Tarbatu Tervisepark

Tarbatu Tervisepark koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga kutsub Sind osalema koolitusel „Ergonoomilisema patsiendi hoolduse poole”

 

Koolituse eesmärk on õpetada, kuidas patsienti ergonoomiliselt, inimese põhiliikumisele tuginevaid abistamise meetodeid kasutades abistada/ümberpaigutada ja patsienti aktiveerida. Lisaks anstakse ülevaade erinevatest siirdumisabivahendistest ning praktilise valmisoleku nende valikuks ja kasutamiseks igapäevatöös.

Koolituse aeg ja koht:
25 ja 26 mai 2017 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse, 5 Tartu
Jätkukoolitus 25 august 2017

 

Täpsemalt loe koolitusest siit!

Kohtumiseni koolitusel!

Meil on hea meel teatada, et Tarbatu Tervisepark pakub alates oktoobristtooalane 2016 ka tööalast rehabilitatsiooni. Täpsemalt loe siit!

Sellega seoses on ka meie meeskond laienenud: meiega on liitunud tegevusterapeut Kadi Männi ja eripedagoog Signe Voolpriit. Meeskonnast loe siit!

Tarbatu Tervisepark ootab oma toimekasse meeskonda ka teisi rehabilitatsioonivaldkonna spetsialiste, kes soovivad panustada inimeste rehabiliteerimisse nii sotsiaalses kui tööalases mõttes.

Tarbatu Tervisepark ei ole loodud inimeste pärast, vaid inimeste jaoks!

Tarbatu Tervisepark – teekond tervise heaks!

 

Meil on hea meel anda teada, et alates augustist 2016 on Tarbatu Tervisepark Sotsiaalkindlustusameti koostööpartner – see tähendab, et act1meie ettevõte on nüüdsest rehabilitatsiooniasutus. Alates oktoobrist 2016 oleme ka Eesti Töötukassa koostööpartner, mis võimaldab meil pakkuda ka tööalast rehabilitatsiooni.

Mis on rehabilitatsioon ja kellele on see mõeldud?

Rehabilitatsiooniteenused jagunevad alates 1. jaanuarist 2016 sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks.

Sotsiaalset rehabilitatsiooni võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised
isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. Sotsiaalset rehabilitatsiooni rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Tööalast rehabilitatsiooni võivad saada tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele
võetud. Seda rahastab Töötukassa.

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut ja ühiskonnas toimimist, soodustades muuhulgas töötamist või töölesaamist, õppimist või õppima asumist.

Rehabilitatsiooniteenuse raames aitavad inimest sotsiaaltöötaja, psühholoog, tegevusterapeut, füsioterapeut, eripedagoog, logopeed jne.

Oluline on siinkohal märkida, et ravi, sealhulgas taastusravi ei ole sotsiaalne rehabilitatsioon. Ravi ja taastusravi vajaduse korral tuleb pöörduda oma perearsti või vajaliku eriarsti poole.

Kellele osutab rehabilitatsiooniteenust Tarbatu Tervisepark?

Meie ettevõte pakub sotsiaalset rehabilitatsiooni puuet taotlevatele ja puudega täiskasvanutele ja lastele.  Tööalast rehabilitatsiooni 16aastastele kuni pensioniealistele vähenenud töövõimega inimestele.  Tegeleme liikumis- ja tasakaalufunktsiooni parandamise ja säilitamisega,  aitame lahendada logopeedilisi, psühholoogilisi, sotsiaalseid ja toitumisalaseid probleeme, hindame abivahendi vajadust ning aitame õppida kasutama abivahendeid.. Vajadusel nõustame inimest, kuidas oma haiguse või puudega igapäevaselt toime tulla, kuidas õpingutesse või tööellu sisse elada, soovi korral nõustame tööandjat, kuidas isiku tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tasulisi taastusraviteenuseid pakume jätkuvalt ka teistele soovijatele.

Kuidas sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust taotleda?

Täpsema info leiad siit!

Kuidas tööalast rehabilitatsiooniteenust taotleda?

Täpsema info leia siit!

Teatavasti on 8. september rahvusvaheline füsioteraapiapäev.20160910_114023

Sel aastal korraldas Eesti Füsioterapeutide Liit esimese füsioterapeutide laada, mis toimus 10. septembril Lõunakeskuses, Tartus.

Üritusest võtsid osa nii füsioteraapiateenust pakkuvad ettevõtted, füsioteraapiaharidust pakkuvad kõrgkoolid kui ka Eesti Füsioterapeutide Liit.

Ka Tarbatu Tervisepark osales üritusel oma füsioterapeutidega. Üritus oli meeleolukas ja tegevust jätkus kogu laada ajaks. Tarbatu Tervisepargi telgis said inimesed mõõta ja proovida:

  • kaela liikuvust
  • käe jõudlust
  • näpuosavust
  • reaktsioonikiirust
  • lapsed said katsetada oma osavust tasakaalupadjal
  • Lisaks eelmainitule said huvilised ka kaela- ja õlevöötme massaaži

Kõige rohkem emotsioonepakkuvaks osutus füsioloos, mille osalejate vahel loositi välja üks tasuta füsioteraapiateenus Tarbatu Tervisepargis. Palju õnne võitjale!!!

Inimeste tagasiside oli positiivne ja tegevust jätkus kõikidele – nii suurtele kui väikestele.

Loodame, et EFL korraldab ka järgnevatel aastatel sarnaseid üritusi, et tuua füsioteraapiateenuse pakkujaid inimestele lähemale ning annaks võimaluse inimeste teadlikkust tõsta – kes on füsioterapeut? millega ta tegeleb? millist abi võiks inimene temalt saada? jne.

Tarbatu Tervisepark tänab korraldajat – Eesti Füsioterapeutide Liitu – erilised tänud Iti Müürsepale!

Isiklikult tahan tänada oma ülitublisid terapeute: Annika Allik, Kadri Suvi, Helene Lendok!

Tarbatu Tervisepark tänab ürituse kordaminemise eest veel teisigi:

Tiina Tammik, Aet Olle, Kairi Saag, Anna-Liisa Tamm, Riina Lempu, Motohunt – Raino Verliin, Garisson Trükikoda – Toomas Konks ning tema meeskond ja Õnneleid Liikluskool – Jana Õnneleidi!

Suured tänud abi ja toetuse eest!

Tarbatu Tervisepark – teekond tervise heaks!

Oleme nüüdseks mõnda aega osutanud terviseteenuseid Tartus – koostöömeie meeskond üha suureneb ja lisanduvad uued teenused! Kõige populaarsemad neist on hetkel klassikaline massaž ja füsioteraapia.

Paraku on füsioteraapia Tartu linnas eelkõige kiirelt kättesaadav siis, kui inimene maksab selle eest ise. Nii on olnud see ka meie juures.

Mul on aga hea meel teatada, et meie juurde on võimalik tulla teenusele ka perearsti saatekirjaga. Perearstidel on selleks vastav teraapiafond, mis on alates 2015. aastast rakendatav üldarstiabi kättesaadavust parandav meede. See võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul otse mittekliiniliste spetsialistide nagu psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi vastuvõtule. Teraapiafond on täiendav võimalus saada vajalikku ravi kiiremini ja oma perearsti koordineerimisel.

Silmas tuleb pidada, et perearstid saavad oma patsiente saata teenusele ainult juhul, kui neil selleks võimalus on (kui teraapiafondis on selleks raha) ning, kui teenust osutaval ettevõtte on olemas Terviseameti poolt väljastatud tegevusluba. Siinkohal kutsun üles inimesi meeldivale koostööle oma perearstidega, sest mainitud teraapiafondi suurust ei määra perearstid!

Tarbatu Tervisepargil on vastav tegevusluba olemas, seega uurige oma perearstilt võimalust, et saaksite tulla meie juurde ka siis, kui Teil on seda vaja, mitte aga siis, kui see on võimalik!

Tarbatu Tervisepark ei ole loodud inimeste pärast, vaid inimeste jaoks!

Mõistvat suhtumist meile kõigile,

Kadri Pill

Tarbatu Tervisepark tegevjuht

 

Tarbatu Tervisepark käis 6. aprillil 2016 Valgamaa Suhkruhaigete Seltsis rääkimas füsioterapeudi rollist diabeedihaigete tervisekäitumises. Huvilisi oli palju ja siinkohal tahan tänusõnad öelda Merike Einerile, kes antud koolituse ka ellu kutsus!

Füsioterapeut on kõrgharidusega spetsialist, kes:

-hindab inimese funktsionaalset võimekust

-hindab abivahendi vajadust ja kohandab abivahendi vastavalt vajadusele

-nõustab kogu perekonda

-kasutab oma töös terapeutilist harjutust, massaaži, füüsikalise ravi meetodeid, teipimist, asendravi

-nõustab ja kohandab töö- ja kodukeskkonda

Füsioterapeut tegeleb eelkõige inimese füüsiline tervisega, mis on mõjutatud või kahjustatud haigusest, traumast, erivajadusest või on seotud vanusest tulenevate iseärasustega. Füsioterapeudi peamine roll on inimese liigutuste ja funktsioonide taastamine ja säilitamine.

Probleemid, millega füsioterapeut tegeleb on väga lai, alates insuldijärgsed probleemid kuni sporditraumadeni – siia vahele jäävad ka sisehaigustest tingitud haigused: astma, südameprobleemid, diabeet jne.

Lisaks eeltoodule võib kokkuvõtvalt öelda, et füsioterapeut tegeleb terviseedenduse ja heaolu suurendamisega!

Teemast lähtuvalt on peamised füsioteraapia eesmärgid diabeedi korral:Valgas3

 • veresuhkru kontroll
 • vererõhu kontroll
 • rasva suhtelise osa vähendamine
 • lihasmassi suurendamine
 • liigesliikuvuse säilitamine või taastamine
 • valuravi
 • aeroobse võimekuse tõstmine
 • hea enesetunde tõstmine, siis säilib ka motivatsioon edasi tegutseda!
 • HEA KOOSTÖÖ!

Inimesed on tihti dilemma ees – kas haarata tablettide järgi või muuta oma eluviisi? Selge on see, et teatud haiguste ja seisundi puhul ei saa me üle ega ümber ravimitest. Kuid ravimitele lisaks saab inimene ka ise midagi ära teha. Muuta enda mõtlemist, suhtumist ja eluviisi – olla kehaliselt aktiivne! Tänaseks on palju tõestatud, et kehaline aktiivsus aitab kaasa erinevate terviseprobleemide ületamisel või nendega toimetulekul.

Just nimelt toimetulekul – on palju haigusi (nii nagu seda on ka diabeet), millest inimene ei tervene kunagi, kuid alati on võimalik oma olukorda leevendada või mugandada – üks lihtsamaid ja odavamaid viise on olla kehaliselt aktiivne. Ja just odavaim, sest alati ei pea minema kallisse fitnesklubisse – piisab teepeenrast, metsatukast või rannaribast, et saada kätte see midagi nii olulist – hea enesetunne. Julgen väita odavaim ka seetõttu, et igapäevaselt liigutamine on ka ennetava efektiga. Küsiksin siia vahele – mida Sina oled viimasel ajal teinud oma tervise heaks?!

Et mitte näida naiivsena toon siinkohal ära just diabeedihaigete terviseprobleemid:

 • Hüpoglükeemia
 • Ülekaalulisus
 • Kõrge vererõhk
 • Liigesprobleemid (liigesjäikus, liigesvalu, liigespõletikud)
 • Nõrk lihaskond, rühihäired
 • Neuropaatia (jalgade tundlikkuse häired)
 • Nahainfektsioonid
 • Silmapõhjamuutused
 • Amputatsioon

Usun, et paljud, kellel ei ole diabeedi diagnoosi, leidsid nimistust üles ka oma probleemi….täpselt nii! Olenemata vanusest ja diagnoosist võivad inimesel esineda vähemalt kolm probleemi, mis eespool mainitud.

Mida siis teha? Millest alustada? Jah, nagu juba öeldud – ravimid on ja jäävad? Ja see polegi teema….küsimus on, kelle poole pöörduda, et saada adekvaatset nõu ja abi…nõu ja abi selle kohta, kuidas alustada oma eluviisi muutmist? Vastus on tegelikukt väga lihtne…

 • Kehaline aktiivsus algab Sinu tahtest ja motivatsioonist!
 • Oluline on endale teadvustada, et minu tervis on suuresti ka minu enda kätes ja tahtejõus!
 • Keegi ei saa mind sundida vaid mina ise!!!
 • Kunagi pole hilja alustada – oluline on, et teed seda täna!

Aga milline mõju on siis kehalisel aktiivsusel? Mõned tervisenäitajad diabeedihaige näitel:Valgas1

 • Vere glükoosisisaldus langeb
 • Rasvaainevahetus intensiivsem!
 • Positiivne mõju vere hüübimismehhanismidele
 • Suureneb insuliinitundlikkus!
 • Kolesterool langeb
 • Positiivne mõju elueale!
 • Oluline tegur rasvumise ennetamises ja ravis
 • Parandab kehalist töövõimet!
 • Mõjutab soodsalt vereringeelundite seisundit
 • Ennetada osteoporoosi!
 • Parandab meeleolu ja enesehinnangut!

Samas enamus nimetatutest räägivad ka muude haiguste või ilma diagnoosita inimeste tervisenäitajate võimalikele muutustele.

Järgmine loogiline küsimus on: kuidas siis ikkagi alustada? Kes annaks head nõu?

Isegi, kui sul ei ole mingit diagnoosi, ära lase naabril Sulle nõu anda – sul on kolm võimalust:

 • Pea nõu arstiga (vajadusel)
 • Enne treenimist tee meditsiiniline kontroll ja koormustest!
 • Füsioterapeudi konsultatsioon, et selgitada välja, milline liikumisviis on just Sinu jaoks mõeldud!

Kuidas treenida nii, et oleks nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik? See on aus küsimus, sest antud kirjatüki kirjutaja on lihtsalt inimene ja eeldan, et ka selle lugeja lihtsalt inimene – inimene, kes on omajagu laisk ja tema elu on piisavalt kiire oma rohkete rollidega….

 • Treenida 2 kuni 3 korda nädalas
 • Kestus kuni 60 minutit
 • Mõõdukas koormus?

Mis on mõõdukas koormus? Paljud spetsialistid räägivad sellest erinevalt, kuid mulle tundub kõige lihtsam valem järgmine: (220 – Sinu vanus ) x 65%

See arv on sinu isiklik südamelöögisagedus, (SLS) mis peaks kehalise aktiivsuse ajal püsima.  Aga, kuidas seda siis mõõta? Kuidas tean, et püsin selle SLS juures? Jah, ideaalne oleks muidugi pulsikell, kuid kuna eespool mainisin, et kehaline aktiivsus ei pea olema kallis – siis minu soovitus on järgmine: kui sa suudad oma kaaslasega kõndides, joostes, rattaga sõites normaalselt rääkida, siis see ongi mõõdukas. Kellele mõõdukas tundub siiski vähevõitu, siis järgmine koormusaste on intensiivne koormus so (220 –  vanus) x 85%

Diabeedihaigetel on oluline teada oma veresuhkru reaktsiooni kehalisele koormusele – kui koormus kestab rohkem kui 30 min, siis kindlasti tuleks veresuhkurt kontrollida. Veel mõned näpinäited, mida silmas pidada:

 • Oluline on nahahooldus – infektsioonirisk
 • Oluline on jalahooldus – õige ja mugav jalanõu ja sokid! Küsi nõu!
 • Kehaline aktiivsus ja tasakaalustatud st tervislik toitumine käivad käsikäes!
 • Ära unusta joomist!
 • Kuula oma keha – SLS ja vererõhu jälgimine!

Lõpetuseks mõned soovitused:

 • Liikuge regulaarselt, iga päev 30 min
 • Leidke oma lemmikala ja planeerige see oma nädalakavasse
 • Kehalise võimekuse arendamiseks võiks eelistada  kõndimist, matkamist, jooksmist, jalgrattasõitu, suusatamist, tantsimist, sõudmist, ujumist, uisutamist ja vastupidavust arendavaid sportmänge.
 • Liigu võimalusel koos kaaslasega!

NB! Oluline ei ole olla kellestki parem! Oluline on tunda

ennast paremini kui eile ja täna iseennast võita!Valgas2

 

Tule konsultatsioonile! Broneeri aeg siin!

Tarbatu Tervisepark ei ole loodud inimeste pärast vaid inimeste jaoks!

 

 

Tarbatu Tervisepark märtsikuu kampaania on “Mõeldes naistele!”women_face_n_tree_blk_wht

Pakume grupiteraapiat saalis ja basseinis kahele

naisele ühe hinnaga – seega kujuneb hind ühele 5 eurot!

Mis on grupiteraapia?

See on kehalistel harjutustel põhinev tund/teraapia, mida juhendab füsioterapeut.

Grupp tähendab seda, et saalitunnis osaleb maksimaalselt 4 inimest ja basseinis kuni 10 inimest.

Väikeses grupis suudab füsioterapeut pakkuda individuaalset lähenemist!

Individuaalne lähenemine suurendab teenuse kvaliteeti!

Sobib õlavöötme ja seljavaevuste leevendamiseks ning ennetamiseks.

Tunni eesmärgiks on eelkõige vähendada istuvast tööst, traumast või halvast rühist tingitud lihaspingeid ja valu.

Rohkem infot loe siit!

Tarbatu Tervisepark ei ole loodud inimeste pärast vaid inimeste jaoks!

 

 

Hearts_on_Tree_in_WinterTarbatu Tervisepargis on sõbrakuul kõik teenused 10% soodsamad!

Sõbranädalal, so 08. veebr kuni 14. veebr, on tervisepargi teenused veel soodsamad – 20%!!!

Küsi täpsemalt info@tervisepark.ee!

Saadaval ka kinkekaardid – loe lähemalt Kinkekaardid!

Tule ise ja võta sõber kaasa teekonnale tervise heaks!

Tarbatu Tervisepark kutsub Teid oma esimesele kliendipäevale, mis toimub 12. jaanuaril 2016.

Selle päeva puhul pakume tasuta füsioterapeudi konsultatsiooni.

Lisaks saame ajada juttu koos kohvi ja kringliga!

NB!Palume üritusele ette registreerida tel: 53 420 760 või kirjutada info@tervisepark.ee

 

People

Kohtumiseni kliendipäeval,

Teie Tarbatu Tervisepark

Teekond tervise heaks!

Tartu linna ja maakonna inimestele on nüüd avatud uus taastusravi teenuseid pakkuv ettevõte, mille missiooniks on kliendikeskse lähenemise ja teaduspõhiste teraapiameetodite abil parandada ja säilitada inimeste tervist ja seeläbi tõsta inimeste elukvaliteeti. Tervisepark pakub inimestele kvaliteetset terviklahendust terviseprobleemidele. Lahendusi aitavad leida füsioterapeudid, lümfiterapeut, sotsiaalnõustaja, taastusarst, eripedagoog ja toitumisnõustaja.

Lisaks saab terviseparki külastada koos perega, tulles perejoogasse.

Tarbatu Tervisepark OÜ pakub oma teenuseid Tartu linnas, Karlova ja Ropka linnaosa piiril, aadressil Ropkamõisa 10. Ettevõte asub looduskaunis ja hästi ligipääsetavas kohas, kus bussipeatus on vahetus läheduses (200 m) ning maja ees on suur tasuta parkla. Antud ettevõte on saanud alguse põhimõttel, et tervisepark ei ole loodud inimeste pärast, vaid inimeste jaoks!

Aga miks luua selline ettevõte?

Olen töötanud 6 aastat Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala programmijuhina ja õppetooli juhatajana. Lisaks muudele ülesannetel tegelesin ka praktika korraldamise nii kohalikele kui välisüliõpilastele. Minu teadmised ja kogemused annavad mulle erakordse võimaluse luua ise lisandväärtust ühelt poolt inimestele, kes vajavad oma tervisele adekvaatset abi ning teisalt üliõpilastele ja ka töötavatele spetsialistidele, kes vajavad erialast täiendõpet. Programmijuhi kogemusest tean, kuidas õpetatakse kõrgkoolis füsioteraapia eriala, seega tean, mida oodata ja tahta oma töötajatelt ja koostööpartneritelt, et pakkuda kvaliteetset terviklahendust inimese tervisele. Lisaks eelmainitule tean, millises suunas liigub erialaareng Eestis ja rahvusvahelises kontekstis.

Praktika korraldamise kogemus andis mulle esmase ajendi oma ettevõte luua. Olles teadlik praktikakohtade nappusest ja sellest, kui erinevate võimalustega on olemasolevad praktikabaasid, tekkis idee luua praktikabaas, mis annaks võimaluse juhendada üliõpilasi selliselt, et see tõstaks motivatsiooni pakkuda ka ise edaspidi heatasemelist teenust.

Kvaliteetne teenus on siinjuures kriitilise tähtsusega märksõna. Õppetooli juhatamise kogemus on näidanud mulle, kui oluline on töötajate järjepidev arenemine ja elukestvas õppes osalemine. Sellest tulenevalt on ka loodud ettevõtte eesmärk pakkuda järjepidevalt koolitusi erinevatele spetsialistidele ja üliõpilastele. Vähem tähtis ei ole ka laiemale üldsusele pakutavad koolitused, et tõsta inimeste teadlikkust erinevates tervise valdkondades.

Meie valmidus rakendusuuringute korraldamiseks annab võimaluse hinnata ja modifitseerida nii olemasolevaid teenuseid kui ka luua ja pakkuda innovaatilisi teenuseid. Selline tegevus võimaldab panustada eriala arengusse laiemalt, lisaks annab see võimaluse kujuneda arvamusliidriks rehabiliatsiooni valdkonnas. Just need asjaolud kokku on ajendanud soovi saada ettevõtjaks.

Kadri Pill
Tarbatu Tervisepark OÜ tegevjuht

Kadri