TaastusarstTaastusarst on füsiaatria ja taastusravi erialale spetsialiseerunud arst, kes tegeleb haiguse või vigastuse tõttu häirunud funktsioonidega patsientide taastusravidiagnostika ja raviga.

Laste taastusarst on spetsialiseerunud lapseealiste funktsioonihäiretega patsientide taastusravile.

Taastusarsti konsultatsioonil teostatakse järgmised tegevused:

  • hinnatakse patsiendi funktsionaalset suutlikkust ja muutuste prognoosi, kaasates siduserialade spetsialiste (füsioterapeut, sotsiaalnõustaja, psühholoog, tegevusterapeut jt.);
  • koostatakse patsiendile sobiva ja konkreetsetes tingimustes teostatava taastusravi plaani;
  • planeeritakse konkreetse haige taastusravi eesmärgid ja tegevuskava nende optimaalseks realiseerimiseks lähi- ja kaugemas perspektiivis.

Teenust osutab taastusarst, teenuse kestus 45 min. Teenust viiakse läbi Tarbatu Tervisepark ruumides.

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on taastusarsti konsultatiooni.

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja on soovitatud taastusarsti konsultatsiooni.

Tasulise teenusena Tarbatu Tervisepark hinnakirja alusel. Hinnakirja vaata siit!