Kadri Pill

tegevjuht

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab rehabilitatsioonimeeskonnas ja laste füsioterapeudina töötamise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

Omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Spetsialiseerumine:

rehabilitatsioonimeeskonna juht


Helena Saar

füsioterapeudi assistent

On omandamas bakalaureusekraadi füsioteraapia erialal Tartu Ülikoolis. Omab töökogemust maakonnahaigla taastusravi osakonnas, samuti rühma- ja basseiniteraapia läbiviimisel.

Spetsialiseerumine:

täiskasvanute- ja spordi füsioteraapia, klassikaline- ja sportmassaž

 

 

 


Helene Lendok

füsioterapeut

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolist  ning täiendanud ennast lisakoolitustega kinesioteipimise vallas.

Omab pikaaegset kogemust grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele ning valdab klassikalise massaaži tehnikaid.  Lisaks omab kogemust rehabilitatsioonimeeskonna töös.

Spetsialiseerumine:

beebide ja laste füsioteraapia, täiskasvanute füsioteraapia, klassikaline massaaž

 


Nele Laurimaa

vanem-füsioterapeut

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe füsioteraapia erialal.
Enesetäiendusena läbinud erinevaid koolitusi sh kinesioteipimise
baaskoolituse.

Omab kogemust spordifüsioteraapia valdkonnas – on olnud erinevate korvpalli noortekoondiste ja naiste koondise füsioterapeut ning hetkel on JK Tammeka naiskonna füsioterapeut.

Spetsialiseerumine:

beebide ja täiskasvanute füsioteraapia, spordifüsioteraapia, sportmassaaž, klassikaline massaaž, rehabilitatsioonimeeskonna töö administreerimine

 

 


Maive Mõttus

toitumisnõustaja/füsioterapeut

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolis, terviseteaduste magistrantuuris, füsioteraapia erialal. Lisaks sellele on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toitumisterapeudi baaskoolituse ning täiendanud end erinevatel erialakoolitustel.

Omab pikaaegset kogemust liikumisõpetajana lasteasutuses ning grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele.

Spetsialiseerumine:

lndividuaalne toitumisnõustamine, laste ja täiskasvanute füsioteraapia


Aet Olle

sotsiaalnõustaja

Bakalaureusekraad sotsiaaltöö erialal.

Omab töökogemust rehabilitatsioonimeeskonnas sotsiaaltöötajana, psüühiliste erivajadustega inimeste töökonsultant–sotsiaaltöötajana, tööharjutuse ja tööklubi individuaal- ja grupinõustajana.

Lisaks on töötanud pikaajaliste töötute sotsiaalse kaasatuse nõustajana, kelle tööülesanded olid järgmised: tegevuste korraldamine, teoreetiliste ja praktiliste tööde organiseerimine ning läbiviimine, tööõigusalane nõustamine, vajadusel nõustamine võlgadega seonduvas.

Lisaks erialasele õppele on läbinud rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide ja juhtumipõhise võrgustikutöö koolituse ning võlanõustamise koolituse.

Spetsialiseerumine:

sotsiaalnõustamine ja võlanõustamine


Vaike Raudava

sotsiaaltöötaja

Tartu Ülikooli magistrikraad sotsiaaltöös. Omab töökogemust kõikide sotsiaaltöö sihtrühmadegaja ja on pikaaegne koolitaja sotsiaaltöö valdkonnas. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

Spetsialiseerumine:

individuaalne ja grupinõustamine sotsiaalvaldkonnas

 


Enely Lehtme

psühholoog

Psühholoogia eriala omandatud Tartu ülikoolis, kus jätkab õpinguid magistriõppes samal erialal.

On täiendanud ennast erinevate koolitustega psühholoogia ja juhtimise alal,
näiteks mentorluse, coachingu ja perenõustamise kursused.

On varasemalt töötanud ja tegelenud lastega, kuid mitte psühholoogina.

Spetsialiseerumine: täiskasvanute psühholoogiline nõustamine


Jelena Sljusartšuk

psühholoog

On lõpetanud S. M. Kirova nimelise Pedagoogilise Instituudi Venemaal psühholoogia erialal ning, mis on Eestis võrdsustatud magistrikraadiga psühholoogia erialal.

Nõustamisalane töökogemus nii laste kui täiskasvanutega

Spetsialiseerumine:

täiskasvanute ja laste psühholoogiline nõustamine vene keeles


Tea KõverikTea Kõverik

õpiabi konsultant

Kõrgharidus nii keskkooli pedagoogika ja psühholoogia kui ka eelkoolikasvatuse erialal.

Lisaks on saanud eripedagoogilise ettevalmistuse Tartu Ülikoolis.

Töökogemus on nii lasteaias kui üldhariduskoolis tavalaste õpetajana, kuid viimased kümme aastat on töötanud erivajadustega lastega. Samuti on 25 aastat tegelenud parandusõppega.

Lisaks erialasele täiendõppele on läbinud erinevaid koolitusi järgmistel teemadel: erivajadustega laste abistamine, õpiabi tavakoolis ja tasandusklassides, hariduslike erivajaduste arvestamine kooli õppe- ja kasvatustöös, enamesinevad psüühikahäired ja emotsionaalsed probleemid lapse- ja noorukieas.

Spetsialiseerumine:

eripedagoogiline konsultatsioon ja õpiabi


Merike Einermerike

kogemusnõustaja

On omandanud rakenduskõrghariduse Viljandi Kultuurikoolis suurürituste korraldajana.

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.

Spetsialiseerumine:

individuaalne kogemusnõustamine


Marina Varjun

eripedagoog

 

Spetsialiseerumine:

Laste ja täiskasvanute eripedagoogiline nõustamine.


Ülle Veede

eripedagoog/logopeed

On lõpetanud 1989. aastal Tartu Ülikooli defektoloogia eriala. On omandanud
tolleaegse nimetusega abikooli õpetaja ja logopeedi, koolieelsete
lasteasutuste oligofrenopedagoogi kvalifikatsiooni. Töötanud
nägemispuuetega laste erikoolis klassiõpetajana ja õppealajuhatajana, erilasteaias tasandusrühma logopeedina ning rehabilitatsiooniasutuses logopeedi/eripedagoogina.

Spetsialiseerumine:
Laste eripedagoogiline ja logopeediline nõustamine. Lisaks punktkirja kirjutamise ja lugemise ning valge kepiga orienteerumise õpetamine nägemispuudega lastele ja täiskasvanutele.