Kadri Pill

tegevjuht

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab rehabilitatsioonimeeskonnas ja laste füsioterapeudina töötamise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid Hteaduspublikatsioone.

Omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Spetsialiseerumine:

rehabilitatsioonimeeskonna juht


Helena Saar

füsioterapeudi assistent

On omandamas bakalaureusekraadi füsioteraapia erialal Tartu Ülikoolis. Omab töökogemust maakonnahaigla taastusravi osakonnas, samuti rühma- ja basseiniteraapia läbiviimisel.

Spetsialiseerumine:

täiskasvanute- ja spordi füsioteraapia, klassikaline- ja sportmassaž

 

 

 


Helene Lendok

füsioterapeut

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolist  ning täiendanud ennast lisakoolitustega kinesioteipimise vallas.

Omab pikaaegset kogemust grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele ning valdab klassikalise massaaži tehnikaid.  Lisaks omab kogemust rehabilitatsioonimeeskonna töös.

Spetsialiseerumine:

beebide ja laste füsioteraapia, täiskasvanute füsioteraapia, klassikaline massaaž

 


Nele Laurimaa

vanem-füsioterapeut

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe füsioteraapia erialal.
Enesetäiendusena läbinud erinevaid koolitusi sh kinesioteipimise
baaskoolituse.

Omab kogemust spordifüsioteraapia valdkonnas – on olnud erinevate korvpalli noortekoondiste ja naiste koondise füsioterapeut ning hetkel on JK Tammeka naiskonna füsioterapeut.

Spetsialiseerumine:

beebide ja täiskasvanute füsioteraapia, spordifüsioteraapia, sportmassaaž, klassikaline massaaž, rehabilitatsioonimeeskonna töö administreerimine


Laura Põder

füsioterapeut

On omandanud rakenduskõrghariduse füsioteraapia erialal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Valdab klassikalise ja meemassaaži tehnikaid ning on läbinud baaskoolituse kinesioteipimises. Omab kogemust täiskasvanute ning eakatega töötamises nii haigla statsionaarses kui ka ambulatoorses osakonnas ning basseiniteraapia läbiviimisel.

Spetsialiseerumine:

laste- ja täiskasvanute füsioteraapia

 

 


Maive Mõttus

füsioterapeut, toitumisnõustaja

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolis, terviseteaduste magistrantuuris, füsioteraapia erialal. Lisaks sellele on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toitumisterapeudi baaskoolituse ning täiendanud end erinevatel erialakoolitustel.

Omab pikaaegset kogemust liikumisõpetajana lasteasutuses ning grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele.

Spetsialiseerumine:

laste ja täiskasvanute füsioteraapia, individuaalne toitumisnõustamine


Aet Olle

sotsiaalnõustaja

Bakalaureusekraad sotsiaaltöö erialal.

Omab töökogemust rehabilitatsioonimeeskonnas sotsiaaltöötajana, psüühiliste erivajadustega inimeste töökonsultant–sotsiaaltöötajana, tööharjutuse ja tööklubi individuaal- ja grupinõustajana.

Lisaks on töötanud pikaajaliste töötute sotsiaalse kaasatuse nõustajana, kelle tööülesanded olid järgmised: tegevuste korraldamine, teoreetiliste ja praktiliste tööde organiseerimine ning läbiviimine, tööõigusalane nõustamine, vajadusel nõustamine võlgadega seonduvas.

Lisaks erialasele õppele on läbinud rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide ja juhtumipõhise võrgustikutöö koolituse ning võlanõustamise koolituse.

Spetsialiseerumine:

sotsiaalnõustamine ja võlanõustamine


Marleen Ein

sotsiaaltöötaja

Tartu Ülikooli bakalaureusekraad sotsioloogia, sotsiaaltöö- ja
sotsiaalpoliitika erialal, omandamisel magistrikraad.

Omab töökogemust psüühikahäire ja vaimupuudega inimestega samuti
pikaaegsete töötutega. On viinud läbi erinevaid koolitusi.

Spetsialiseerumine:

individuaalne ja perenõustamine sotsiaalvaldkonnas

 


Emily Rosenberg

psühholoog

Psühholoogia eriala omandatud Tartu ülikoolis, kus jätkab õpinguid samal alal.
On täiendanud ennast erinevate koolitustega psühholoogia alal, näiteks teadveloleku baaskoolitus.
On viinud läbi koolitusi vaimse tervise ja psühholoogia teemadel. Töökogemust on muu hulgas psüühiliste erivajadustega inimestega ja nende perede toetamisega.

Spetsialiseerumine: täiskasvanute psühholoogiline nõustamine


Kaisa Aardeväljakaisa-aardevaljafoto

psühholoog

On lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala, hetkel jätkab õpinguid Tallinna Ülikoolis kunstiteraapia alal.

Nõustamisalane töökogemus nii laste kui täiskasvanutega (töötud, rasedad, psüühiliste erivajadustega inimesed).

Spetsialiseerumine:

täiskasvanute ja laste psühholoogiline nõustamine


Tea KõverikTea Kõverik

õpiabi konsultant

Kõrgharidus nii keskkooli pedagoogika ja psühholoogia kui ka eelkoolikasvatuse erialal.

Lisaks on saanud eripedagoogilise ettevalmistuse Tartu Ülikoolis.

Töökogemus on nii lasteaias kui üldhariduskoolis tavalaste õpetajana, kuid viimased kümme aastat on töötanud erivajadustega lastega. Samuti on 25 aastat tegelenud parandusõppega.

Lisaks erialasele täiendõppele on läbinud erinevaid koolitusi järgmistel teemadel: erivajadustega laste abistamine, õpiabi tavakoolis ja tasandusklassides, hariduslike erivajaduste arvestamine kooli õppe- ja kasvatustöös, enamesinevad psüühikahäired ja emotsionaalsed probleemid lapse- ja noorukieas.

Spetsialiseerumine:

eripedagoogiline konsultatsioon ja õpiabi


Merike Einermerike

kogemusnõustaja

On omandanud rakenduskõrghariduse Viljandi Kultuurikoolis suurürituste korraldajana.

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.

Spetsialiseerumine:

individuaalne kogemusnõustamine ja perenõustamine


Tiiu Soodla

eripedagoog/logopeed

On lõpetanud 1990. aastal Tartu Ülikooli defektoloogia eriala. On omandanud
tolleaegse nimetusega abikooli õpetaja ja logopeedi, koolieelsete
lasteasutuste oligofrenopedagoogi kvalifikatsiooni. Töötanud
koolilogopeedina ning rehabilitasiooniasutuses eripedagoog/logopeedina.

Lisaerialana on läbinud Tartu Ülikooli ratsutamisterapeutide kursuse.
Ratsutamisteraapiaga tegelenud 7 aastat.

Spetsialiseerumine:

Laste eripedagoogiline ja logopeediline nõustamine.


Ülle Veede

eripedagoog

On lõpetanud 1989. aastal Tartu Ülikooli defektoloogia eriala. On omandanud
tolleaegse nimetusega abikooli õpetaja ja logopeedi, koolieelsete
lasteasutuste oligofrenopedagoogi kvalifikatsiooni. Töötanud
nägemispuuetega laste erikoolis klassiõpetajana ja õppealajuhatajana, erilasteaias tasandusrühma logopeedina ning rehabilitatsiooniasutuses logopeedi/eripedagoogina.

Spetsialiseerumine:
Laste eripedagoogiline ja logopeediline nõustamine. Lisaks punktkirja kirjutamise ja lugemise ning valge kepiga orienteerumise õpetamine nägemispuudega lastele ja täiskasvanutele.


Maire Mällo

eripedagoog