumine:

rehabilitatsioonimeeskonna juht


AnneliAnneli Jõeloo

füsioterapeut, lümfiterapeut (lapsehoolduspuhkusel)

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia erialal).

Omab pikaaegset töökogemust rehabilitatsioonimeeskonnas täiskasvanute füsioterapeudina,
ning on töötanud pikka aega massaaži praktika juhendajana.

Lisaks erialasele täiendõppele on läbinud üldmassaaži, lümfimassaaži ja lümfiterapeudi koolitused
ning omab lümfiterapeudi kutsekvalifiatsiooni taset 6.

Spetsialiseerumine:

täiskasvanute füsioteraapia, klassikaline massaaž, lümfimassaaž, lümfiteraapia


Maive Mõttus

füsioterapeut, toitumisnõustaja

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolis, terviseteaduste magistrantuuris, füsioteraapia erialal. Lisaks sellele on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toitumisterapeudi baaskoolituse ning täiendanud end erinevatel erialakoolitustel.

Omab pikaaegset kogemust liikumisõpetajana lasteasutuses ning grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele.

Spetsialiseerumine: Laste ja täiskasvanute füsioteraapia, individuaalne toitumisnõustamine


Kadri Pulles

füsioterapeut

Füsioteraapia eriala bakalaureusekraadi on omandanud
Soomes Satakunta Ülikoolis (Satakunta University of Applied Sciences).
Erinevaid praktikaid on läbinud nii Soomes kui ka Šveitsis. Lisaks on täiendanud end mitmetel erialakoolitustel.

Spetsialiseerumine:

laste ja täiskasvanute füsioteraapia


Helene Lendok

füsioterapeut

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolist  ning täiendanud ennast lisakoolitustega kinesioteipimise vallas.

Omab pikaaegset kogemust grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele ning valdab klassikalise massaaži tehnikaid.  Lisaks omab kogemust rehabilitatsioonimeeskonna töös.

Spetsialiseerumine:

Beebide ja laste füsioteraapia, täiskasvanute füsioteraapia, klassikaline massaaž


Nele Laurimaa

füsioterapeut

Bakalaureusekraad füsioteraapia erialal, magistrikraad füsioteraapia erialal. Enesetäiendusena  läbinud erinevaid koolitusi sh  kinesioteipimise baaskoolituse.

Omab kogemust spordifüsioteraapia valdkonnas – on olnud erinevate korvpalli noortekoondiste füsioterapeut kahel viimasel aastal.

Spetsialiseerumine:

laste ja täiskasvanute füsioteraapia, spordifüsioteraapia, sportmassaaž, klassikaline massaaž


Aet Olle

Aet-Olle
sotsiaalnõustaja

Bakalaureusekraad sotsiaaltöö erialal.

Omab töökogemust rehabilitatsioonimeeskonnas sotsiaaltöötajana, psüühiliste erivajadustega inimeste töökonsultant–sotsiaaltöötajana, tööharjutuse ja tööklubi individuaal- ja grupinõustajana.

Lisaks on töötanud pikaajaliste töötute sotsiaalse kaasatuse nõustajana, kelle tööülesanded olid järgmised: tegevuste korraldamine, teoreetiliste ja praktiliste tööde organiseerimine ning läbiviimine, tööõigusalane nõustamine, vajadusel nõustamine võlgadega seonduvas.

Lisaks erialasele õppele on läbinud rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide ja juhtumipõhise võrgustikutöö koolituse ning võlanõustamise koolituse.

Spetsialiseerumine:

sotsiaalnõustamine ja võlanõustamine


Marleen Ein

sotsiaaltöötaja

Tartu Ülikooli bakalaureusekraad sotsioloogia, sotsiaaltöö- ja
sotsiaalpoliitika erialal, omandamisel magistrikraad.

Omab töökogemust psüühikahäire ja vaimupuudega inimestega samuti
pikaaegsete töötutega. On viinud läbi erinevaid koolitusi.

Spetsialiseerumine:

individuaalne ja perenõustamine sotsiaalvaldkonnas

 


Kaisa Aardeväljakaisa-aardevaljafoto

psühholoog

On lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala, hetkel jätkab õpinguid Tallinna Ülikoolis kunstiteraapia alal.

Nõustamisalane töökogemus nii laste kui täiskasvanutega (töötud, rasedad, psüühiliste erivajadustega inimesed).

Spetsialiseerumine:

täiskasvanute ja laste psühholoogiline nõustamine


Tea KõverikTea Kõverik

õpiabi konsultant

Kõrgharidus nii keskkooli pedagoogika ja psühholoogia kui ka eelkoolikasvatuse erialal.

Lisaks on saanud eripedagoogilise ettevalmistuse Tartu Ülikoolis.

Töökogemus on nii lasteaias kui üldhariduskoolis tavalaste õpetajana, kuid viimased kümme aastat on töötanud erivajadustega lastega. Samuti on 25 aastat tegelenud parandusõppega.

Lisaks erialasele täiendõppele on läbinud erinevaid koolitusi järgmistel teemadel: erivajadustega laste abistamine, õpiabi tavakoolis ja tasandusklassides, hariduslike erivajaduste arvestamine kooli õppe- ja kasvatustöös, enamesinevad psüühikahäired ja emotsionaalsed probleemid lapse- ja noorukieas.

Spetsialiseerumine:

eripedagoogiline konsultatsioon ja õpiabi


Merike Einermerike

kogemusnõustaja

On omandanud rakenduskõrghariduse Viljandi Kultuurikoolis suurürituste korraldajana.

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.

Spetsialiseerumine:

individuaalne kogemusnõustamine ja perenõustamine


Tiiu Soodla

eripedagoog

 

 

 

 


Ülle Veede

eripedagoog


Maire Mällo

eripedagoog