Abivahendi vajaduse hindamise käigus antakse hinnang inimese liikumisvõimeleabivahendid ja toimetulekule, tehakse kindlaks liigutuslikud häired, tegevuspiirangud, vajadus abivahendite ja keskkonna muutustööde järele. Hinnang kujuneb vestluse, vaatluse, spetsiifiliste liikumisvõime testide ja mõõtmiste tulemusena. Oluline on  siduda konkreetne  abivahend inime jaoks olulise funktsiooni või  tegevuse toetamisega (nt istumine, tõusmine, liikumine, söömine).

Hindamise käigus  määrab füsioterapeut või tegevusterapeut abivahendi vajaduse, abivahendi liigi (liikumis-, olme- või kommunikatsioonivahend jne.), lisadetailide vajaduse standardvarustusele (näiteks ratastooli puhul küljetugede vajadus ja asetus), kasutusaja (kui pikaks ajaks abivahendit planeeritakse) ning järelkontrolli aja rehabilitatsiooniasutuses.

Abivahendi vajaduse hindamist ja kohandamist teostab füsioterapeut või tegevusterapeut. Vajadusel kaasatakse abivahendi spetsialist ja abivahendite edasimüüja. Teenust osutatakse Tarbatu Tervisepark ruumides, kliendi kodus, töökohas või koolis.

Teenus on tasuta kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on füsioterapeudi individuaalteenust või füsioterapeudi pereteenust või tegevusterapeudi individuaalteenust või tegevusterapeudi pereteenust ja sotsiaaltöötaja individuaalteenust või sotsiaaltöötaja pereteenust.

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on füsioterapeudi individuaalteenuse või füsioterapeudi pereteenuse või tegevusterapeudi individuaalteenuse või tegevusterapeudi pereteenuse ja sotsiaaltöötaja individuaalteenuse või sotsiaaltöötaja pereteenuse vajalikkus, mille eesmärgiks on vajaliku ja sobiva abivahendi saamine ja kasutama õppimine.

Tasulise teenusena Tarbatu Tervisepark hinnakirja alusel. Vaata hinnakirja siit!

Abivahendi taotlemisest loe lähemalt siit!