Kadri Pill
tegevjuht

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia), omandamisel bakalaureusekraad õigusteaduses.

Omab rehabilitatsioonimeeskonnas ja laste füsioterapeudina töötamise kogemust. Lisaks on töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala õppejõuna ja programmijuhina. 2013 omistas Tartu Ülikool teenete aumärgi füsioteraapia eriala õppekavade arendamise ja juhtimise eest. Omab rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemust, on kirjutanud erialaseid teaduspublikatsioone.

Enesetäiendus on olnud nii erialaspetsiifiline kui üldspetsiifiline (tervisekäitumine), kuid viimase kuue aasta jooksul keskendunud ta nii arendustegevusele kõrghariduse valdkonnas kui juhtimistegevusele laiemalt. Omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 7. taset.

Spetsialiseerumine:

beebide ja väikelaste füsioteraapia, ettevõtluse alused – äriplaani koostamine.


AnneliAnneli Jõeloo
füsioterapeut, lümfiterapeut (lapsehoolduspuhkusel)

Teadusmagistrikraad liikumis- ja sporditeadustes (füsioteraapia erialal).

Omab pikaaegset töökogemust rehabilitatsioonimeeskonnas täiskasvanute füsioterapeudina,
ning on töötanud pikka aega massaaži praktika juhendajana.

Lisaks erialasele täiendõppele on läbinud üldmassaaži, lümfimassaaži ja lümfiterapeudi koolitused
ning omab lümfiterapeudi kutsekvalifiatsiooni taset 6.

Spetsialiseerumine:

täiskasvanute füsioteraapia, klassikaline massaaž, lümfimassaaž, lümfiteraapia


Keidi Oras

füsioterapeut

Erialased teadmised omandanud Tartu Ülikoolis. Hetkel omandamisel
magistrikraad füsioteraapia erialal.

Praktika ning töökogemused nii Eestis kui ka välismaal. Omab töökogemust
täiskasvanute taastusravis.

Lisaks erialasele õppele läbinud erinevad täiendkoolitused nagu
kinesioteipimine ja triggerpunktiravi. Lisaks valdab erinevaid
massaažitehnikaid.

Spetsialiseerumine: täiskasvanute füsioteraapia


Kadri Pulles

füsioterapeut

Füsioteraapia eriala bakalaureusekraadi on omandanud
Soomes Satakunta Ülikoolis (Satakunta University of Applied Sciences).
Erinevaid praktikaid on läbinud nii Soomes kui ka Šveitsis. Lisaks on täiendanud end mitmetel erialakoolitustel.

Spetsialiseerumine:

laste ja täiskasvanute füsioteraapia


Helene LendokHelene
füsioterapeut

On omandanud erialased teadmised Tartu Ülikoolist  ning täiendanud ennast lisakoolitustega kinesioteipimise vallas.

Omab pikaaegset kogemust grupitreeningute läbiviimisel nii täiskasvanutele kui lastele ning valdab klassikalise massaaži tehnikaid.  Lisaks omab kogemust rehabilitatsioonimeeskonna töös.

Spetsialiseerumine:

Beebide ja laste füsioteraapia, täiskasvanute füsioteraapia, klassikaline massaaž


Nele Laurimaa

füsioterapeut

Bakalaureusekraad füsioteraapia erialal, hetkel omandamisel magistrikraad Tartu Ülikoolis füsioteraapia erialal. Enesetäiendusena  läbinud erinevaid koolitusi sh  kinesioteipimise baaskoolituse.

Omab kogemust spordifüsioteraapia valdkonnas – on olnud erinevate korvpalli noortekoondiste füsioterapeut kahel viimasel aastal.

Spetsialiseerumine:

laste ja täiskasvanute füsioteraapia, spordifüsioteraapia, sportmassaaž, klassikaline massaaž


Gerli Nekrasov

tegevusterapeut

Omab praktilist kogemust taastusravis ja rehabilitatsioonimeeskonnas nii laste kui täiskasvanutega töötades.

Spetsialiseerumine:

täiskasvanute ja laste tegevusteraapia

 


Aet OlleAet-Olle
sotsiaalnõustaja

Bakalaureusekraad sotsiaaltöö erialal.

Omab töökogemust rehabilitatsioonimeeskonnas sotsiaaltöötajana, psüühiliste erivajadustega inimeste töökonsultant–sotsiaaltöötajana, tööharjutuse ja tööklubi individuaal- ja grupinõustajana.

Lisaks on töötanud pikaajaliste töötute sotsiaalse kaasatuse nõustajana, kelle tööülesanded olid järgmised: tegevuste korraldamine, teoreetiliste ja praktiliste tööde organiseerimine ning läbiviimine, tööõigusalane nõustamine, vajadusel nõustamine võlgadega seonduvas.

Lisaks erialasele õppele on läbinud rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide ja juhtumipõhise võrgustikutöö koolituse ning võlanõustamise koolituse.

Spetsialiseerumine:

sotsiaalnõustamine ja võlanõustamine


Marleen Ein

sotsiaaltöötaja

Tartu Ülikooli bakalaureusekraad sotsioloogia, sotsiaaltöö- ja
sotsiaalpoliitika erialal, omandamisel magistrikraad.

Omab töökogemust psüühikahäire ja vaimupuudega inimestega samuti
pikaaegsete töötutega. On viinud läbi erinevaid koolitusi.

Spetsialiseerumine:

individuaalne ja perenõustamine sotsiaalvaldkonnas

 


Signe Voolpriitsigne

eripedagoog

On lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe eripedagoogika erialal, spetsialiseerunud õpiraskustega laste õpetamisele.

Omab töökogemust nii tavalaste kui hariduslike erivajadustega laste õpetamises.

Lisaks erialasele õppele on ennast täiendanud erinevates valdkondades – aktiivsus-tähelepanuhäiretega laste toetamine; hariduslike erivajadustega laste toetamine tavakoolis jms.

Spetsialiseerumine:

laste ja täiskasvanute eripedagoogiline nõustamine


Kaisa Aardeväljakaisa-aardevaljafoto

psühholoog

On lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala, hetkel jätkab õpinguid Tallinna Ülikoolis kunstiteraapia alal.

Nõustamisalane töökogemus nii laste kui täiskasvanutega (töötud, rasedad, psüühiliste erivajadustega inimesed).

Spetsialiseerumine:

täiskasvanute ja laste psühholoogiline nõustamine


Tuuli-TaimurTuuli Taimur
toitumisnõustaja

On omandanud rakenduskõrghariduse keskkonnateaduse erialal ning omab tööstusökoloogia magistrikraadi.

Lisaks sellele on lõpetanud Annely Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja erialal.

Toitumisnõustajana teeb nii individuaalseid nõustamisi kui ka nõustamisi talumatuste korral, viib läbi erinevaid koolitusi ja õpitubasid nii täiskasvanutele kui ka lastele, lisaks sellele koostab ka toitumiskavasid.

Lisaks erialasele õppele on ennast täiendanud toidutalumatuse diagnostika ja sportlaste toitumise koolitustel, samuti läbinud diabeedi ja sellega toimetuleku koolituse.

Spetsialiseerumine:

toitumisalane nõustamine


Tea KõverikTea Kõverik
õpiabi konsultant

Kõrgharidus nii keskkooli pedagoogika ja psühholoogia kui ka eelkoolikasvatuse erialal.

Lisaks on saanud eripedagoogilise ettevalmistuse Tartu Ülikoolis.

Töökogemus on nii lasteaias kui üldhariduskoolis tavalaste õpetajana, kuid viimased kümme aastat on töötanud erivajadustega lastega. Samuti on 25 aastat tegelenud parandusõppega.

Lisaks erialasele täiendõppele on läbinud erinevaid koolitusi järgmistel teemadel: erivajadustega laste abistamine, õpiabi tavakoolis ja tasandusklassides, hariduslike erivajaduste arvestamine kooli õppe- ja kasvatustöös, enamesinevad psüühikahäired ja emotsionaalsed probleemid lapse- ja noorukieas.

Spetsialiseerumine:

eripedagoogiline konsultatsioon ja õpiabi


Merike Einermerike

kogemusnõustaja

On omandanud rakenduskõrghariduse Viljandi Kultuurikoolis suurürituste korraldajana.

On lõpetanud Tartu Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituudi kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja. Hetkel juhib Valgamaa Suhkruhaigete Seltsi.

Eesmärgid kogemusnõustajana:
1. Kuulan ja annan vajadusel nõu puude või tervisehäirega toimetulekul.
2. Aitan vajadusel leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust
3. Aitan ja toetan tööotsimist ja õppimist.